Federalist Papers no. 36 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

door JAdB op 16/10/2013

in Buitenland, Grondrechten

Post image for Federalist Papers no. 36 – Concerning the General Power of Taxation (continued)

In het sluitstuk over de belastingen bespreekt Hamilton nog een aantal andere bezwaren tegen de bevoegdheden van de federale overheid op dit terrein. Uiteindelijk komt het punt van Hamilton er op neer dat de federale overheid voldoende middelen moet hebben om zijn taken goed te kunnen uitoefenen. Hamilton gebruikt in dat verband het woord energy. De in de constitutie voorziene middelen om die energie te verwezenlijken moeten verder deugdelijk zijn, hetgeen Hamilton de afgelopen papers steeds heeft betoogd.

Een van de tegenwerpingen van de tegenstanders van de constitutie was dat de mogelijkheid tot het heffen van “poll taxes” zou blijven bestaan. Dit zijn belastingen die een gefixeerd bedrag van een persoon verlangen, ongeacht inkomen of vermogen. Relatief gezien werden armen daardoor zwaarder belast dan de rijkeren. Door de eeuwen heen zijn verschillende voorbeelden te vinden van dergelijke, bij het gros van de bevolking wrevel wekkende belastingen (bijvoorbeeld in het oude Rome). Toen in de VS het stemrecht gelijkelijk werd verzekerd voor alle rassen, werd de poll tax gebruikt om zwarten te weren uit de stemhokjes. Het recht om te stemmen werd afhankelijk gesteld van het betalen van een bedrag dat de meeste blanken wel konden opbrengen, maar de meeste zwarten – die immers jarenlang waren achtergesteld – niet.  Het 24e amendement (1964) stak een stokje voor deze praktijk.

Hamilton windt er geen doekjes om. Ook hij ziet de poll taxes liever gaan dan komen, en hij betreurt dan ook dat sommige staten nog steeds poll taxes voeren. Toch vindt hij niet dat het middel verboden zou moeten worden. Ook in de VS kunnen rampen zich voordoen, en dan kan het noodzakelijk blijken, bijvoorbeeld om het land te kunnen verdedigen, om poll taxes te heffen. Zo werden poll taxes vroeger ook vaak gebruikt: een oorlog moest worden gefinancierd en het volk moest daarvoor (in ieder geval figuurlijk) bloeden door belastingheffingen.

Poll taxes zijn vaak oneerlijk, omdat de lichtste schouders relatief de zwaarste lasten dragen. Dat wil niet zeggen dat een belastingstelsel dat wel rekening houdt met inkomen altijd eerlijk is. Onlangs werd er, bij wijze van gedachte-experiment, een voorstel gedaan met de strekking dat al het spaargeld eenmalig met 10 % zou moeten worden belast om uit de schuldencrisis te komen. Degenen met het meeste vermogen lijden daar het meeste onder, maar ik denk dat weinigen deze heffing als eerlijk zouden beschouwen. Dat heeft wellicht ook te maken met het gebrek aan voorzienbaarheid van de maatregel, zou deze worden ingevoerd (nogmaals, het is geen serieus plan), en het feit dat het om een eenmalige belasting gaat die is bedoeld om de problemen die overheden en banken hebben veroorzaakt op te lossen (de vergelijking met het financieren van oorlogen is snel gemaakt).

Om terug te komen op de energy van de federale overheid: Veel Amerikanen vinden dat de federale overheid te veel snelle suikers en cafeïne (het wielerseizoen mag voorbij zijn, maar voor de liefhebbers wil ik tussendoor aangeven dat er middelen zijn die een dergelijke combinatie van middelen bieden, de zogeheten “klapperbuisjes”) naar binnen heeft gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het omstreden Obamacare, waarvoor extra middelen en dus extra heffingen nodig zijn.

Vijftig procent van de Amerikanen vindt dat de federale overheid te veel macht heeft, volgens een peiling uit 2011. De achterliggende redenen bij dergelijke polls worden nooit exact duidelijk, maar de reactie van “FMOFU” uit Los Angeles onder het artikel laat wellicht meer licht over de zaak schijnen:

government sucks

Daar kan geen federalist paper tegenop.

Het blokje belastingheffing is voorbij. Volgende keer is James Madison weer eens aan de beurt.

 

Vorige post:

Volgende post: