En de vraag is: wat is er nu eigenlijk veranderd?

door GB op 21/03/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for En de vraag is: wat is er nu eigenlijk veranderd?

In de eerste plaats, zoals Van Haersma Buma toegaf, de ‘vruchtbare samenwerking’ waar het in de formatie over ging bestaat in structurele zin niet meer uit 76 zetels, maar uit 75. Te weinig om het kabinet weg te sturen, maar evenzeer onvoldoende om dingen voor elkaar te krijgen. Zoals de begroting, om iets te noemen. Het vertrek van Brinkman betekent dus niet dat de eerste beste motie van wantrouwen het gaat halen, maar het betekent wel dat ‘samenwerken’, in de zin van iets tot stand brengen in samenwerking met een onderling afstemmende meerderheid in het parlement, minder makkelijk gaat.

Dat maakt, in de tweede plaats, dat wat er nu in het Catshuis gebeurt minder beslissend is dan eergisteren. Immers, daar wordt niet meer onderhandeld in het besef dat velen, met hen, zullen instemmen met het resultaat. Er moet nog een zogenaamde ’76e man’ bij gezocht worden. Brinkman suggereert die rol te ambieren. Hij motiveert zijn vertrek niet met de slogan van D66 maar met weerzin tegen het Polenmeldpunt en een zeer fanatieke wens om een jongerenbeweging op te richten. Dat zal ongetwijfeld de plek zijn waar de telkens opgevoerde ‘zoon’, die over dertig jaar op de PVV moet kunnen stemmen, alle andere opties uit zijn hoofd gepraat moet krijgen. Voor de rest lijkt Hero niet meer ruimte te willen hebben dan dat CDA en VVD nu al hebben. Het komt dus wel goed met de ’76e man’.

Toch is dat geen staatsrechtelijk relevante verandering. De situatie in de Tweede Kamer is nu gelijk geworden met die van de Eerste Kamer: er moet iemand van buiten de formele constructie meedoen om iets voor elkaar te krijgen: de ’38e man’. Dat is in de Eerste Kamer doorgaans Senator Holdijk van de SGP. Die is nu juist niet van het soort dat zich lekker voelt bij politieke koehandel. Wel is hij, volgens mij, uiterst loyaal aan de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Ik ken geen politiek relevante voorbeelden waarin de fracties van de SGP uit de Tweede en de Eerste Kamer onderling afwijkend hebben gestemd. Met andere woorden: de manier om Holdijk aan boord te krijgen is de steun van Van der Staaij. Dat strookt ook met het gegeven dat Holdijk, tot zijn pensionering juridisch adviseur van de Tweede Kamer-fractie, nog altijd aanschuift bij het fractieberaad in de Tweede Kamer.

Kortom: de onderhandelingen in het Catshuis werden eergisteren al gevoerd met een schuin oog op het commentaar in het Reformatorisch Dagblad. De 76e man in de Tweede Kamer is praktisch dezelfde als de 38e man in de Eerste. Wanneer Rutte beweert dat er voor hem niets is veranderd, dan valt dat te volgen.

1 MN 21/03/2012 om 12:24

Afwijkend stemgedrag van de SGP-fractie in de Eerste Kamer ten opzichte van het stemgedrag van geestverwanten in de Tweede Kamer kon worden waargenomen bij de eerste lezing van het wetsvoorstel-Halsema inzake constitutionele toetsing. In de Tweede Kamer (14 oktober 2004) stemden Van der Vlies en Van der Staaij voor, in de Eerste Kamer (2 december 2008) stemden Holdijk en Van den Berg tegen.

2 Super De Boer 21/03/2012 om 18:16

Goed stuk. Brinkman zal, ondanks zijn toezegging – of zoals Sap stelde: zijn ‘blanco cheque’ – van gisteren, op den duur ontdekken dat hij het op punten met kabinet en PVV oneens is (of uit electorale overwegingen moet zijn). Als ik e.e.a. in de gauwigheid goed zag stemde hij zelfs gisteren al mee met een provocatieve fopspeenmotie van D’66. Je komt inderdaad dus weer uit bij de heren van de SGP, die in schril contrast met hun veronderstelde betrouwbaarheid en rechtlijnigheid m.i. overigens wel heel snel de draai hebben gemaakt van een algehele tv-boycot naar ginnegappen met Rutger Castricum bij Neerlands meest blasfemische zendgemachtigde, maar dat terzijde. Om een lang verhaal kort te maken: we kunnen slechts met angst en beven de toezeggingen, die Van der Staaij tijdens de volgens hemzelf niet bestaande informele contacten met het Catshuis weet los te pulken, afwachten.

3 CS 21/03/2012 om 20:00

Zou Brinkman het niet gewoon op een akkoordje gaan gooien met Mark Rutte? Brinkman sluit zich aan bij de VVD-fractie en komt bij de volgende verkiezingen op een verkiesbare plek op de VVD-lijst en Rutte in ruil daarvoor verzekerd van Brinkmans onvoorwaardelijk steun…

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: