Formatie; de derde ronde

door GB op 06/09/2010

in Haagse vierkante kilometer

Terwijl Beatrix straks de bel voor de derde ronde luidt, identificeren we hier nog even wat staatsrechtelijke krenten in de politieke pap. Die politieke pap is overigens vrij zuur geworden, als we kijken hoe de CDA’ers met elkaar omgaan. Hans Hillen doet het uitsmijtwerk in de buitenste ring, maar ook Ab Klink krijgt niet de behandeling die hij verdient. Verhagen stelt min of meer dat Klink liegt en verwijst daarvoor naar Wilders die zich evenmin zou herkennen in de weergave van de feiten in Abs brief. Voor de goede orde: dat is dezelfde Wilders die – toen hij geconfronteerd met notulen van de minister van Binnenlandse Zaken en van Justitie en van het hoofd van AIVD over het verbanden van de Koran in Fitna – ook domweg ontkende. Verder walmt er nog een smerige geur van het optreden van Donner. Zijn glasharde ontkenning en juridische betwisting van een geëiste verklaring wordt steeds minder geloofwaardig.

Staatsrechtelijk valt op dat Opstelten een poging heeft gedaan om bij te dragen aan de vorming van nieuw staatsrecht, zij het van enig cynisch gehalte. Ter bescherming van de geheimhouding aan de formatietafel is niet alleen het lekken verboden maar, volgens hem op de persconferentie, ook het schrijven zelf. Het wachten is op het oordeel van prof. Van den Berg, die op parlement.com deze zomer een serie aardige columns had over ‘harde’ (rechtsregels) en ‘zachte’ (tradities en conventies) normen van kabinetsformatie.

Het tweede staatsrechtelijk opvallende punt was een kort inkijkje in de beoogde ‘gedoogconstructie’. Opstelten schreef in zijn verslag dat de PVV zou tekenen voor het niet steunen van moties van afkeuring of wantrouwen bij de behandeling van voorstellen, maar dan alleen ‘voor zover die betrekking hebben op de uitvoering van onderwerpen uit het regeerakkoord.’ De PVV zou die voorstellen zelf overigens wel naar de prullenbak kunnen verwijzen.

Dat klinkt niet echt als een solide gedoogconstructie voor een ‘stabiel kabinet’ en een ‘vruchtbare samenwerking’.

Ten derde is opvallend dat de koningin deze keer mogelijk een aardappel toegeschoven krijgt die heter is dan ooit: de vraag of de fractieleider van het CDA nu wel of niet komt spreken namens 21 kamerleden. Als hij komt vertellen dat hij en zijn fractie wel wat zien in het idee van Rutte om een ‘proeve’ te schrijven, (en PVV en SGP doen dat ook) dan moet de majesteit inschatten of zij moet handelen op basis van door Maxime Verhagen ingeschat stemgedrag of zelf moet inschatten door welke papierversnipperaar Ab Klink de proeve zal draaien wanneer Geert komt intekenen.

Mogelijk moet Ab Klink zich morgen zelf wel ten paleize melden.

1 Ruben de Graaff 06/09/2010 om 14:28

Misschien ook een interessante vraag: hoe lang mogen de huidige demissionaire ministers nog het kamerlidmaatschap “erbij” doen? Anders gezegd: wanneer moeten zij kiezen voor het een of het ander?

2 MN 06/09/2010 om 15:31

@Ruben de Graaff: Sinds de grondwetsherziening van 1983 is daaraan geen termijn meer gesteld, dat wil zeggen: zolang over de ontslagaanvrage van een minister of staatssecretaris niet is beschikt, kan hij lid van één van beide Kamers zijn. Eerder stelde de grondwet de termijn voor bijklussen op drie maanden (zie de nieuwe site over de Grondwet).

3 RJK 07/09/2010 om 09:25

Nog twee krenten(?): 1. het kiezersbedrog van Wilders – intrekken breekpunt – en Klink c.s. – uitsluiten van de PVV, 2. de irrelevantie van de huidige samenstelling van de CDA-fractie – die fractie wijzigt nadat fractieleden minister of staatssecretaris worden.

4 MD 07/09/2010 om 11:27

Als ik art. W1 en W2 Kieswet goed lees, is nog een staatsrechtelijke krent in de pap dat, als het CDA inderdaad ministers mag leveren en die uit de Tweede Kamer komen, Klink ervoor kan kiezen opnieuw Tweede Kamerlid te worden. er staat althans niet dat het Kamerlid dat eerder ontslag heeft genomen, niet voor (her)benoeming in aanmerking kan komen.

5 Henk 07/09/2010 om 12:06

Een Jacques de Milliano-actie. Of is de kieswet sindsdien veranderd? Op gemeentelijk niveau kan je een verklaring tekenen dat je niet meer in aanmerking wil komen. Dat kom je dan ook niet meer – totdat je die verklaring weer intrekt.

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: