Geert Wilders eist hoofd eurofiele burgemeesters

door CM op 22/05/2014

in Europa, Haagse vierkante kilometer

Post image for Geert Wilders eist hoofd eurofiele burgemeesters

Geert Wilders en Martin Bosma schijnen tegenwoordig niet meer samen door een deur te kunnen, maar de relatie was een week geleden nog goed genoeg om gebroederlijk Kamervragen te stellen over een brief die burgemeester Hafkamp van het Noord-Hollandse Bergen met de stempas had meegestuurd. Volgens de beide PVV’ers was die brief bepaald geen neutrale aansporing om op 22 mei vooral te gaan stemmen, maar betrof het een regelrechte “pro-EU-oproep”. Wat precies de steen des aanstoots was, wordt uit de schriftelijke vragen zelf niet duidelijk, maar uit berichten van de lokale media kunnen we afleiden dat Wilders en Bosma vooral vielen over een passage waarin gesuggereerd wordt dat we door Europese regels goedkoper kunnen bellen in het buitenland als we daar op vakantie zijn.

Kennelijk vonden de PVV-mannen dit dusdanig verschrikkelijk dat ze van minister Plasterk wilden weten of die bereid was om burgemeester Hafkamp “onmiddellijk op het matje te roepen om haar te verplichten een brief naar haar inwoners te sturen waarin zij afstand neemt van deze uitlatingen”. Ook wilden de heren weten of Hafkamp nog wel te handhaven viel “nu zij laat blijken het belang van haar eigen partij, GroenLinks, te laten prevaleren boven het gemeentebelang”. Tot een parlementaire enquête riepen Wilders en Bosma nog net niet op, maar Plasterk moest van hen wel direct een onderzoek instellen naar de praktijken in andere gemeenten en zo nodig ook daar burgemeesters tot de orde roepen.

De minister geeft tamelijk laconiek antwoord:

“De burgemeester houdt in haar brief geen pleidooi voor meer of minder “EU-bemoeienis”. Zij geeft slechts aan dat Europa regels maakt die gevolgen kunnen hebben voor de alledaagse praktijk en geeft daar een voorbeeld bij. Ik acht een gesprek met de door u genoemde burgemeester dan ook niet noodzakelijk.”

Gevolgd door:

“Mij zijn geen signalen bekend dat gemeenten door middel van brieven die ter begeleiding van de stempas naar stemgerechtigden zijn gestuurd, de kiezer in zijn of haar keuze proberen te beïnvloeden. Ik zie dan ook geen reden om het door u gevraagde onderzoek in te stellen.”

Het zou ook wel heel raar zijn geweest als Plasterk had geantwoord dat hij de burgemeester in kwestie zou verplichten een excuusbrief te schrijven. Waar zou hij de bevoegdheid daartoe vandaan moeten halen? Daar is geen enkele wettelijke grondslag voor. Had hij de brief bij koninklijk besluit moeten laten vernietigen? Artikel 268 Gemeentewet is waarschijnlijk niet eens van toepassing op deze casus. Een speciale wet dan wegens grove (autonome) taakverwaarlozing, zoals tussen 1933 en 1951 met betrekking tot de oproerige gemeenten Beerta, Opsterland en Finsterwolde tot stand is gebracht? Pure kolder natuurlijk. Op één punt was de minister overigens wel bereid de PVV’ers tegemoet te komen. Zij hadden gevraagd hun (op 14 mei gestelde) vragen ruimschoots vóór 22 mei – de dag van de EP-verkiezingen – te beantwoorden. Daar was Plasterk inderdaad toe bereid: hij beantwoordde de vragen op… 21 mei.

Nog onbeantwoord zijn overigens eerdere vragen van Wilders en Bosma over een andere vermeende “pro-EU-oproep”, ditmaal door de burgemeester van Sittard. Ook daar was gevraagd om beantwoording vóór 22 mei. Wellicht dat Plasterk hier iets meer tijd nodig heeft om waterdichte antwoorden te formuleren omdat de uitspraken van burgemeester Cox (PvdA) ook wel iets steviger waren. Het is misschien ook niet zo verstandig als een burgemeester de mogelijk eurosceptische kiezer in zijn gemeente schrijft dat “buiten kijf staat dat de samenwerking op Europees niveau ons de afgelopen tientallen jaren geen windeieren heeft gelegd”. Niettemin is de heisa die de PVV ervan meent te moeten maken sterk overdreven. Maar ja, het is verkiezingstijd. En het is de PVV.

Update: de Kamervragen over Sittard blijken ook al beantwoord te zijn. Zie de eerste reactie onder dit artikel. Kennelijk zijn de antwoorden nog niet via overheid.nl te vinden. Dank aan reageerder HA.

1 HA 22/05/2014 om 10:14

De Kamervragen over de burgemeester van Sittard zijn reeds op 16 mei beantwoord. Ook op deze vragen reageerde Plasterk laconiek.

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2014D17404&did=2014D17404

2 JADB 22/05/2014 om 10:43

Dank voor de toevoeging HA.

Vorige post:

Volgende post: