En dan nu: de Eerste Kamer

door GB op 20/10/2010

in Haagse vierkante kilometer

Beweegt er al iets in de Eerste Kamer? Staat Hans Engels al bij de deur,  klaar om het kabinet meteen bij binnenkomst pootje te lichten? Typt Schuurman al verontwaardigd aan een gloedvolle ‘I have a nightmare’-motie om het kabinet naar huis te sturen?

De publieke agenda verraadt nog niets. Onder de oude nieuwsberichten valt wel een precedent te vinden: op 3 april 2007 debatteerde de Eerste Kamer voor het eerst over een regeringsverklaring met alleen de minister-president en de beide vice-premiers. Dat was toen – zo volg ik het persbericht – omdat de Senaat de Algemene Politieke Beschouwingen in het najaar gemist had. Maar dan stelt het persbericht:

Het gaat, gegeven de bijzondere situatie, om een eenmalig debat. Het is niet de bedoeling hiermee een precedent te scheppen voor het aantreden van nieuwe kabinetten in de toekomst.

Aan die tekst moet ten behoeve van de publieke geloofwaardigheid toch eerst een mouw gepast worden, voordat de weg open ligt naar artikel 73 RvO I: ‘De Kamer kan op voorstel van de Voorzitter, van een commissie of van één of meer leden, besluiten te beraadslagen over onderdelen van het regeringsbeleid of andere naar haar oordeel daarvoor in aanmerking komende zaken. Aan deze beraadslagingen behoeft geen schriftelijke voorbereiding vooraf te gaan.’

1 Yoeri Roosendaal 20/10/2010 om 22:44

Ongetwijfeld zal de Senaat wederom een debat naar aanleiding van de regeringsverklaring houden. De redenering zal zijn dat ook nu weer sprake is van een bijzondere situatie (waar wel wat voor te zeggen valt). Maar ja, als bijzondere situaties zich opstapelen, is al gauw sprake van een bestendige gewoonte. Let’s face it: in de Eerste Kamer wordt keiharde politiek bedreven. Misschien minder dan in de Tweede Kamer, maar toch. Dat geldt zeker als de oppositie in de meerderheid is. Bart van den Braak, Eerste Kamerkenner, heeft daar recentelijk nog op gewezen:

http://www.parlement.com/9353000/1/j9vvhy5i95k8zxl/vii7cm75qdv4

Het wordt de laatste maanden van dit jaar nog spannend.

Leuke site trouwens.

Vorige post:

Volgende post: