Elke zondag open

door GB op 30/07/2009

in Rechtspraak

Wat je verder ook vindt van koopzondagen; de soap in Amsterdam-Noord begint nu wel absurde vormen aan te nemen. De hoogste rechter op dit terrein heeft voorlopig duidelijk gemaakt dat Amsterdam-Noord met de beste wil van de wereld géén toeristisch gebied is. En dus eist de winkelsluitingstijdenwet dat de boel dicht is op zondag.

En hoewel een grote groep winkeliers hemel en vooral aarde bewegen om het stadsdeel zo ver te krijgen dat ze zich voegen naar dit rechterlijk oordeel en serieus gaan handhaven; de C1000 is en blijft gewoon open op zondag. Afgelopen 10 juli probeerde de civiele rechter in kort geding de boel nog eens duidelijk te maken. Het Stadsdeel had wat technische onvolkomenheden hersteld, en nog een bureau ingeschakeld dat hoog opgaf van de toeristische aantrekkingskracht van de bruggetjes en fietspaden. Maar de rechter blijft bij de kern van de zaak:

De aanwijzing van het stadsdeel als toeristisch gebied lijkt geheel te zijn ingegeven door de wens de economische belangen van (bepaalde) ondernemers in het stadsdeel te dienen. De vergelijking met HR 1 juli 1983 NJ 1984, 360 dringt zich op. In die uitspraak ging het om de Prijzenwet, die niet werd gebruikt voor de conjuncturele doelen waarvoor die wet bedoeld is, maar voor een ander doel, namelijk het beheersen van de inkomens van medisch specialisten.

Inhoudelijk wordt het stadsdeel terug in het hok geknuppeld en stelt de voorzieningenrechter de aanwijzing als ‘toeristisch gebied’ buiten werking. Het is dan ook verrassend dat het stadsdeel zo halstarrig is dat er van de week weer een kort geding dient om een dwangsom opgelegd te krijgen. De winkeliers kunnen misschien ook gelijk profiteren van de inwerkingtreding van de Vierde Tranche Awb (per 1 juli) die de positie van de derde belanghebbende bij een dwangsom versterkt. Werkt dat niet, dan moeten we naar Schots recht de dwangsom maar gaan innen bij de stadsdeelvoorzitter zelf.

Ondertussen valt er in de uitspraak van 10 juli wel meer te analyseren. Het is namelijk ook een uitspraak waarin de rechter dwars op een herhaald ingenomen standpunt van de democratisch verkozen stadsdeelraad gaat. Toch is de uitspraak een aanwinst voor de democratie: het gaat oneigenlijk gebruik van een formele wet tegen. Als de formele wetgever de zondagopenstelling wil verruimen (en een groot deel wil dat) dan moeten ze de wet wijzigen.

Vorige post:

Volgende post: