Geluk van korte duur

door EB op 14/12/2016

in Varia

Post image for Geluk van korte duur

Politieke groeperingen hebben nog maar een paar dagen om een verzoek tot registratie van hun aanduiding in te dienen bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tenminste, als zij hun aanduiding willen kunnen laten plaatsen boven een kandidatenlijst die wordt ingediend ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017.

Hoewel het politieke groeperingen vrij staat om op elk willekeurig moment een dergelijk registratieverzoek in te dienen, leert de ervaring dat het aantal registratieverzoeken kort voor de deadline sterk toeneemt. Zie ook Gst. 2015/104. Ook in de afgelopen weken zijn in de media weer volop berichten verschenen over nieuwe politieke groeperingen die zeggen een verzoek tot registratie van hun aanduiding in te gaan dienen of dat al te hebben gedaan. Zo kondigde advocaat Peter Plasman op 18 november de politieke groepering ‘Niet Stemmers’ aan. Nog dezelfde dag liet een andere advocaat, Jan de Visser, weten de politieke groepering ‘Sterk’ op te zullen richten. Men zou haast gaan denken dat het oprichten van een politieke groepering een opkomende hobby onder advocaten is. Het oud-PvdA Kamerlid Jacques Monasch heeft op 28 november laten optekenen dat hij de politieke groepering ‘Nieuwe Wegen’ wil oprichten en op 5 december deelde Jan Dijkgraaf mee dat ook ‘GeenPeil’ aan de Tweede Kamerverkiezing mee wil doen.

Het oprichten van een politieke groepering is niet ingewikkeld in Nederland. De enige eis die de Kieswet stelt is dat het een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet zijn. Een bezoek aan de notaris volstaat dus. Vervolgens kan de politieke groepering een verzoek indienen bij het centraal stembureau om haar aanduiding te registreren. Ook dat is niet ingewikkeld, al moet voor de registratie wel een waarborgsom van € 450,- worden betaald. Die waarborgsom wordt alleen terugbetaald als er op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd waarboven de geregistreerde aanduiding mag worden geplaatst. Wordt dit niet gedaan, dan vervalt de waarborgsom aan de Staat der Nederlanden.

De echte drempel voor nieuwe politieke groeperingen is de dag van de kandidaatstelling. Dat blijkt uit het historisch overzicht dat de Kiesraad op zijn website heeft gepubliceerd. Bij iedere Tweede Kamerverkiezing blijkt opnieuw dat er veel meer politieke groeperingen een aanduiding registreren dan dat er uiteindelijk hun naam op het stembiljet terugvinden. Voor veel nieuwe politieke groeperingen blijkt de waarborgsom die bij de kandidaatstelling moet worden betaald (€ 11.250,-) en het inleveren van voldoende ondersteuningsverklaringen een bottleneck. Als gevolg daarvan raken zij niet alleen de € 450,- kwijt die zij al betaald hebben, maar moet ook de door hen geregistreerde aanduiding door het centraal stembureau worden geschrapt. Zie artikel G 1 lid 7 onder d Kieswet. De vreugde een aanduiding te hebben geregistreerd zal voor veel nieuwe politieke groeperingen waarschijnlijk dus slechts van korte duur zijn.

Vorige post:

Volgende post: