EHRM matigt interventie t.a.v. uitgeprocedeerde Irakezen

door GB op 26/11/2010

in Haagse vierkante kilometer

Het EHRM heeft – na intern topberaad – laten weten zich niet langer categorisch te verzetten tegen uitzetting van Irakezen. Tevens zullen ze alle toegekende interim measures sinds 22 oktober herbeoordelen. Leers informeerde de kamer per ommegaande. Zoveel had hij wel geleerd van de gang van zaken de vorige keer. Overigens sijpelt inmiddels iets meer naar buiten van de achtergrond van de problemen destijds. Een belangrijke oorzaak schijnt een kabinetsgerelateerde ambtenarenverhuizing te zijn geweest, waardoor de brief te lang is blijven liggen. Anderzijds schijnt de Afdeling Bestuursrechtspraak inderdaad goed over de zeik geweest te zijn geweest over deze kwestie. De Afdeling staat er toch al niet zo positief voor in Straatsburg, zodat ze dit soort dingen wel kunnen missen.

In ieder geval kunnen de 400 Irakezen die Nederland moeten verlaten weer rekenen op gedwongen terugkeer, als dat nodig blijkt en als de Dienst Terugkeer en Vertrek geen bijzondere omstandigheden constateert. Het EHRM zal zich alleen in individuele gevallen tegen uitzetting verzetten.

Ondertussen sneeuwt nu tenminste één ding onder. De reden voor de plotselinge interventie uit Straatsburg destijds was het bericht van een advocaat dat Irakezen hun advocaat en (dus) het EHRM niet (meer) konden bereiken. Dan kunnen er ook geen maatregelen opgelegd worden. Leers veegde die aantijging destijds tijdens het spoeddebat uitermate stellig van tafel. Het EHRM komt er nu niet meer op terug, en de minister begint er – uiteraard – in zijn brief ook niet meer over. Maar heeft die advocaat Nederland onnodig zwart gemaakt, of was er wel degelijk wat aan de hand?

Het is mij nog niet gelukt om uit te vinden wie de betreffende advocaat is geweest. Mocht dit bericht hem of haar bereiken: bij deze een uitnodiging om hier op dit blog de andere kant van het verhaal te vertellen. redactie@publiekrechtenpolitiek.nl

1 GB 30/11/2010 om 16:51

De minister is in een brief nader ingegaan op de gebeurtenissen de bewuste avond.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/11/30/toezeggingen-in-het-kader-van-het-spoeddebat-van-4-november-2010.html

Het is vooral een algemeen verhaal geworden over vreemdelingen die tot 17:00 uur met hun zelfgekochte telefoonkaart kunnen bellen, over vreemdelingen die nadat zij om 17:00 uur worden ingesloten ook nog kunnen bellen als zij de bewakers kunnen overtuigen van de noodzaak ervan en dat zij om 21:30 niet meer kunnen bellen.

De minister stelt ook: ‘Hieruit is gebleken dat elke advocaat die hierom
30 november 2010 heeft verzocht, toegang heeft gekregen tot zijn ingesloten cliënt.’

2 GB 09/12/2010 om 15:42

Een ander ‘staartje’ is wat er precies is voorgevallen bij de Raad van State ten aanzien van de Irakezen. De verslagen van de zitting zijn ter vertrouwelijke inzage aan de Kamer overgelegd. http://www.ikregeer.nl/document/kst-19637-1373

Ik reken op een van de partijen die nu zo enthousiast doen over Wikileaks dat deze stukken openbaar worden…

Vorige post:

Volgende post: