Gerd Leers uit de bocht

door GB op 24/08/2009

in Rechtspraak

Demonstratievrijheid en Gerd Leers was in het verleden al geen gelukkige combinatie. Maar de burgemeester van Maastricht maakt het nu wel erg bont. Hij had geprobeerd een betoging te verbieden, maar de voorzieningenrechter draaide dat besluit terug. ‘Ik snap het rechtssysteem in dit land niet meer,’ huilde Gerd in de Volkskrant vanmorgen. Om vervolgens uit zijn Maastrichtse stamcafe te klappen: ‘Als je twee centimeter naast het fietspad fietst, kun je rekenen op een bekeuring. Als je openlijk anarchist bent en mensen angst aanjaagt die volkomen legaal spullen verkopen, krijg je geen strobreed in de weg gelegd. Dat snappen de mensen niet. Dan zeggen ze: boem, tijd voor radicale oplossingen. En dan stemmen ze op Wilders.’

Welnu, Gerd, de motivering van het vonnis heb ik nog niet kunnen vinden. Wel een samenvatting op rechtspraak.nl. En daaruit blijkt, beste Gerd, dat jij je zaakjes niet goed had voorbereid. ‘De burgemeester heeft de demonstratie mede verboden in het belang van het verkeer. Vastgesteld moet worden dat daarover geen contact is geweest met de politie noch met de brandweer noch met andere hulpdiensten. Het had in de rede gelegen als de burgemeester zich daar wel over had laten informeren en adviseren, opdat die adviezen aan het verbod ten grondslag hadden kunnen worden gelegd.’ Terwijl dat – ik volg het persbericht – nota bene de ‘eerste pijler’ van je beslissing is geweest.

Bovendien, Gerd sterke man Leers, jij hebt iets te zeggen over agenten die mensen staan te bekeuren wegens het twee centimeter buiten een fietspad rijden. Maar waar moeten we zijn om een burgemeester te corrigeren die een way out of line is? ‘Deze rechtsstaat is de onze niet’ is geen tekst die bij jou past.

1 Friso 24/08/2009 om 10:18

Ik kan het hiermee alleen maar roerend eens zijn. Burgemeesters met weinig kennis van de rechtsstaat dat is pas een bedreiging.

2 BvdL 24/08/2009 om 10:55

Heeft u allen het artikel in de Volkskrant wel gelezen?

Als winkeliers niet het bont uit hun winkel zouden verwijderen, zouden ze een 'speciale campagne' krijgen van deze zich 'antibontactivist' noemende sujetten.

Tegen zulke chantagepraktijken horen burgemeesters op te treden. Soms ook op de grenzen van het recht. Het is aan de rechter die te bewaken.

Ik wil de scribent wel toegeven dat Leers zijn kritiek op de uitspraak van de rechter anders had moeten formuleren.

Maar dat laat onverlet dat veel winkels uit angst hun deuren al hadden gesloten. Dat kan zo niet in ons land. Ik hoop dat andere burgemeesters zich in de toekomst even moedig tonen als burgemeester Leers.

3 Friso 24/08/2009 om 12:24

Het artikel in de Volkskrant ligt hier voor mijn neus.

Dat er opgetreden moet worden tegen de intimidatie van de 'antibontactivisten'staat buiten kijf. Maar dat kan beter door gebruik van het strafrecht. In plaats daarvan perkt de burgemeester hun grondwettelijk recht op betoging in met het argument dat het hier gaat om anarchisten. Dat lijkt me een uitspraak die inherent tegenstrijdig is, aangezien deze 'anarchisten' gebruik wilden maken van hun door de democratie geboden grondrecht. Het heeft er alle schijn van dat de burgemeester de demonstratie wilde verbieden omdat hij het met de actie van de activisten niet eens is.
Dat het van de luimen van een burgemeester afhangt of een bepaald kritisch geluid – terecht of niet – in de publieke ruimte mag worden gehoord lijkt me geen goede zaak.

Het idee van BvdL dat het goed is als gezagsdragers op de 'grenzen van het recht' opereren deel ik niet. Ze moeten zich net als ieder ander in de eerste plaats conformeren aan het recht. En als het even kan dat ook naar buiten dragen.

De bevoegdheden van burgemeester zijn naar mijn smaak al veel te veel opgerekt. De wet Victor en Victoria kan hier als voorbeeld dienen. Maar dat is iets voor een andere discussie.

Friso Jansen
student master functionaliteit van het recht (RUG)

Vorige post:

Volgende post: