Gevolgen val kabinet

door Redactie op 20/02/2010

in Varia

Een inventarisatie van de gevolgen. Vul vooral aan!

1. De tweede lezing van het wetsvoorstel Halsema gaat nu versneld van start. Als de Raad van State zijn advies op tijd klaar heeft kan het straks na de verkiezingen meteen worden ingediend.

2. De Crisis- en Herstelwet ligt nog in de Eerste Kamer. Mogelijk wordt-ie daar controversieel verklaard, en zien we daar voorlopig niets meer van terug.

3. De gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamer verkiezingen zijn weer gelijk getrokken. Misschien is dat wel goed.

4. Toen Verdonk destijds niet wilde ophoepelen durfde het CDA het land niet in zijn eentje te regeren. Kennelijk hebben ze aan zelfvertrouwen gewonnen, want nu durven ze het (met twee kleine broertjes) opeens wel aan.

5. Bos kan terugkomen in de kamer, als er een ander kamerlid ‘toevallig’ opstapt. Hij verving Mariette Hamer al tijdens het debat, dus dat kan dan eindelijk definitief worden.

1 LD 20/02/2010 om 16:37

6. Ons nieuwe koninkrijk kome voorlopig niet. De wetsvoorstellen voor herziening van de staatkundige verhouding met de West, waarvan een aantal in de week van 2, 3 en 4 maart behandeld zou worden, worden waarschijnlijk controversieel verklaard. Na de verkiezingen zal de PVV er nog harder tegenaan trappen.

2 jo 20/02/2010 om 16:47

Er zijn nogal wat initiatiefwetten in behandeling. Bijvoorbeeld in de Eerste Kamer de initiatiefwet verbod pelsdierhouderij en de initiatiefwet kraken en leegstand. Volgens de website van de Eerste Kamer (klik m’n link) geldt het volgende criterium vooor het controversieel verklaren van wetsvoorstellen.
“Controversieel verklaard worden die wetsvoorstellen waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden.”

Betekent dit dat initiatiefwetten – in elk geval in de Eerste Kamer, waarvan de samenstelling niet wijzigt als gevolg van nieuwe verkiezingen – gewoon behandeld kunnen worden?

3 TdB 20/02/2010 om 17:20

Daarnaast krijgen wij voor het eerst een kabinet dat terecht het predicaat ‘V’ draagt (vgl ‘Vaststaande feitelijkheden’ van 8 februari).

4 GB 20/02/2010 om 19:43

Exit kilometerheffing, natuurlijk.

5 RB 20/02/2010 om 21:53

Hoe zal het de Wabo en daaraan gekoppeld de regionale uitvoeringsdiesten vergaan? De JSF-strike fighter? Ook de rapportages van de 20 werkgroepen in het kader van de brede heroverweging -planning: begin 2e kwartaal- komen in een nieuw daglicht te staan.

6 MD 01/03/2010 om 10:19

Zou de demissionaire status van het kabinet eigenlijk ook gevolgen (moeten) hebben voor het (stem)gedrag van ministers in de Raad van Ministers van de EU en de Europese Raad? Enerzijds kan ik me dat niet voorstellen aangezien Europa zich niets zal aantrekken van de staat van ontbinding van ons kabinet. Anderzijds betekent dat dan dat de ministers zich ‘binnenlands’ terughoudend moeten opstellen maar ‘in het buitenland’ vergaande verplichtingen voor Nederland in het leven kunnen roepen.

7 Henk Stijvers 01/03/2010 om 22:49

En het Brommer praktijk rijbewijs? is dat vanaf vandaag ingevoerd? of mag dat pas na het nieuwe kabinet?

8 CS 02/03/2010 om 18:38

Sommige zaken dulden gewoonweg geen uitstel en moeten – demissionair of niet – gewoon afgehandeld worden. De Europese trein wacht op niemand, zeker niet op Nederland.

Vorige post:

Volgende post: