Europees Parlement start burgerinitiatief

door MD op 03/09/2010

in Buitenland

Dat de vertegenwoordigende rol van het Europees Parlement moeilijk te duiden is wist ik, maar sinds ongeveer vijf minuten geleden (de tijd waarin ik dit stukje schrijf niet meegerekend) heb ik nog meer vragen dan ik al had. Ik dacht namelijk altijd dat volksvertegenwoordiging betekent dat vertegenwoordigers de in het volk levende opvattingen en opinies verwoorden, terwijl een burgerinitiatief inhoudt dat burgers hun opvattingen (omtrent een specifiek onderwerp) zelf kenbaar maken.

Vandaag is het Europees Parlement echter zelf een burgerinitiatief gestart. Volgens het bericht erover om de Commissie te dwingen een Europees jaar van de strijd tegen geweld tegen vrouwen te organiseren. Geheel terecht meldt hetzelfde bericht echter ook dat het rechtsgevolg van een succesvol burgerinitiatief volgens het Verdrag van Lissabon slechts is dat de Commissie verplicht is over het onderwerp in kwestie te beraadslagen. Meer dan een verplichting voor de Commissie om te overpeinzen of ze inderdaad zo’n jaar wil organiseren kan het initiatief juridisch dan ook niet opleveren.

Het Parlement weet dat zelf echter ongetwijfeld ook. Vooral ook omdat de Commissie vermoedelijk überhaupt niet zelfstandig gaat over het organiseren van Europese themajaren. Ik vermoed dan ook dat het werkelijke motief van het Parlement in ieder geval niet (alleen) het proberen te dwingen van de Commissie is. Ik heb alleen geen flauw idee welk motief dat nog meer zou kunnen zijn. Wellicht het creëren van awareness of het tonen van de voor burgers nuttige activiteiten van het EP? Of het bevorderen van de ontwikkeling van een Europese publieke ruimte? Hoe dan ook lijkt het me een geval van omgekeerde wereld dat volksvertegenwoordigers aan burgers gaan vragen of ze de Commissie willen bewegen tot het overwegen van de plannen van het Parlement.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: