Een vraag aan Wilders

door PWdH op 23/03/2010

in Haagse vierkante kilometer

In Trouw/Letter en Geest hekelde Meindert Fennema al weer twee weken geleden het inroepen van de Tweede Wereldoorlog c.a. voor wat ik maar zal noemen retorische doeleinden, door zowel ‘oud-links’ als ‘nieuw-rechts’. Thom de Graaf die destijds het Achterhuis aanhaalde, sprekend over Fortuyn, de PVV waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat het een extreem-rechtse partij is, Wilders die de islam als het fascisme van de 21e eeuw bestempeld. Omgekeerd gelden de moslims in het ‘oud-linkse frame’ als de Joden van deze tijd en is Wilders guilty by association met Hitler. Hoe, vraagt Fennema zich vertwijfeld af, kunnen oud-links en nieuw-rechts ooit nog samen 4 mei herdenken en 5 mei vieren?

Fennema formuleert vervolgens regels voor een democratisch debat. Eerst en vooral beveelt hij aan de Tweede Wereldoorlog niet meer in te zetten in de politieke strijd. Daarnaast moeten partijen niet oproepen tot geweld (hetgeen volgens hem tot op heden ook niet het geval is), geen burgers uitsluiten vanwege hun levensbeschouwing of religie (noch Wilders de mond snoeren vanwege ‘haatzaaien’, noch moslims het land dwingen te verlaten als ze hun geloof niet willen opgeven). Bovenal stelt Fennema de (moeilijkste) regel voor onderling respect te tonen. Wilders schendt die regel, wanneer hij spreekt van een ‘kopvoddentaks’, maar ook Pechtold, wanneer hij Wilders een ‘bange man’ noemt, terwijl de laatste permanent bewaakt moet worden.

Blijkens het onderschrift werkt Fennema aan een biografie over Wilders (‘De Tovenaarsleerling’). Hij sluit zijn stuk af met een – met de kennis van nu – opmerkelijk citaat:

‘In tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een kruistocht, of wat is het, een koude oorlog tegen de islam, wat een verwerpelijke opmerking is, omdat ie daarmee alle moslims op één hoop gooit, heb ik van begin af aan gezegd: de islam daar is niets mis mee, het is een te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims ter wereld, maar ook in Nederland zijn goede burgers waar niets mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje moslimextremisme.’

Aldus Wilders in 2001. Het politiek debat zou er bij zijn gebaat, aldus Fennema, hem te vragen wat hem ondertussen precies van gedachten heeft doen veranderen.

1 Gus 24/03/2010 om 10:22

Wilders heeft al eens (kort) gereageerd op dit fragment:

“Wilders heeft het fragment inmiddels ook teruggezien. ,,Negen jaar geleden ging ik gebukt onder het juk van Van Aartsen en Dijkstal”, verklaart de PVV-leider zijn uitspraken. Hij geeft toe dat deze verschillen met zijn huidige opvattingen. ,,Ik ben niet voor niets weggegaan bij de VVD.”

http://www.nd.nl/artikelen/2010/februari/23/in-2001-had-wilders-nog-niets-tegen-de-islam

2 Remy Lang 24/03/2010 om 11:47

Is Wilders niet gewoon het politieke spel beter gaan spelen? Je kunt zeggen wat je wilt maar hij weet exact hoe hij zich moet presenteren en hoe te communiceren met het grootst mogelijk effect. Om dat te bereiken moest de nuances uit 2001 opzij zetten.

3 W. van de Berg 25/03/2010 om 10:13

Wilders heeft als geen ander in de gaten dat de islam, zoals die over de eeuwen heen dominant is geworden, en de beginselen van de democratische rechtsstaat niet te verzoenen zijn. Wij, die de beginselen van de democratische rechtsstaat onderschrijven, moeten (blijven) wijzen op die onverzoenlijkheid, opdat wij op een gegeven moment vredig uit elkaar kunnen gaan met moslims die dat niet doen. Als Wilders ooit aan de macht zou komen en hij blijft over kopvoddentaks en over Erdogan als idioot spreken, dan is een vredig uit elkaar gaan er uiteraard niet bij.

Vorige post:

Volgende post: