Europese begrotingsdiscipline kan Eerste Kamer marginaliseren

door GB op 04/05/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Europese begrotingsdiscipline kan Eerste Kamer marginaliseren

De Europese begrotingsdiscipline gaat niet alleen over ‘de 3 procent’ maar ook over een Europese controleconstructie om grip te houden op potverteerders. Brussel wil zich niet laten afschepen met enorme taakstellingen van het type ‘efficiëntere ambtelijke organisatie’. Daarmee sluit de begroting, maar iedereen weet dat dat niet gaat opleveren wat ervoor staat.

Er moet dus iets opgetuigd worden, en laat dat maar aan Brussel over. Er ligt inmiddels een voorstel voor Verordening waarover op het onvolprezen Europapoort van de Eerste Kamer veel valt te lezen (deel van het two pack, voor kenners).

De Senaat let zelf goed op zijn zaak en sloeg aan op een aantal punten. De meest in het oog springende kwestie betreft de straks bij Europese Verordening geregelde eis dat de begrotingen zijn vastgesteld voordat het jaar waar zij betrekking op hebben begint. Dat is voorstelbaar, omdat de Europese Commissie natuurlijk tijd moet hebben zich ermee te bemoeien. Tegelijkertijd is het in strijd met de staande praktijk dat het de Tweede Kamer met moeite lukt om alle begrotingshoofdstukken voor de kerst aan te nemen. De Eerste Kamer stemt in de regel pas in het nieuwe jaar over de begroting van dat jaar. Inmiddels is er dan al een regeling uit de Comptabiliteitswet in werking getreden waarmee de overheid verder mag werken op basis van de begroting van het jaar ervoor. Deze regeling voorziet dus in de mogelijkheid dat ook de Eerste Kamer de facto zijn eigen agenda kan bepalen.

De Senaat vreest straks klem te zitten tussen een trage Tweede Kamer en een dreigende Begrotingscommissaris en vroeg Minister De Jager om opheldering. Die antwoordde doodleuk dat het eigenlijk nu al de bedoeling is dat de begrotingen voor 31 december het Staatsblad halen en dat de huidige praktijk het gevolg is van het recht van beide Kamers om eigen agenda te bepalen. Wel overweegt de regering om de Comptabiliteitswet verder aan te scherpen om de hoofdregel – die praktisch geen hoofdregel is – nog maar weer eens beter op papier te zetten. Maar verder is het een afstemmingskwestie tussen regering en de Kamers, aldus onze nationale liaison officer.

De Eerste Kamer is er op deze manier niet gerust op. Terecht niet, lijkt me. De commissie voor Financiën besloot eind april de Kamer te adviseren de regering maar eens uit te nodigen om te komen uitleggen hoe ze dit voor zich zien.

 

1 Martin Holterman 04/05/2012 om 17:18

Me dunkt dat er twee mogelijkheden zijn:

1. de rest van de procedure moet ook aan dwingende termijnen gebonden worden. (Dus: De 2e kamer moet uiterlijk twee maanden na prinsjesdag klaar zijn, anders houden ze op die dag een stemming over de begroting zoals ze ligt, ja of nee, zodat de Senaat aan het werk kan.)

2. De oplossing voor vertragingen wordt gewijzigd, zodat de “continuing resolution” (in VS jargon) als budget geldt in de zin van de relevante EU wetgeving. Om dat voor elkaar te krijgen moet op z’n minst de echte begroting alleen vooruit werken: als ze pas op 1 februari klaar is, is dat dus een begroting voor 1 februari t/m 31 december, ter vervanging/wijziging van de begroting die per 1 januari aangenomen is geacht.

Het moge duidelijk zijn dat allebei deze oplossingen staatsrechtelijk nogal creatief zijn…

Vorige post:

Volgende post: