“Eerst moeten de winnaars bij de formatie betrokken worden”

door FTG op 11/06/2010

in Haagse vierkante kilometer

Met betrekking tot de komende formatie is een veel gehoorde opmerking dat het voor de hand ligt dat partijen die veel gewonnen hebben in vergelijking met de vorige verkiezing, het eerst bij de kabinetsvorming betrokken worden. Dit omdat “de kiezer gesproken heeft.” Je hoort het veel politici en commentatoren zeggen.

Eigenlijk lijkt me dat onzin. Want waarom zou dat zo zijn? De PVV heeft veel zetels gewonnen, de PvdA heeft een paar zetels verloren. Maar is daarom een kabinet met de PVV beter te rechtvaardigen, omdat dit meer in overeenstemming zou zijn met de wil van de kiezer? Nee, want de PvdA heeft, ook bij deze verkiezingen, meer stemmen en meer zetels gehaald dan de PVV. Er zijn dus meer mensen die vertouwen hebben in de PvdA dan in de PVV. Dat pleit eerder voor een regering met de PvdA (als de keuze zou gaan tussen één van deze partijen).

Hoe vreemd die opvatting eigenlijk is blijkt uit wat Cohen zei, tijdens een persconferentie nadat hij de koningin had bezocht. Hij vond, gelet op de uitslag, dat eerst naar de optie VVD, PVV en CDA gekeken moest worden en vervolgens naar de optie Glaars (Groen Links en Paars). De optie van VVD, CDA en PvdA keurde hij af, omdat in dat geval drie van de vier winnaars (PVV, Groen Links en D66) niet in de regering vertegenwoordigd zouden zijn.

De optie die volgens hem het eerst onderzocht moet worden, VVD, PVV en CDA, heeft in totaal 76 zetels. Zijn tweede keuze, Glaars, heeft in totaal 81 zetels. De door hem minst gewenste coalitie, VVD, CDA en PvdA zou beschikken over 82 zetels. Gelet op de verkiezingsuitslag, zou die laatste optie echter de beste zijn; die beschikt immers over het breedste draagvlak in de Tweede Kamer. De door hem eerst genoemde optie beschikt over het kleinste draagvlak, en zou dus, alweer gelet op de uitkomst, het minst in aanmerking komen.

Veranderingen in de verhouding in de Kamer hebben natuurlijk politieke consequenties. Maar over het draagvlak van een eventuele coalitie zeggen die veranderingen op zich zelf genomen niets. Want waarom zou een stem op een partij die, in vergelijking met de vorige verkiezingen, winst behaalt, meer gewicht in de schaal leggen dan een stem op een partij die zetels verliest?

1 MD 11/06/2010 om 14:10

Helemaal eens! De verkiezingen gaan over de vraag hoeveel draagvlak er op verkiezingsdag is voor bepaalde ideeën en niet over de vraag wie er populairder is dan een paar jaar geleden. Of erger nog: dan vorige week, gelet op de stand in de peilingen (denk aan de SP, de verliest ‘met een gouden randje’. Hoeveel zetels het CDA ook heeft verloren, er zijn nog steeds 1281137 mensen die die partij steunen. En dat zijn er een bijna evenveel als de stemmers op ‘winnaarspartijen’ GL en D66 bij elkaar opgeteld. Wat mij betreft hebben electorale verschuivingen inderdaad betekenis, maar zijn die van secundair belang.

{ 4 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: