Federalist Papers no. 30: Concerning the General Power of Taxation

door GB op 23/03/2011

in Varia

Post image for Federalist Papers no. 30: Concerning the General Power of Taxation

Pas in paper nummer 30 durft Publius een delicate kwestie aan de orde te stellen: het geld. Belastingheffing is altijd een heikel punt, maar dat geldt zeker in een samenleving waarin conform Locke’s ideeën privé-eigendom en contractsvrijheid een fundamentele status hebben. Toch zullen ook de Amerikanen eraan moeten geloven. Want wie wil immers de Ottomaanse toestanden waarbinnen de soeverein weliswaar geen recht heeft om nieuwe belastingen op te leggen maar waar hij dit compenseert door Gouveneurs de vrijheid geeft om bevolkingen op alle andere manieren uit te knijpen.

De belastingheffing zelf was echter niet het grootste punt. Belangrijker nog dan dat was de vraag wie die belasting heft. In de Conferderatie waren het, net als nu in de Europese Unie, de Staten zelf die het geld ophaalden en doorbetaalden. Of niet, natuurlijk. Want het al dan niet voldoen aan de verplichtingen is een machtig politiek wapen, zoals ook wel blijkt uit de achterstallige betalingen van veel landen aan de VN. En het is een bron van interne conflicten. Dat Nederland nu weer begint over de bijdrage aan de EU zal niet overal in dank worden afgenomen.

Daarom betogen de Federalist Papers dat het noodzakelijk is dat de Unie zelf rechtstreeks belasting kan heffen bij de burgers. En dan niet alleen indirecte belastingen, want die brengen misschien wel niet genoeg op in noodsituaties. De Unie moet de bevoegdheid krijgen om direct en indirect zoveel geld op te halen als ze nodig hebben.

Een gezonde bevoegdheid om belasting te heffen doet het bovendien goed op de internationale kapitaalmarkt. Een overheid waarvan niemand gelooft dat hij ooit aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, snijdt zich lelijk in de vingers als er tijdens een crisis veel geld moet worden aangetrokken.

Who would lend to a Government, that prefaced its overtures for borrowing by an act which demonstrated that no reliance could be placed on the steadiness of its measures for paying? The loans it might be able to procure would be as limited in their extent as burdensome in their conditions. They would be made upon the same principles that usurers commonly lend to bankrupt and fraudulent debtors, — with a sparing hand and at enormous premiums.

En zo kunnen we niet alleen de wens van het Europarlement om zelf belasting te heffen in een bredere context plaaten, maar zien we ook dat er met de huidige crises in de PIGS-landen niet veel nieuws onder de zon is.

Vorige post:

Volgende post: