Flapdrol

door FTG op 27/05/2009

in Uncategorized

Het instorten van de communistische regimes heeft voor alle betrokkenen veel goeds met zich meegebracht. Toch heb ik naar één aspect van dat communisme wel heimwee: de beledigingen die communisten naar de hoofden van hun tegenstanders slingerden. Het was nooit duidelijk wat die beledigingen precies betekenden, maar ze waren wel mooi en vaak zelfs mysterieus geformuleerd. Men was bijvoorbeeld al snel een opportunistische handlanger van de plutocratenkliek of een revisionistische provocateur. Sommigen waren zelfs cynische knechten van het internationale oliekapitaal! Dat waren mooie tijden.

In de hoop dat die tijden nog eens terugkomen ben ik altijd alert als de SP in de kamer aan het woord komt. Tijdens het vragenuurtje van 26 mei stelde Groen Links vragen aan Minister Koenders over de gevolgen van de financiële crisis voor de derde wereld. Irrgang van de SP kwam naar de interruptiemicrofoon. Ik spitste mijn oren. Irrgang wond er geen doekjes om. Hij beschuldigde Koenders ervan te werken voor Wall Street en het financiële centrum van Londen. Dat begon veelbelovend!

Ik ging op het puntje van mijn stoel zitten. In de bankjes van de SP werd het rumoerig. Koenders keek verschrikt op. Marijnissen maakte zich op om wat te roepen. De spanning werd mij bijna teveel. Wat zou het worden? Een onvervalste “schaamteloze lakei van het internationale zionisme”? Het wat minder sterke, maar toch ook acceptabele “onverzoenlijke vijand van de werkende massa’s”? Maar nee, het werd flapdrol. U begrijpt mijn teleurstelling. Ik zie weinig toekomst voor de SP.

Vorige post:

Volgende post: