Eerste Kamer – Rutte: 1-1

door GB op 20/12/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Eerste Kamer – Rutte: 1-1

De brief over de moties van de Eerste Kamer is verspreid. Het ANP vatte de kern samen ‘Rutte blijft bij BTW-plan theaters’. Wel zei het kabinet toe de boel goed te zullen monitoren en de Eerste Kamer blijvend op de hoogte te houden. In de tekst van de brief staat echter ook nog een paar staatsrechtelijk interessante punten.

In de eerste plaats het opschalen van de status van de brief. Het kabinet spreekt zelf van een ‘regeringsverklaring’ naar aanleiding van de moties. Anderzijds is de brief ondertekend door Opstelten, als minister van Algemene Zaken a.i. Staat Rutte al op de lange latten en waar is Verhagen?

In de tweede plaats heeft het kabinet geprobeerd om het negeren van de motie-Noten onder te laten sneeuwen in bereidwillige opmerkingen ten aanzien van de rest van de moties. Ten Hoeve krijgt zijn zin wat het nieuwe paspoort betreft, en het kabinet buigt zo ver mogelijk mee in de richting van Schuurman. ‘Steun in de rug!’ wat het die man allemaal presteert. Pas helemaal aan het einde merkt het kabinet op de BTW te zullen doorzetten.

Dat motiveert het kabinet – en dat is het derde punt – door de Zwarte Piet naar de Tweede Kamer te schuiven. Aanpassing van het Belastingplan vereist een novelle, en die novelle gaat de Tweede Kamer niet laten passeren. Maar dat ligt niet aan het kabinet, want ook ‘na sondering’ deze week bleek de Tweede Kamer niet bereid de Eerste Kamer tegemoet te komen. Dit is een vrij slimme zet van het kabinet, want daarmee herinnert ze de Senaat eraan dat het ook een conflict tussen de beide kamers der Staten-Generaal betreft. Tegelijkertijd valt niet in te zien wie anders koppig volhoudt in de Tweede Kamer, dan de PVV. De positie van de regering wordt dan juist weer heel lullig: ‘we vinden het ook een beetje grof, maar we mogen niet van de PVV.’

Tenslotte wast het kabinet nog even de staatsrechtelijke oren van de Eerste Kamer. Gesuggereerd was namelijk dat de regering de mogelijkheid had om het BTW-deel van het belastingplan niet in werking te laten treden. Dat gebeurt wel vaker, maar dan is er basis voor aan te wijzen in het wetsvoorstel zelf. Nu echter niet, en het kabinet betoont zich zuiver op de staatsrechtelijke graat:

Een dergelijk afwijking zou strijdig zijn met het legaliteitsbeginsel. Ook zou zo’n afwijking op gespannen voet staan met de strekking van de motie Jurgens c.s. Daarin is nadrukkelijk gevraagd om de wetgever lagere wetgevers niet langer te machtigen om regels te stellen die afwijken van de wet. In dit licht acht het kabinet uitvoering van het gevraagde derhalve niet mogelijk.

Die staat genoteerd!

Vorige post:

Volgende post: