Formatie 2012: schaken op meerdere borden

door GB op 19/09/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Formatie 2012: schaken op meerdere borden

Prinsjesdag in deze fase van de formatie leverde een interessant rollenspel op. Kamp sprak ’s ochtends als Verkenner met de Senaatsvoorzitter, schoof daarna aan onder het gehoor van Hare Majesteit en stond even later, half voor het bordkartonnen sponsorbord, zijn eindverslag aan te bieden. De Senaatsvoorzitter hobbelde na zijn gesprek bij de Verkenner door als Voorzitter van de Verenigde Vergadering, bijeen om de Troonrede aan te horen. Verbeet schakelde van voorzitter van het Comité van In- en Uitgeleide in de Ridderzaal, naar Voorzitter van de Tweede Kamer om de begrotingsstukken bij te kunnen indienen, naar Punt van Archimedes in de formatie om een rapport aan te kunnen overhandigen. Rutte zat in de Ridderzaal politieke verantwoordelijkheid te dragen voor een verhaal waar Samsom sinds de lente fel tegen te hoop loopt, maar poetste dat als VVD-onderhandelaar zoveel mogelijk weer weg. PvdA-beleid was niet langer gevaarlijk, maar verschillend. Samsom, op zijn beurt, had het niet meer over het terugdraaien van de BTW maar over het compenseren van de gevolgen. Het was, kortom, een kwestie van goed opletten op deze derde dinsdag van september. Niet op de hoedjes, maar op de petten.

Er waren maar twee hoofdrolspelers die zichzelf bleven. Allereerst was dat Beatrix, die – als ze dan toch uit de krant van gisteren moest voorlezen – de aanwezigen meteen mee terug nam naar 1813, toen men haar familie vroeg de leiding te nemen over de puinhopen in de lage landen. Daarnaast gloreerde De Jager, met zijn old school CDA-speech over dijken, harde wind en hoog water. In gedachten zagen we de jonge Balkenende weer door de wind komen boren, het zout van lippen likkend. De Jager sloot voor het CDA een decennium in het centrum van de macht waardig af. Als er dan toch een kabinet komt met veel zetels maar met een smalle ideologische basis, dan verdient het idee om met De Jager en met types als Rinnooy Kan het kabinet een bredere uitstraling te geven meer aandacht dan het nu krijgt. Het zou ook een beetje dualistisch zuurstof toevoegen.

Bezien we het verloop van de kabinetsformatie, dan moet gezegd worden dat Kamp tot nu toe al het cynisme keihard logenstraft. Het lijkt hem wel degelijk te lukken om als informateur door te groeien, ondanks de mate waarin hij zelf nog rechtstreeks betrokken is en ondanks zijn eigen belangen. Dat had ik niet gedacht. Maar de race is nog niet gelopen. De voortvarendheid van de VVD kan iedereen volgen. Hoe de PvdA uiteindelijk zal rollen, moet nog worden afgewacht. Het is moeilijk voorstelbaar dat de socialisten zo makkelijk en zo snel echt bij de liberalen op schoot kruipen.

Voor een vergelijking met vorige formaties op basis van snelheid is het nog te vroeg, zo het al ooit mogelijk is om te stellen dat de Koningin een dergelijk resultaat niet zo snel had kunnen bereiken. Feit blijft, dat er meer openheid is. Dat geldt allereerst voor de mededelingen van De Graaf als Senaatsvoorzitter. Hij meldde dat de senatoren weer keurig in hun hok zaten en geen politieke spelletjes zouden spelen. Dergelijke mededelingen waren vroeger niet te verwachten van de ‘vaste adviseurs.’ Die hielden – in tegenstelling tot de fractievoorzitters – hun mond. Bovendien zijn in het eindverslag alle gespreksverslagen met de fractievoorzitters opgenomen. Dat is ook meer dan de vorige keer. Zo lezen we nu rechtstreeks de schaamteloosheid van een one issue partij: Henk Krol komt over een kabinet praten en begint onmiddellijk over de pensioenen. Ook wordt een eindeloos gegoochel met ‘de verkiezingsuitslag maakt duidelijk dat’ rechtstreeks zichtbaar. Te zien valt dat D66 en de SP elkaars alternatieven zitten te blokkeren. D66 wil niet aan centrum-links meedoen, de SP schuift niet zonder de PvdA aan bij de VVD. Het brengt Kamp tot het advies naar een akkoord voor een kabinet van PvdA en VVD te gaan zoeken, zonder het woordje ‘tenminste’. We gaan het meemaken, aanstaande donderdag.

1 WV 19/09/2012 om 21:15

Geestig!

2 Super De Boer 19/09/2012 om 22:47

Wederom heel goed geschreven. Petje af! 😉

Viel mij ook op dat die gespreksverslagen erbij zaten, dat maakt het toch wel wat transparanter allemaal. Tot zover loopt de nieuwe procedure heel aardig, lijkt me.

😀 Geweldig, dat briefhoofd. ” H.G.J. Kamp, verkenner ” 🙂

3 KvZ 20/09/2012 om 06:16

“Zo lezen we nu rechtstreeks de schaamteloosheid van een one issue partij: Henk Krol komt over een kabinet praten en begint onmiddellijk over de pensioenen”. Waarom is dat schaamteloos? Dat lijkt mij gezien zijn rol en gezien het feit dat het enige onderwerp van die partij de pensioenen is, logsch en terecht.

4 GB 20/09/2012 om 10:18

@ KvZ je had ooit een idee dat politiek bedreven moest worden vanuit een specifieke visie op het algemeen belang. Vandaar. Dat Krol dit zo doet lijkt mij inderdaad logisch. Want hij zit er niet voor het algemeen belang. Hij zit er voor de pensioenen.

Vorige post:

Volgende post: