Geen kiesrecht voor Arubanen

door GB op 06/11/2009

in Grondrechten, Rechtspraak

De juridische strijd van Croes voor Arubaans kiesrecht voor Tweede Kamer-verkiezingen eindigde in september 2007 in Straatsburg. Het EHRM oordeelde zijn klachten ‘manifestly ill-founded’ en verklaarde hem niet-ontvankelijk.

Croes voert zijn strijd met twee argumenten. Ten eerste: de Tweede Kamer is feitelijk aan te merken als ‘koninkrijksparlement’ en dus hebben de Arubanen krachtens artikel 3 van het Eerste Protocol bij het EVRM recht om dat te kiezen. En het tweede argument luidt: het is discriminatie om alle Nederlanders waar ook ter wereld kiesrecht voor de Tweede Kamer te geven en dit aan de Nederlanders op Aruba te onthouden.

Beide argumenten worden door het Hof van tafel geveegd. Artikel 3 van het Eerste Protcol kent weliswaar een subjectief recht op kiesrecht toe, maar dat recht is niet absoluut; het moet allemaal wel binnen het redelijke blijven. Bovendien hebben de staten op dit punt – het Hof stelt het met nadruk – een ‘wide margin of appreciation’. En het Hof draagt nog een bouwsteen aan om Croes in het ongelijk te stellen: Arubanen kunnen in ieder geval stemmen voor hun eigen Arubaanse Staten. Want van het koninkrijksparlement-argument is het EHRM niet onder de indruk. In koninkrijksaangelegenheden kan het Arubaanse parlement namelijk mensen sturen die in Den Haag mogen meepraten.

In this manner, Netherlands nationals residing in Aruba are able to influence decisions taken by the Lower House of the Netherlands Parliament concerning Kingdom affairs. Having regard to the relatively small amount of Kingdom affairs in comparison with the amount of Netherlands internal affairs, the Court is of the opinion that it cannot reasonably be said that Netherlands nationals residing in Aruba are affected by the acts of the Lower House of the Netherlands Parliament to the same extent as Netherlands nationals residing in the Netherlands.

Nederland houdt het dus binnen het redelijke, volgens het Hof. En ook de grenzen van artikel 14 EVRM zijn niet overschreden. Want het klopt dat alleen de Nederlanders op Aruba niet voor de Tweede Kamer mogen stemmen, maar het zijn ook alleen de Nederlanders die op Aruba wonen die voor de Arubaanse Staten mogen stemmen. ‘Therefore, the applicants’ situation is not relevantly similar to that of other Netherlands nationals.’ Geen gelijke gevallen, geen discriminiatie.

Vervolgens probeert het Hof nog wel om uit het vaarwater van het HvJEG te blijven. Dat had namelijk wel geoordeeld dat Arubanen ten onrechte van kiesrecht voor het Europees Parlement waren uitgesloten. Het Hof – toch al op dreef – wijst op de verschillen. ‘In that case, the applicants were completely denied any opportunity to express their opinion in the election of members of the European Parliament. In the case at issue, however, the applicants do have a say in respect of Kingdom matters, albeit indirectly, in the Netherlands Parliament; namely via special delegates of the Parliament of Aruba, in whose election the applicants were entitled to participate.’

Overigens vond ik altijd dat Arubanen alleen voor de Tweede Kamer mochten stemmen als de Nederlanders in Europa dan voor de Arubaanse Staten mochten stemmen. Maar ik ben aan het schuiven. Nederlanders in het buitenland die een dubbele nationaliteit hebben, kunnen waarschijnlijk ook voor twee parlementen kiezen. Als we de ratio van de regel waaruit volgt dat Arubanen niet voor het Binnenhof mogen stemmen echt serieus menen, dan zouden we het kiesrecht voor Nederlanders buiten Nederland afhankelijk moeten maken van de vraag of je elders al van een stemrecht gebruik hebt gemaakt. Zo lang we dat niet doen, is het inderdaad wel merkwaardig om alleen aan Nederlanders op Aurba en de Antillen het kiesrecht te onthouden.

[En Rijkswetprocedure deugt toch eigenlijk ook niet, als Arubanen slechts iemand kunnen kiezen die hun zaken gaat bepleiten.]

1 FJJ 09/11/2009 om 09:27

Dat de Rijkswetprocedure niet deugt dat is duidelijk. Dat is natuurlijk ook het hele idee, binnen het Koninkrijk is Nederland nou eenmaal de bovenliggende partij.

Ik geloof dat het bij de verwijsindex voor Antilliaanse jongeren was dat de gevolmachtigd minister zich voor het eerst 'tegen een voorstel heeft verklaart' (18 lid 1 Statuut) Kamerleden zullen bijkans van hun stoel gevallen zijn.

2 C.N. 09/11/2009 om 14:48

Is het niet wat laat om deze EHRM-ontvankelijkheidsbeslissing uit september 2007 thans op dit doorgaans zeer actuele forum te bespreken?

3 GB 09/11/2009 om 15:10

Inderdaad. Het bespreken van deze beslissing berust op een vergissing. Ben nog aan het uitzoeken hoe & wat.

4 MN 09/11/2009 om 16:00

@FJJ: Bedoel je niet de Rijkswet Kustwacht? Bij die gelegenheid is (voor zover mij bekend voor het eerst in de geschiedenis van het Koninkrijk) door de GevMin een amendement voorgesteld dat door de Kamer is aangenomen. Eerdere moties en amendementen sneuvelden steeds. Ik meen niet dat er ooit een verklaring in de zin van art 18 lid 1 Statuut is uitgesproken.

5 GB 11/11/2009 om 19:55

Vorige post:

Volgende post: