Federalist papers no. 25: Concerning standing armies, The subject continued

door FTG op 20/04/2010

in Varia

Post image for Federalist papers no. 25: Concerning standing armies, The subject continued

In nummer 25 bespreekt Publius (Hamilton) een aantal verdere argumenten om de noodzaak van een staand leger aan te tonen. Dit betoog van Hamilton wordt stevig aangevallen in de zogenaamde anti-federalist papers in twee essays daterend van 17 januari 1788 en 24 januari 1788, geschreven onder het pseudoniem Brutus.

GB memoreerde al dat Brutus tegenwoordig een nogal twijfelachtige reputatie heeft. Dat is echter niet altijd zo geweest. Wij zien Brutus als de moordenaar van zijn vriend en beschermheer Caesar. In vroeger tijden werd hij echter voornamelijk gezien als de vrijheidslievende verdediger van de Romeinse republiek tegen de tiran Caesar. Bij Shakespeare noemt Marcus Antonius Brutus dan ook “the noblest Roman of them all”. Later werd Brutus overigens verslagen door de legioenen van diezelfde Antonius en van Octavianus, de latere keizer Augustus.

De essayist die mee schreef aan de anti-federalist papers koos het pseudoniem Brutus dus weloverwogen. De anti-federalists zagen de voorgestelde grondwet als een bedreiging voor de vrijheid. Er werd teveel macht gelegd bij de federale instituties en die macht zou in hun ogen makkelijk kunnen leiden tot tirannie. De naam van een edele verdediger van de vrijheid is vanuit die gedachte een passende naam.

De gedachte van een staand leger werkte op Brutus (die van de anti-federalist papers) dan ook als een rode lap op een stier. Het bestaan van staande legers was juist één van de factoren die hadden bijgedragen aan de val van de Romeinse republiek. Caesar was de legitieme commandant van de legers waarmee hij de legioenen van de senaat (lees: de legioenen van Pompeius) versloeg (ook al was het wel in strijd met het recht om met zijn legioenen Italië binnen te trekken). Waarom zouden toekomstige Amerikaanse generaals anders zijn? Wat was de garantie dat een Generaal ook niet de macht zou grijpen met het leger als machtsbasis?

De situatie is echter niet helemaal goed te vergelijken. Het Amerikaanse leger van die tijd bestond uit burgers en boeren, die na verloop van tijd weer naar hun boerderijen terug gingen. De legioenen van Caesar bestonden uit professionele soldaten, die buiten het leger niets hadden. Hun loyaliteit lag bij Caesar persoonlijk en niet bij de republiek. Buiten het leger hadden zij geen enkel belang. Tot aan het begin van de eerste eeuw voor Christus bestond ook het Romeinse leger uit burgers en niet uit professionals. Van burgeroorlogen was toen dan ook nog geen sprake. De belangen van de burger-soldaten lagen niet primair bij hun generaal, maar bij de republiek. Toen het leger echter geprofessionaliseerd werd, kwamen mannen als Sulla en Caesar op, die met aan henzelf loyale legioenen op Rome marcheerden.

Met een burgerleger hoeft men in deze gedachtegang dus niet bang te zijn voor dergelijke machtsgrepen, maar met een professioneel leger wel. Dat was vroeger ook in Nederland altijd al het argument tegen de afschaffing van de dienstplicht. We hebben nu echter een professioneel leger. Dat worden nog spannende tijden!

“De Minister van Defensie Middelkoop belegert met de luchtmobiele brigade Den Haag. Loyale troepen onder commando van minister Donner houden echter heldhaftig maar met de moed der wanhoop stand.”

1 JAdB 20/04/2010 om 15:26

Leuk stuk. Ik schaar mij bij de volgelingen van Donner.

Toch grappig dat Dante een heel andere visie op Brutus nahield dan de anti-federalisten en Shakespeare.

2 FTG 20/04/2010 om 15:42

Misschien had Dante een hekel gekregen aan republieken na zijn verbanning uit Florence.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: