Geert en het referendum

door CM op 06/02/2013

in Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

Post image for Geert en het referendum

Afgelopen dinsdag debatteerde Geert Wilders met Diederik Samsom over Europa en over de kwestie of er in Nederland een referendum moet worden gehouden over de vraag of ons land uit de Europese Unie moet treden. Geert vroeg Diederik nog eens na te denken over zo’n referendum. Diederik gaf een antwoord waarvan hij later wellicht spijt had. Dit antwoord kwam er namelijk op neer dat je voor referenda bij de PvdA aan het juiste adres was. De PvdA-fractie had immers al jaren geleden een initiatiefwetsvoorstel over referenda aanhangig gemaakt. Dat maakte een raadgevend referendum mogelijk “over vrijwel elk denkbaar onderwerp”. Prima, zei Geert, laten we daar dan zo snel mogelijk over stemmen. Vandaag vroeg hij bij de regeling van werkzaamheden om het wetsvoorstel volgende week donderdag in stemming te brengen. En hij kreeg zijn zin. Daarmee is het door Wilders zo gewenste referendum over het verlaten van de Europese Unie echter geen stap dichterbij gekomen. Het voorstel in kwestie gaat namelijk alleen over referenda die wetten of de stilzwijgende goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden betreffen (artikel 4).

Geert Wilders heeft iets met referenda. In 2005 maakte hij als lid van een eenmansfractie al een voorstel aanhangig over de vraag of Turkije mag toetreden tot de Europese Unie. Er verscheen een verslag van de behandelende Tweede Kamercommissie, maar dat verslag werd nooit gevolgd door een reeks antwoorden. Het voorstel ligt nu al zes en een half jaar stof te vergaren. Met de zegen van de leider maakte fractiegenoot Van Klaveren in september 2011 een wetsvoorstel aanhangig betreffende een referendum over een minarettenverbod, vrij naar Zwitsers voorbeeld. Dit voorstel vertoont nog minder progressie dan dat van Wilders zelf. Het wachten is vermoedelijk nog altijd op een reactie van de initiatiefnemer op het advies van de Raad van State. Of die er ooit komt, valt te betwijfelen. Het gaat ook helemaal niet om de voorstellen zelf. Die zijn toch kansloos. De aandacht van de media is echter gegarandeerd als je ageert tegen Turkije en minaretten en meent dat het volk daarover moet kunnen meebeslissen.

Meeliften door Wilders op voorstellen van anderen over referenda is nieuw. Het gaat in elk geval een stuk sneller dan zelf iets in elkaar te draaien en vervolgens te verdedigen. Het voorstel in kwestie is ooit (in juni 2005)  aanhangig gemaakt door de fracties van PvdA, GroenLinks en D66, samen met een voorstel over een correctief referendum waarvoor de Grondwet moet worden gewijzigd. Hoewel deze twee voorstellen (overigens verre naweeën van de Nacht van Wiegel) aanvankelijk gezamenlijk zouden worden behandeld, worden ze nu losgekoppeld en wordt alleen het voorstel over het raadgevende referendum voor stemming voorgedragen. Na bijna drie jaar op de plank gelegen te hebben overigens. Als Wilders echter zijn referendum over “Europa” wil, moet er nog wel het een en ander worden aangepast. Dat is eigenlijk een understatement, want in wezen moet het hele karakter van het wetsvoorstel worden omgegooid. Van een duidelijk voorstel dat alleen referenda over wetten en stilzwijgende goedkeuring van verdragen betreft verandert het initiatiefvoorstel dan in een wet die referenda mogelijk maakt over vage vragen waarvan nog niet eens duidelijk is wie die dan moet formuleren. Mogen de burgers dat zelf doen? Moet de Tweede Kamer daar een besluit over nemen? En hoe zit het dan met de Eerste Kamer? Wie gaat die wijzigingen eigenlijk in het voorstel aanbrengen? De initiatiefnemers kunnen het, maar zullen Wilders toch niet in de kaart willen spelen (één van de initiatiefnemers is overigens het inmiddels vertrokken lid Sap). Als er nu haastig wat gesleuteld wordt aan het voorstel, zal de Senaat in elk geval kritische vragen stellen. Wilders kan zelf met amendementen komen, maar die zullen vermoedelijk geen meerderheid halen.

Ik ben er nog niet over uit. Is Diederik in een val van Wilders gelopen? Dacht Wilders echt met het PvdA-GroenLinks-D66-voorstel zijn droomreferendum te kunnen organiseren? Of ging het hem er alleen maar om de vette krantenkoppen en het kleur bekennen van de andere Tweede Kamerfracties? We zullen het aanstaande donderdag gaan zien.

Vorige post:

Volgende post: