Gezocht: deskundige Zuid-Afrikaans strafrecht

door PWdH op 17/06/2010

in Buitenland, strafrecht

Het echte WK-nieuws is voorlopig juridisch nieuws. Twee van de Bavaria Babes (Barbara en Myrthe) zijn opnieuw opgepakt en voorgeleid, nadat zij in weinig verhullende jurkjes de tribunes hadden opgeleukt. Ter meerdere eer en glorie van de Brabantse bierproducent uiteraard. Inmiddels zijn zij op borgtocht vrij. Mogelijk hangt hen – als de rechter hen zou veroordelen – gevangenisstraf boven het hoofd.

Nu begrijp ik dat de FIFA civielrechtelijk kan aftimmeren dat alleen erkende sponsoren in het stadion reclame mogen maken. En ik kan ook wel volgen dat hoewel er niet heel groot Bavaria op de jurkjes stond (daar zou ook onvoldoende ruimte voor zijn) Bavaria met zo’n georchestreerde actie, terwijl de naamloze jurkjes vantevoren zijn opgeëist in reclamespotjes op tv, concurrent Budweiser in de wielen rijdt. En daarmee de FIFA, die alleen de hoofdprijs voor reclame in stadions kan vragen als exclusiviteit is gegarandeerd.

Maar wat is de grondslag van persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Babes? Ik ben geen deskundige op het gebied van het strafrecht en al helemaal niet op het gebied van Zuid-Afrikaans strafrecht. Geldt gevangenisstraf daar als een vorm van civielrechtelijke schadevergoeding? Of ligt het in de macht van de FIFA gelegenheidswetgeving te laten aannemen voor het WK, waarmee haar commerciële belangen behalve langs civielrechtelijke weg ook met behulp van de overheid kunnen worden beveiligd? Of hebben zij zich schuldig gemaakt aan een bijzondere wijze van stadionvredebreuk? De Elseviersite meldt uit betrouwbare bronnen dat ‘de dames Barbara en Myrthe opgepakt omdat er aanwijzingen zijn dat hun tickets en verblijf door een derde partij zijn betaald’. Dat maakt ons volgens mij nog niet zoveel wijzer. Wie dat wel kan, is uitgenodigd deze post van repliek te dienen.

1 GB 17/06/2010 om 10:37

Van de FIFA-site:

FIFA is clearly not the only organisation facing the problem of counterfeit products. Generally speaking, the use of protected marks is being controlled more and more tightly all around the world due to the socio-economic damage that breaches can cause, whether in sport or other fields. The fashion industry, for example, is especially plagued by forgers and parasites. Governments and national authorities have become very sensitive to the problem, and public awareness is also increasing. France and South Africa are among the first nations to take explicit action by passing anti-ambush marketing laws to clamp down on these illicit activities. This will help FIFA in the host nation of the 2010 FIFA World Cup ™. In South Africa, article 9 paragraph d of the Trade Practice Act 1976 and article 15A of the Merchandise Marks Act number 17 of 1941 outlaw the misuse of registered marks and unfair competition.

2 GB 17/06/2010 om 10:59

Het is trouwens nog veel gekker:

De 2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Act, 2006 stelt in artikel 3:

1) No person may prevent-

a) the playing of the national anthem of any country represented by a team during any match or other official event of the 2010 FIFA World Cup South Africa; and

b) the flying of the national flag of any country represented by a team during any match or other official event of the 2010 FIFA World Cup South Africa.

2) Any person who contravenes or fails to comply with subsection (1) is guilty of an offence and liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding one year or to both a fine and such imprisonment.

De eerste de beste Japanner die met zijn rode vuvuzela door het wilhelmus heentoetert: oppakken.

3 TB 17/06/2010 om 17:49

Ik vroeg mij hetzelfde af. Een mogelijkheid is natuurlijk ordinaire huisvredebreuk: nadat de FIFA ze verzocht had het door haar gehuurde stadion te verlaten (en krachtens de algemene voorwaarden de toegangsbewijzen waren vervallen), waren ze daar zonder geldige titel aanwezig, wat op zich ook naar Nederlands recht strafbaar is. MAAARRR, er is speciale gelegenheidswetgeving. S. 8(1) and 8(2)(c) of the 2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Safety and Security Regulations verbieden het binnentreden met of aanwezighebben van een verboden voorwerp binnen een stadion en een verboden voorwerp is o.m. ‘commercial object in possession of a person who is not authorised to conduct commercial activities in the exclusion zone’. ‘Commercial object’ wordt vervolgens gedefinieerd als “any object, including but not limited to clothing, headwear, a sign, a banner, a brochure, a pamphlet, a leaflet, food and beverage which contains, displays or represents any brand, brand colour, sign, symbol, graphic, mark, trademark, word, letter or figure or any arrangement or combination thereof”. Ik denk dat men gaat liggen voor het representation-argument. Alles voor de veiligheid en beveiliging!

(Ook een leuke bepaling s. 11(2) of the 2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Safety and Security Regulations: “In the event that a peace officer of the required gender is not readily available, a private person of the required gender may be requested to perform the search.”)

4 GB 17/06/2010 om 18:40

Het is wel waarschijnlijk dat op basis hiervan vervolgd wordt. Het zou ook de bepaling kunnen zijn die ‘commercial activities’ verbiedt.

Overigens kleeft er misschien aan beide bepalingen wel een bezwaar: onbevoegd gegeven. Het gaat om een complete strafbaarstelling in een lagere regeling (regulation) op basis van een wet. In Nederland zou het meteen daar al op misgaan. Maar deze Zuid-Afrikaanse regeling berust op een wetsartikel, namelijk section 9(2) of the 2010 FIFA World Cup South Africa Special Measures Act, 2006

Dat artikel biedt echter – naar mijn voorlogie inschatting – geen basis voor dit soort strafbepalingen. Oordeel zelf: http://www.acts.co.za/2010_FIFA_world_cup_south_africa_special_measures_act_2006/fifa_9_regulations.htm

5 AvDK 17/06/2010 om 22:31

Volgens een Zuid-Afrikaanse staatsrecht-professor zijn de wetten die de FIFA hiervoor gebruikt onconstitutioneel, omdat de wetten te vaag zijn :
http://constitutionallyspeaking.co.za/on-the-fifa-world-cup-by-laws/

Vorige post:

Volgende post: