Gemakkelijke meningen: den sterke leidert

door PWdH op 16/09/2013

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Gemakkelijke meningen: den sterke leidert

Het VU-onderzoek naar de emoties van de kiezer heeft heel wat weerklank gekregen. Het zal ongetwijfeld methodologisch buitengewoon deugdelijk in elkaar zitten, maar ik kreeg bij de bevinding dat vooral oudere vrouwen bozer zijn toch een vleeseters zijn hufters-associatie. Boos op de politiek, wat wil dat bovendien zeggen? En de roep om een sterke leider die politicoloog Krouwel had gehoord is van alle tijden. Wie zou ook openlijk roepen om een zwakke leider.

Dat we de bevindingen blijkbaar zo interessant vinden, zal dan komen omdat daarmee wetenschappelijk is vastgesteld wat iedereen intuïtief al frustreert. In een periode van zware recessie hebben we een kabinet dat in elk geval in het eerste jaar niets van de grond kreeg. Waar ging het mis? Natuurlijk bij de taxatie van Rutte en Samson dat ze met de minderheid in de Eerste Kamer wel weg zouden komen. En bij de veronderstelling dat door het sluiten van allerhande akkoorden buiten het Binnenhof die meerderheid op het Binnenhof alsnog afgedwongen zou kunnen worden. Die akkoorditis ontplofte bovendien in het gezicht van het kabinet, omdat elk gesloten akkoord al snel ofwel onuitvoerbaar bleek, ofwel weer werd opengebroken, ofwel het kabinet wordt bedreigd met de opzegging ervan.

Waar het, denk ik, ook misging, is bij het uitgangspunt de samenwerking van VVD en PvdA niet ideologisch te kleuren. De enige ideologie die valt te signaleren is de drie procentsnorm, of althans een streng bezuinigingsbeleid. Waar niemand echt van kan houden. De vorige samenwerking van VVD en PvdA, toen D66 nog met ministers meeflirte, had wel een duidelijke ideologische kleur, of in elk geval Paars I: alles doen wat van het CDA nooit mocht. Het belang van ideologie in de politiek moet zeker niet overschat worden. Niettemin is kenmerk van ons democratisch systeem toch dat besluitvorming niet berust op dwang, maar op een min of meer coherent, overtuigend verhaal dat het niveau van het individu ontstijgt.

In Buitenhof lagen twee opties op tafel voor het kabinet. De zomerflirt uitbouwen tot een bredere coalitie, te meer nu Buma zich ook het bal heeft gemeld (Smit) of gewoon doorgaan – of eigenlijk: beginnen – met regeren en via de Tweede Kamer de Eerste Kamer paaien (Kroeger). Of dat paaien zo werkt weet ik niet, maar doorregeren lijkt me beter dan verbreden. Alleen al omdat dat weer een nieuw akkoord zou opleveren. En op verkiezingen zit werkelijk niemand te wachten. Maar dan doorregeren met een goed verhaal, anders dan het bezuinigingsmantra. Dan zullen we nog wel eens zien welke indirect gekozen senator een spaak in het wiel durft te steken of welke vakbond, waar zo langzamerhand niemand onder de veertig nog lid van is, durft dwars te gaan liggen.

1 Super De Boer 16/09/2013 om 12:37

1. Als politiek ook – wellicht veel -met ideologie te maken heeft, kan ik me juist goed voorstellen dat oppositiefracties in de EK voet bij stuk houden en met bepaalde maatregelen gewoon niet akkoord gaan. De fabel dat de EK niet politiek zou zijn, is ook op deze website al enkele keren ontzenuwd.

2. Trouw stelt in het aangehaalde artikel ‘De PVV behaalde in 2010 zestien procent…… een verontrustend percentage’. Wat is daar verontrustend aan? Ik ben er in elk geval niet verontrust door.

3. Ik ben niet boos. Ik ben woedend 8)

2 chungcuhplandmark.com 31/01/2018 om 08:25

The shape in the house will look like a flower using the bulk of it being underground.
Sometimes owners with the ransom strips are unknown or it could be a development company which includes gone into administration. Back to self building your dream
home, why not try and do a lot of the work yourself.

Vorige post:

Volgende post: