Europese verkiezingen

door GB op 11/05/2009

in Buitenland

Na een onvoorstelbaar kansloos verkiezingsdebat bij Pauw en Witteman (excuus voor dit waardeoordeel, de lezer oordele zelf) zijn de Europese verkiezingen weer teruggebracht tot het vertrouwde moeizame geploeter. Die moeizaamheid komt toch vooral door de schimmigheid waarmee partijen zich tegenover Europa positioneren. Alleen D66 en PVV zijn helder, de rest wil dat Europa ‘alleen maar nuttige dingen doet’, ‘geen absurde regels stelt’, ‘aan lidstaten overlaat wat het beste aan lidstaten kan worden overgelaten’ en zijn werk ‘zonder al die ambtenaren’ moet kunnen doen. Kiest u maar.

Nee, dan de Belgen. Die roeren niet in sentimenten tegen het idee dat het vertrouwde vaderland in de vaart der volkeren van karakter gaat veranderen. Die vragen zich niet af hoe ze moeten voorkomen hoe hun land slechts een klein deel van Europa wordt. Die vragen zich af hoe Europa een ‘groot België’ kan worden! Sterker nog: dat is het eigenlijk al. Europa kan zich dus laten inspireren door de Belgische staatkundige geschiedenis: wel resultaten, geen eenheid.

De Belgische aanpak van grondwetswijziging op staatkundige aanpassing in reactie op het politieke en lobbyklimaat heeft zeker tot resultaten geleid: enkele aansprekende voorbeelden zijn het realiseren van vrouwenkiesrecht en het ontstaan van een Belgische federale staat. Ze heeft echter (nog) niet geleid tot het ultieme gewenste resultaat in dit door taalstrijd en andere geschilpunten verdeelde land: Belgische eenheid lijkt op dit moment juist verder dan ooit.

Natuurlijk, in Europa zijn meer voorbeelden van etnische en taalkundige scheidslijnen binnen één land. De Belgische historie van conflicten is daarin niet uniek. Qua overeenkomsten met de staatkundige hervorming van de EU is ze dat echter wel. Stof tot nadenken voor hen die streven naar Europese eenheid, mochten de ‘Belgische mores’ worden vertaald naar Europapolitiek.

1 WdH 11/05/2009 om 17:54

Ik deel je waardeoordeel. Het blijft ook jammer dat Van Baalen – toch een van de weinige zich onderscheidende kamerleden – het Nederlands parlement verruilt voor het Europese. Waarom?

Vorige post:

Volgende post: