Formatie 2012: Verbeet probeert te rokeren

door GB op 13/09/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Formatie 2012: Verbeet probeert te rokeren

Het wordt tijd om de formatie onder de staatsrechtelijke loep te nemen. Als eerste valt op dit moment de verhouding met de Koningin op. Zoals bekend heeft de Tweede Kamer vóór de verkiezingen besloten de Koningin buiten de deur te houden. Bij de val van het kabinet deed de majesteit inderdaad een stapje terug. Er volgde een Kamerontbinding zonder dat de fractievoorzitters bij het paleis langs waren geweest. Er waren ooit staatsrechtsgeleerden die dat als een noodzakelijk voorwaarde voor Kamerontbinding zagen. Wel liet Beatrix haar zogenaamde ‘vaste adviseurs’ opdraven: de Kamervoorzitter, Senaatsvoorzitter en vice-president van de Raad van State. Tegelijk bleek uit het uitlekken van de weigering ministers in het openbaar te beëdigen dat ze niet veel op had met de nieuwe zelfbewuste wind in het parlement.

Het tij leek toen te keren voor de Koningin. Een zomer lang trok een bonte stoet zwartkijkers voorbij, die stuk voor stuk chaos, patstelling of een combinatie van beide voorspelden. Dat waren niet alleen geheide Oranjeklanten als Wiegel, maar ook Terlouw had er een hard hoofd in. Het werd zelfs zo erg, dat Arie Slob zich aanmeldde voor een koninklijke rol. Niet lang daarna circuleerde het bericht dat Donner zich beschikbaar hield. Of dit een zet vanuit het paleis was, valt te bezien. Iedereen herinnert zich nog dat Beatrix in de vorige formatie steeds vaker en steeds openlijker de vice-president naar voren schoof als haar verlengstuk. Maar het is de vraag in hoeverre Donner Tjeenk Willink is opgevolgd. Formeel zeker. Of hij hetzelfde vertrouwen geniet, is twijfelachtig.

Hoe dan ook. De ontvangst van de gedachte dat Donner zich ermee zou gaan bemoeien viel zodanig tegen, dat het bericht meteen stevig ontkend werd. Er volgde een tegenzet: de drie vaste adviseurs kwamen bij elkaar om af te spreken dat ze òf met z’n allen bij het paleis langs zouden gaan, òf niet. Een blijk van wantrouwen, omdat ze kennelijk bang waren dat Beatrix hen uit elkaar zou proberen te spelen door uitsluitend steun te zoeken bij een van haar adviseurs. Het is mij niet duidelijk wie het initiatief genomen heeft voor dat overleg. Het zou heel goed Verbeet kunnen zijn geweest. In het stapje opzij dat Beatrix bij de Kamerontbinding deed, leest zij een uitnodiging om met de Koningin te rokeren. Haar aftreden is weliswaar aanstaande, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Koningin.

De eerste actie van Verbeet  is geslaagd. De critici die wezen op het verlies van acht dagen tussen de verkiezingen en het aantreden van de nieuwe Kamer is de mond gesnoerd: Henk Kamp loopt nu al de boel te verkennen. Dat had Beatrix niet zo snel kunnen doen, omdat zij niet belt en niet iedereen tegelijk uitnodigt. Toch is het paleis niet uit het veld geslagen. De vaste adviseurs zijn ontboden. Beatrix is dus zeker niet gaan beeldhouwen, in het vertrouwen dat desnoods Arie Slob het roer in handen zou nemen.

Het spel is zeker nog niet gespeeld. De actie van de fractievoorzitters lijkt heel wat, maar moet niet overdreven worden. Ze hebben een verkenner aangewezen die het debat gaat voorbereiden waarin de informateur moet worden aangewezen en diens opdracht bepaald. De inhoud van de opdracht kan zo vaag blijven als nodig voor de unanimiteit. Blijft over de de naam van de gelukkige. Het snelste en het mooiste zou het natuurlijk zijn als de verkenner al verkennend doorgroeit naar de positie als informateur. ‘Laat Henk zijn karwei afmaken.’ Maar dat lijkt niet de strategie. Met de persoon van Henk Kamp draagt de VVD niet het typische soort staatsman voor dat je zou verwachten in deze fase. Sterker nog: Kamp geldt als een rechtse hardliner die bovendien een paar weken geleden nog stond te sneren dat Roemer zielig was. Kamp wil door als minister. In een zo rechts mogelijk kabinet. Daar mag Roemer dan op bezoek komen om zich te laten besnuffelen. ‘Koekje erbij, Emile?’ Dan moet Samsom nog komen vertellen dat de PvdA alleen over kabinetsdeelname nadenkt als het beleid in de sociale zekerheid op fundamenteel eerlijkere leest geschoeid wordt. Kortom: Kamp is niet de meest geschikte persoon de campagne voerende lijsttrekker te laten afkoelen naar fractievoorzitters die het landsbelang nastreven.

Het zou mij niet verbazen als de VVD bezig is de parlementaire kabinetsformatie op te blazen door nu al zoveel politiek profiel in de strijd te gooien. De VVD is de grootste, zij mogen als eerste. Die luxe wordt versterkt doordat voorstanders van deze procedure praktisch alles zullen slikken. Meteen onenigheid over zoiets vaags als een verkenner zou alle onheilsprofeten van afgelopen zomer onmiddellijk in de kaart hebben gespeeld, en schiet de bal nog sneller terug in de paleistuin. Door deze ruimte te gebruiken met het op pad te sturen van iemand waarvan het moeilijk is te vermoeden dat hij iets anders nastreeft dan het kabinet Kamp I met gedoogsteun van de rest, kan iets wat vannacht duidelijk leek toch nog een interessante tijd worden.

1 Super De Boer 15/09/2012 om 00:18

🙂 Vroegâh was kampweek altijd iets leuks.

Goed geschreven stuk man!

Even uit mijn hoofd, maar verkenners had je er toch altijd acht van? Waarvan minimaal de eerste drie zich stuk liepen op een bom? Jajaja, ik weet het weer….ze konden alleen de spion en de vlag slaan, de hele rest was einde oefening voor de verkenner. Ge-wel-dig spel.

🙂 En je mocht niet lopen met bommen, evenmin met de vlag. Zeg ik er veiligheidshalve maar even bij. Vind het toch een beetje eng idee, Henk Kamp en Beatrix helemaal alleen daar in dat verre Den Haag. Zal wel loslopen is niet helemaal de juiste term in dezen.

2 Super De Boer 15/09/2012 om 01:12

Wikipedia over Stratego:

‘Een gewoon toernooi bestaat meestal uit 6 rondes van maximaal 45 minuten. Er wordt met schaak klokken gespeeld om tijdrekken te voorkomen en de planning strak te houden. Tussendoor wordt er gezellig gekletst en wat gedronken. Tijdens de toernooien kunnen bekers en spelprijzen gewonnen worden en meestal zijn er speciaal voor de jeugd extra prijzen te verdienen’.

‘Het Nederlands kampioenschap vindt meestal in de maand Oktober of November plaats’.

‘Een afgeleide van Stratego is het bosspel Levend stratego’.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: