Federalist Papers no. 26: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered

door GB op 20/09/2010

in Varia

Post image for Federalist Papers no. 26: The Idea of Restraining the Legislative Authority in Regard to the Common Defense Considered

Staande legers, zeker in vredestijd, waren big issue in de tijd van de Founding Fathers. In de Grondwet die hier door Hamilton verdedigd wordt, was voorzien in een twee-jaarlijkse plicht voor de wetgever om zich op de omvang van het leger te bezinnen. Sommigen vonden dat niet genoeg. Pennsylvania en Noord-Carolina hadden aanvullend daarop een verbod in de grondwet op een staand leger in vredestijd. Dat klinkt sympathiek, maar is bij nader inzien onverstandig, volgens Hamilton. Een staand leger in vredestijd kan namelijk heus wel ergens goed voor zijn, zoals hij al in eerdere papers uiteenzette.  In deze paper gaat het specifiek om de overbodigheid en de onwenselijkheid van een inflexibel algemeen verbod voor de wetgever.

Uiteraard wordt daar een historisch argument voor uit de mouw geschud. Zelfs de Britten namen na hun Glorious Revolution in hun Bill of Rights de mogelijkheid op dat het parlement een leger in vredestijd nodig kon oordelen. Dit deden de Britten toen ‘the pulse of liberty was at its highest pitch’ en ondanks een recente ervaring met 30.000 mannen onder de wapenen.

Principiëler is echter het betoog om de wetgever wat meer vertrouwen te geven. ‘Confidence must be placed somewhere,’ en dan is de volksvertegenwoordiging nog de meest aangewezen plek. Het gevaar van staande legers in vredestijd doet zich immers alleen voor als grote legers over een langere periode op de been worden gehouden en daarmee de boel corrumperen. Dat veronderstelt, rekent Hamilton zijn lezers voor, dat de kiezers over een langere periode bedonderd worden en zich laten bedonderen. Dat is niet echt goed denkbaar, zeker niet onder een hoogstaand volk als dat van Noord-Amerika. ‘It is impossible that the People could be long deceived; and the destruction of the project, and of the projectors, would quickly follow the discovery.’

Zo roept Hamilton zijn lezers op wat meer vertrouwen in zichzelf te hebben. Want als het echt zo dramatisch is als de voorstanders van het verbod-van-staande-legers schetsen, dan kan de overheid zijn tent beter sluiten. ‘The People should resolve to recall all the powers they have heretofore parted with out of their own hands, and to divide themselves into as many States as there are counties, in order that they may be able to manage their own concerns in person.’

Daarmee is de voorgestelde constitutie weer gekoppeld aan het inmiddels wel vaak gebruikte ‘alles of niets’-argument. Instemming met de voorgestelde Grondwet werd eerder al gepresenteerd als het enige alternatief voor burgeroorlog, bankroet of terugkeer naar het stenen tijdperk. En ook nu is de keuze weer tussen wat de Conventie bedacht heeft en het opdoeken van de Staat überhaupt.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: