Een ongebruikelijke file

door PWdH op 16/05/2009

in Uncategorized

Post image for Een ongebruikelijke file

Hans Wiegel schijnt eens te hebben gezegd: ‘Verkeer en Waterstaat, is dat niet wat voor jou? “Rita Verdonk pakt de files aan”‘. Sinds web 2.0 hebben we een al een tijdje niets meer van Rita’s duidelijkheid en daadkracht mogen vernemen, of het moet zijn de onenigheid met adjudanten Van der Linde en Sinke. De files duren ondertussen voort, zij het dat ze met dank aan de crisis iets korter zijn.

Inmiddels heeft Verdonk concurrentie uit onverwachte hoek: de Hoge Raad – altijd recht door zee – mengt zich in het filedebat. Wat was het geval? Op weg naar het hof Leeuwarden stuit de belanghebbende in kwestie (het betreft een belastingzaak) op een file vanwege de jaarlijkse vliegshow op de plaatselijke vliegbasis en komt zodanig te laat aan dat het onderzoek ter zitting al weer is gesloten. Vanuit de file was nog gebeld: we komen te laat.

De cassatieklacht luidt dat belanghebbende is geschaad in zijn processuele positie: door de ‘ongebruikelijke’ file heeft hij zich niet kunnen uitlaten over een door de Inspecteur aangevoerde nieuwe omstandigheid, waar het hof zijn beslissing op heeft gebaseerd.

 

3.2. Uit ’s Hofs uitspraak en uit het proces-verbaal van hetgeen op de zitting van 16 juni 2006 is voorgevallen, blijkt dat belanghebbende vóór de aanvang van het onderzoek ter zitting het Hof telefonisch heeft bericht dat hij en zijn gemachtigde wegens fileproblemen niet op het voor het onderzoek in de zaak voorziene uur ter zitting zouden kunnen verschijnen. Uit ’s Hofs uitspraak of het proces-verbaal van hetgeen ter zitting is voorgevallen blijkt niet dat belanghebbende bij die gelegenheid ermee heeft ingestemd dat het onderzoek ter zitting in zijn afwezigheid doorgang zou vinden. Onder deze omstandigheden diende het Hof ervan uit te gaan dat belanghebbende bij het onderzoek in de zaak aanwezig wilde zijn en vervolgens een afweging te maken van het belang van de zich onderweg bevindende partij persoonlijk bij het onderzoek aanwezig te zijn en de redenen waarom hij verlaat is, tegenover het algemeen belang van een doelmatige procesgang. Nu uit de uitspraak van het Hof van een dergelijke belangenafweging niet blijkt, is het vierde middel in zoverre gegrond. 

Casseert de Hoge Raad hier terecht? Dat lijkt me wel: het hof had na het telefoontje wel een belangenafweging mogen maken. Ik twijfel of die in het voordeel van de belanghebbende had moeten uitvallen. Files, vertraging met de trein, open bruggen etc. komen vanaf de middelbare school voor eigen rekening bij het te laat komen. Ik zie niet waarom dat met zittingen anders zou zijn. Bovendien vraag ik me af hoe ‘ongebruikelijk’ deze Leeuwarder file nu was. De vliegshow vindt dacht ik eens per twee jaar plaats en in het kader daarvan gelden sinds jaar en dag wegafzettingen en omleidingen (onder meer wordt een deel van een snelwegen ingericht als parkeerplaats), die ruim van te voren worden aangekondigd.

Veel verlichting van het fileleed bieden de Haagse heren dus niet: onze hoop blijft gevestigd op supeRRita. Voor de liefhebbers voeg ik toe dat voor dit arrest tekenden de raadsheren Van Vliet (vz.), Lourens, Punt, Overgaauw en Van Loon.

Vorige post:

Volgende post: