Eerste Kamer heeft veel vragen over Donner-wet

door GB op 07/10/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Eerste Kamer heeft veel vragen over Donner-wet

Op de site van de Eerste Kamer verscheen vanmorgen het Verslag van het voorbereidende onderzoek in de Senaat over de Donner-wet om de kassa weer te laten rinkelen bij de ID-kaart. Daaruit blijkt dat de Eerste Kamer er zeker voor is gaan zitten, met uitzondering van de PVV-fractie en de VVD-fractie. Die vinden het allemaal wel best. De CDA-fractie lijkt ook niet veel tegenstand te gaan bieden. De terugwerkende kracht hoeft van Senator Lokin-Sassen uitsluitend ‘nader geadstrueerd’ te worden en het arrest van de Hoge Raad is niet helemaal begrepen. Althans, de vraag ‘is door de regering onderzocht of er wellicht in een andere wet dan de Gemeentewet een thans reeds geldende wettelijke grondslag te vinden is voor het heffen van leges voor het verstrekken van de identiteitskaart?’ heeft het nog altijd over het heffen van leges. En juist die route heeft de Hoge Raad dicht gespijkerd. Ook uit de formulering ‘de gebruiker betaalt’ blijkt dat de hoofdgedachte van arrest, namelijk dat je niet echt een ‘gebruiker’ bent als je dat ding verplicht aanschaft, nog niet is geland in de CDA-fractie.

De andere partijen laten min of meer blijken van plan te zijn straks bij de stemming te blijven zitten en dus tegen te stemmen. De vraag is dan wat de SGP gaat doen. Holdijk heeft er alvast de tijd voor genomen, en sloopt allereerst het idee dat het om een ‘reparatie’ gaat. De wet creëert een nieuwe belasting, en dat is hoogstens een reparatie van de inkomsten. Verder blijkt Holdijk zich inderdaad af te vragen of de ID-kaart, waarvoor een draag- en toonplicht geldt, niet echt iets anders is dan een paspoort. Daar moet de regering nog met een beter verhaal komen. De gekozen route om in plaats van leges belasting te gaan heffen bevalt zijn staatkundig-gereformeerd geweten evenmin. Levert dat geen merkwaardige gemeentelijke belasting op?

Aangaande de terugwerkende kracht, tenslotte, is de SGP ook nog niet overtuigd. Er wordt verwezen naar een beleidslijn, maar Holdijk weigert zijn iPad te gebruiken om die op te zoeken. Of de regering hem die beleidslijn even wil verstrekken en daarbij kan uitleggen in hoeverre de heffing van leges kan worden aangemerkt als ‘een onbedoeld gevolg van de belastingbepalingen in de Gemeentewet.’

Vorige post:

Volgende post: