Gastpost: Bezoek parlementariërs aan Koningin is politieke zelfmoord

door Ingezonden op 19/11/2009

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Gastpost: Bezoek parlementariërs aan Koningin is politieke zelfmoord

Voorop gesteld moet worden dat het handelen van dhr. Boekenstijn natuurlijk niet zonder consequenties kon uitblijven. Pacta sunt servanda! Wat ik minder goed begrijp is dat, de SP daar gelaten, de fracties instemmen met een dergelijk overleg en hun parlementariërs naar de Koningin sturen. Het werkterrein van de parlementariër is de Tweede Kamer, niet het werkpaleis van de Koningin. Daarnaast dienen zij het openbaar belang en dat brengt met zich mee dat hun werkzaamheden in het openbaar geschieden. Dat valt moeilijk te rijmen met het geheim van paleis Noordeinde.

In plaats van naar de Koningin te gaan hadden ze gister beter naar de BBC kunnen kijken. De Britse troonrede is met een geweldig gevoel voor symboliek omgeven. Pas op het moment dat iedereen aanwezig is in de House of Lords, en de Koningin op de troon heeft plaatsgenomen, wordt de zogeheten ‘Black Rod’ op pad gestuurd om de leden van de House of Commons op te halen. De deur naar de House of Commons staat, zoals het hoort, wagenwijd open. Op het allerlaatste moment wordt deze in het gezicht van de ‘Black Rod’ dichtgegooid. Hij moet aankloppen! Ze laten dus duidelijk blijken wie uiteindelijk de baas is.

Waar het mij echter om te doen is dat een dergelijk bezoek van parlementariërs aan de Koningin een uitholling van de ministeriële verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel met zich mee kan brengen. Stel je voor dat de Koningin iets zegt wat flagrant in strijd is met het standpunt van de regering. Hoe gaat een parlementariër daar dan nog de verantwoordelijke minister op aanspreken? Je hebt immers de afspraak gemaakt om het geheim van Noordeinde in stand te houden. Daarnaast kan je nog bepleiten dat het verstrekken van inlichtingen over vertrouwelijke gesprekken tussen Koningin en de parlementariërs in strijd is met het belang van de staat.

Met het plegen van dergelijke overleggen maken de parlementariërs zichzelf monddood en kunnen zij hun taak niet meer naar behoren uitoefenen. Ze moeten een minister immers verantwoordelijk kunnen houden voor uitlatingen van de Koningin. Door deze praktijk komt dit uitgangspunt op de tocht te staan. Op deze manier breekt men voorzichtig een stukje van de macht van het parlement af. Nu is het zo dat wij in Nederland geen ‘Sovereignty of Parliament’ kennen. Maar het parlement is wel de meest democratische gelegitimeerde institutie in ons staatsbestel. Daar zouden zich best wel eens meer naar kunnen gaan gedragen Als de Koningin zo ontzettend graag met parlementariërs wilt praten dan moet ze maar naar de Tweede Kamer komen.

Ik zou dan ook voor willen stellen dat de overige parlementariërs die zo stom waren om naar Paleis Noordeinde af te reizen hun positie ter beschikking stellen. Ze hadden nooit mogen gaan. Want met een dergelijk praktijk van overleg tussen Koningin en parlement ondermijnt de onafhankelijke positie van parlementariërs en daarmee hollen zij de rol die zij kunnen en dienen te spelen in een parlementaire democratie uit.

Pieter van Tilburg, masterstudent staatsrecht UvA

1 JAdB 19/11/2009 om 16:16

Leuk stuk. Maar wat ik me afvraag: WELK pacta sunt servanda? De koningin wil niet dat hetgeen zij zegt over politieke aangelegenheden in de openbaarheid belanden. Dat is een, gelet op haar staatsrechtelijke positie, alleszins begrijpelijk standpunt. Maar voor zover zij spreekt met personen die niet tot de regering behoren, lijkt het mij ook een onhoudbaar standpunt. Je begint je af te vragen waar die gesprekjes met kamerleden voor dienen. Wat wordt daar gezegd? Belooft de Koningin lintjes voor het uitdragen van bepaalde standpunten?

Vorige post:

Volgende post: