Geert Dales, de Black Knight

door GB op 05/09/2009

in Varia

De waarheidsvinding van de Commissie Davids gaat traag omdat er te veel stukken zijn. De waarheidsvinding van de Amsterdamse Commissie Onderzoek Noord-Zuidlijn is vertraagd omdat er te weinig stukken zijn.

Maar de raadscommissie die onderzoek doet naar de Noord-Zuidlijn in Amsterdam heeft echter in ieder geval één groot voordeel: Geert Dales is alive and kicking. Al eerder trad hij in Buitenhof in het krijt om zijn handelwijze te verdedigen, en van de zomer meldde hij zich met een brief: ‘Nu het moment van waarheidsvinding gekomen is mag van betrokkenen verwacht worden dat zij hun beschuldigingen in de openbare verhoren onder ede herhalen, onderbouwen en met bewijzen staven. Kennelijk beschikken of beschikten zij over informatie en wetenschap die bij het toenmalige College van B&W op het moment van de besluitvorming van 9 oktober 2002 niet bekend was.’

Hiermee geeft Geert Dales de politieke verantwoordelijkheid voor daden uit het verleden een nieuwe dimensie. Wat mij betreft een heel mooie. Maar omdat het zaterdag is, toch eerst deze associatie:

Vorige post:

Volgende post: