‘Geheim makkelijker publiek te maken’

door GB op 04/10/2009

in Decentralisatie

Er speelt een dingetje over de vraag wat er moet gebeuren als een gemeenteraadslid tijdens een gemeenteraadsvergadering een geheim verklapt. Kan hij dan vervolgd worden, of valt hij onder de immuniteit die behoort bij vergaderingen van vertegenwoordigende lichamen? Prof. Elzinga kwam voorgereden en het antwoord was: het valt onder de immuniteit. Dat lijkt mij ook.

Opvallend is echter de wijze waarop Ambtenaar.blog daarover schrijft:

Volksvertegenwoordigers, ministers, bestuurders en ambtenaren kunnen de aan hen opgelegde geheimhouding makkelijk omzeilen. Als zij vertrouwelijke onderwerpen in openbare vergaderingen aan de orde stellen, opereren zij binnen de wet en omzeilen ze de geheimhoudingsplicht. Dat concludeert hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga.

De lobbyorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het volgens Binnenlands Bestuur een een ongewenste sluiproute, die minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken moet afsluiten.

Op In overheid.nl staat weliswaar een iets genuanceerder stukje, maar de kop luidt nog altijd: ‘Hoogleraar: lekken tijdens vergadering mag.’

Opvallend is dan de koppeling tussen de onmogelijkheid van strafvervolging en de acceptatie van het lekken tijdens een raadsvergadering. Zonder veel gevoel voor de belangen die met de immuniteit gediend worden, kwalificeert nota bene de VNG het als een soort fiscale constructie waarmee oranjetelgen hun erfenis uit handen van de fiscus houden.

De immuniteit van de raadsleden tijdens een debat beoogt echter alleen maar om de rechter buiten de politieke discussie te houden. In plaats van de rechter is het namelijk de voorzitter van de vergadering die de normen moet handhaven. Want die gelden nog altijd. Lekkende raadsleden opereren dus helemaal niet ‘binnen de wet’. En ze omzeilen de geheimhoudingsplicht ook niet; die schenden ze. Terwijl ze om raadslid te worden gezworen of beloofd hebben de wetten te zullen nakomen (artikel 14 Gemeentewet).

Vorige post:

Volgende post: