Gemakkelijke meningen: de redding van het CDA

door PWdH op 04/09/2010

in Haagse vierkante kilometer

Over de voorbije week zal om allerlei redenen nog lang worden gesproken. Een aspect verdient het alvast hier opgetekend te worden. Dit is de redding van het CDA. Onder druk wordt alles vloeibaar: midden in de crisis bleek de partij toch meer te zijn dan de geoliede machtsmachine die het zich in de afgelopen acht jaar toonde.

Dat oudgedienden voortdurend op allerlei principiële trommels slaan hoort bij hun status. Maar nu nam ook de nummer twee, voor velen wellicht nu de nummer één, principieel stelling genomen in het immigratie- en integratiedebat. Dat Wilders daartoe na de VVD, de PvdA ook het CDA eerst op het randje van de instorting moest brengen, is achteraf van minder belang.

Klink in zijn brief, over inburgeringsbeleid:

De VVD en het CDA stellen dat de eisen omhoog moeten om mensen hier meer houvast en perspectief op een goed leven te geven. De PVV daarentegen benadrukt waarschijnlijk dat hierdoor juist minder migranten naar Nederland zullen komen en de islamisering van de samenleving wordt verhinderd. Hoe werkt dat door in de samenleving? Hoe voelt de moslima zich die op maandagochtend met haar broodtrommeltje naar de verplichte inburgeringscursus gaat. Ziet zij de school als een instelling die haar helpt, of als een instituut dat er voor zorgt dat geloofsgenoten indirect worden geweerd? Hoe voelt iemand zich die er gaat solliciteren?

En over de voorgenomen samenwerking met de PVV in het meer- of minderheidskabinet:

Het [CDA] zal grondwaarden moeten verdedigen die eigenlijk vanzelf zouden moeten spreken. (…) Beleid kan niet én perspectief bieden aan mensen én tegelijkertijd aangrijpingspunt zijn om uit te sluiten. De inzet en uitgangspunten van het CDA en de PVV zijn – zo is me allengs duidelijk geworden – te verschillend om verzoend te kunnen worden via een programmatisch regeerakkoord. De dieptelaag van de motieven doet ertoe in de politiek, omdat juist daar de legitimatie van het beleid wordt gevonden en overtuigingskracht naar de samenleving moet worden gerealiseerd.

Eindelijk wordt integratie ook van CDA-zijde verbonden met perspectief ‘omdat de dieptelaag van de motieven ertoe [doet] in de politiek’. We kunnen niet wachten tot Klink in de Kamer spreekt.

{ 2 reacties… read them below or add one }

1 Björn S 05/09/2010 om 00:42

Helemaal mee eens. Eindelijk wordt eens keihard uitgesproken (ook al had het grote publiek officieel nooit iets van Klinks betoog mogen vernemen) dat principes er toe doen in de politiek. Niet de maatregelen zelf, maar de gedachte die achter de maatregelen ligt, de visie over hoe de samenleving er uit zou moeten zien, is het belangrijkst. Hoe kun je fatsoenlijk samenwerken met een partij die, hoewel deze je beleid steunt, met dit beleid exact het tegenovergestelde wil bereiken als jij zelf?

Het doet me deugt dat er in de principiële en moralistische partij die het CDA ooit was nog steeds mensen overblijven die zich deze regel herinneren: het besturen van een land zonder onroerende principes betekent het begin van een ramp. Jammer genoeg is dit kleine vlammetje van hoop dovende (dit zien we al aan de manier waarop Klink en zijn twee co-dissidenten nu worden behandeld binnen de partij) maar gelukkig wakkert het af en toe weer aan. De filosoof is gelukkig nog geen uitgestorven soort in Den Haag.

2 Civile 24/02/2012 om 08:51

Wat ik hier veel mis is het volgende. Klaarblijkelijk schijnt niemand in Den Haag ook maar enige mate bezig met hetgeen waar zij werkelijk voor worden betaald. Het dienen der mensen door hen voor te gaan. Neen, zij zijn bezig met van alles en nog wat, ter ere en meerdere glorie van zichzelf.

Dit artikel, en de voorgaande reactie zijn hier exemplarisch voor. Men heeft het gewoon niet in zich te kunnen verheffen boven dit triviale uit en naar Nederland te kijken en Trias Politica als basis te nemen, iets wat nu eenmaal een verplichting is van politici, waar men een eed op heeft gezworen, dan wel een ambtsgelofte op af hebben gelegd,

En zo verworden deze dames en heren tot vage leugenaars die weten dat je veel kan beloven in Den Haag omdat er altijd anderen zijn die ervoor hebben gezorgd dat je beloften gewoon niet konden worden uitgevoerd. Politiek Sport bedrijven nummer 1 noem ik dat.

Er zijn maar heel weinig mensen die naar dit alles kijken en kunnen en durven benoemen wat het is. Een blowerk van leugen en loze beloften waar een ieder slechts alleen naar zichzelf kijkt, gaat voor persoonlijk belang en het belang van Nederland versjachert.

Ik heb voor dergelijke clubjes en leden geen enkele compassie of respect. Wat je eenmaal zelf in het leven roept en in stand houd bestaat. Zie hier.

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: