Euthanasiedebat Tweede Kamer in beslotenheid verder

door GB op 15/02/2011

in Haagse vierkante kilometer

Burgerinitiatieven zijn redelijk zeldzaam. Maar er loopt er weer een: de ‘initiatiefgroep’ Uit Vrije Wil wil een ‘voltooid leven’ ook in biologisch opzicht kunnen afronden. Ze proberen daarvoor een wetsvoorstel op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

En dat ligt op schema: woensdagmiddag vergadert de voortouwcommissie Veiligheid en Justitie erover, samen met de volgcommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In beslotenheid! Iedereen die dat wil bijwonen wordt er tegen zijn wil dus meteen weer uitgeknikkerd.

Een volksvertegenwoordiging die het presteert om zijn beraadslaging over euthanasiewetgeving achter gesloten deuren te laten plaatsvinden moet een wel heel goede rechtvaardiging hebben. Wat gaat daar gebeuren? Wordt duidelijk dat de SGP alle welwillendheid tegenover dit kabinet laat varen wanneer de VVD ook maar een beweging ten gunste van dit initiatief maakt? Is het CDA verdeeld? Wil de PVV voorkomen dat hun medisch-ethische positiebepaling (waar ze de laatste tijd lekker aan het beunen zijn) nog voor de Provinciale verkiezingen tot ophef leidt?

We weten het niet. Maar een besloten parlementair debat over leven en dood, naar aanleiding van een burgerinitiatief nota bene, zonder ook maar een spoortje van verklaring op de openbare agenda – dat zou niemand uit Vrije Wil moeten willen.

1 Ramses 15/02/2011 om 14:30

Niet de 2e kamer vergadert maar een klein comité van belanghebbende en de voortouwcommissie: ken uw staatsrecht. Zie agenda: http://bit.ly/i44VXC

Het betreft dus geen parlementair debat. Voortouwcommissie zegt het eigenlijk al: inventariseren van standpunten n.a.v. burgerinitiatief voordat het debat de kamer in gaat.

2 GB 15/02/2011 om 15:17

Is een ‘parlementair debat’ alleen een plenair debat?

In ieder geval geldt voor commissievergaderingen ook het beginsel van openbaarheid (artikel 37 RvOII – nog meer staatsrecht om te kennen). De Kamer kan besluiten dat vergaderingen van een bepaalde commissie besloten mogen zijn.

3 Louis van Overbeek 15/02/2011 om 16:16

Kennelijk onder druk van de publiciteit over dit stiekeme gedoe heeft vanmiddag om 14.32 een ‘herziene convocatie’ plaatsgevonden, waarbij ‘op verzoek van de initiatiefnemers’ – die eerder juist verzocht hadden om een ‘gesloten setting’ – is besloten de vergadering toch in openbaarheid te laten plaatsvinden. Zo luidde het antwoord op mijn vraag aan de ChristenUnie-fractie waarom zij over deze gang van zaken over dit voor haar belangrijke punt geen Kamervragen heeft gesteld.

Interessant blijft natuurlijk de vraag waarom aanvankelijk om een ‘gesloten setting’ werd verzocht. Wat wil de initiatiefgroep liever verborgen houden?

4 Louis van Overbeek 16/02/2011 om 14:53

Niettegenstaande het boven vermelde staat op de agenda van de Tweede Kamer de vergadering van vanmiddag nog altijd aangegeven als ‘besloten’.

5 GB 17/02/2011 om 10:20

In de media zijn verslagen van de bijeenkomst te vinden. Hij was dus openbaar. Mooi.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: