Geld en boete

door IvorenToga op 28/05/2013

in Rechtspraak

Post image for Geld en boete

Ik ben van plan om het deze keer eens buitengewoon kort te houden. Niet omdat geen tijd of geen zin heb om te schrijven maar omdat ik nu eens alle nuances en verklaringen wil weglaten. Naarmate je langer uit een organisatie weg bent en geleidelijk aan weer meer burger wordt, gaan die je steeds meer tegen staan: al die mitsen en maren, die ifs and buts, die “wacht eens evens” en “van een andere kant bezien”. Alleen een eenvoudige constatering dus.
Het gaat over de voorgenomen sluiting van een flink aantal gevangenissen als gevolg van de “noodzaak” om ruim 300 miljoen te bezuinigen op het gevangeniswezen.
Als alibi daarvoor wordt o.a. gebruikt dat het aanbod van gedetineerden de laatste jaren aanzienlijk is teruggelopen. Dat is onmiskenbaar, maar de vraag is natuurlijk hoe dat komt. Het antwoord daarop is duidelijk: het volume, de output van de strafrechtsketen is sinds 2005 drastisch teruggelopen. De dekkingsgraad van het strafrecht is een stuk lager geworden.
Dat wordt het meest duidelijk zichtbaar bij de voorlaatste schakel in die keten, de rechter. Die wees in 2005 nog ruim 132000 vonnissen in misdrijfzaken. In 2011 waren dat er nog maar krap aan 101000, een daling van 24%. In 2005 werd 5,2% van de verdachten vrijgesproken, 6 jaar later was dat percentage opgelopen tot 9,2. Als er minder schuldigverklaringen zijn daalt ook het aantal gevallen waarin een gevangenisstraf wordt opgelegd en dat zie je ook gebeuren van ruim 28000 gevallen in 2005 tot ruim 21000 in 2011; een terugval met 25%.
Als dan ook nog eens de duur van die straffen afneemt, in 2005 13% langer dan een jaar en 6 jaar later nog maar 10,9%, dan leiden al deze al deze ontwikkelingen samen natuurlijk tot een forse reductie van het aanbod van gedetineerden. Dat daalt nog verder doordat, volgens de Rekenkamer 17% van die straffen niet ten uitvoer wordt gelegd en het executeren van de vervangende hechtenis, bij de politie weinig prioriteit krijgt.
Die daling van het aantal vonnissen komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, maar gaat gelijk op met de terugloop van het aantal verdachten dat door de politie is gehoord (-25%) en van het aantal OM-afdoeningen (-30%).
In de periode van 2005 tot en met 2011 stegen de uitgaven voor politie, OM en rechtspraak gemiddeld met 25%. Kortom: steeds meer geld en steeds minder boete.

Dato Steenhuis
Tot enkele jaren geleden Procureur-Generaal en lid van het College van Procureurs-Generaal Openbaar Ministerie

Deze post is de onderdeel van een reeks bijdragen over de rechtspraak en de organisatie daarvan die tegelijk hier en op de blog IvorenToga.nl verschijnen. Reacties worden gesynchroniseerd.

1 AT 28/05/2013 om 08:57

Die gegevens lijken mij precies te passen in de conclusie van het CBS dat Nederland zich veiliger voelt. Het CBS concludeert dat vergeleken met 2005 Nederlanders zich daarmee minder onveilig zijn gaan voelen én ze zijn feitelijk ook minder geconfronteerd met criminaliteit. Het gevoel van onveiligheid daalde met bijna een kwart en het feitelijke slachtofferschap met ruim een kwart

Wat betreft de kosten. Betreffen dit zuiver kosten voor het strafrecht, want dat zou inderdaad wel vreemd zijn. Of vallen er ook andere disciplines onder? Eventueel de toename van het aantal mensen dat een beroep doet op de Raad voor de Rechtsbijstand?

2 a.zecha 07/06/2013 om 16:23

De inhoud van de eerste vijf regels van dit artikel geeft aanleiding om kort iets te zeggen over het maatschappelijk verschijnsel dat “zich conformeren” heet; het los laten ervan kan inderdaad bevrijdend werken.

“Geld en boete” als titel van en cijfers in het artikel is wèl of géén toeval.
Een ieder die verder pleegt te kijken dan een neuslengte ver en er zin in heeft om met geld, boete en cijfers te stoeien kan het wèl of niet doen. Ik doe ’t wèl.
De cijfermatige daling van ± 132000 vonnissen in 2005 tot ± 101000 in 2011 kan wèl of niet toevallig samengaan met lage percentages van opgeloste misdrijven door de inzetting van opsporingsambtenaren om snelheidsovertredingen op te sporen; dat brengt 1,07 miljard extra staatsinkomsten op naast vele andere verhoogde fiscale e.a. heffingen. Zou het ministerie van “veiligheid” een fiscale satelliet geworden zijn? Wèl of niet toevallig?

Gelukkig werd het artikel buitengewoon kort gehouden. Wel een voorbeeld om te volgen maar niet dan na een laatste korte bemerking.
Het valt mij op dat over de kwaliteit van het OM weinig in de media komt. .
a.zecha

Vorige post:

Volgende post: