Gezocht: vice-president(e) (m/v)

door JAdB op 20/10/2011

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer

Post image for Gezocht: vice-president(e) (m/v)

Ineke van Gent wil dat de tekst van de advertentie voor de vacature van vice-president van de Raad van State wordt gerectificeerd. De vacature geeft namelijk niet expliciet aan dat zowel mannen als vrouwen in aanmerking voor de functie komen. Dit is in strijd met art. 3 van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, dat in lid 4 bepaalt:

Indien voor de aangeboden betrekking een functiebenaming wordt gebruikt, wordt of zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm gebruikt, of uitdrukkelijk vermeld, dat zowel vrouwen als mannen in aanmerking komen.

Van Gent heeft gelijk. De advertentie spreekt consequent van de functie van “vice-president”, en noemt de vrouwelijke vorm daarbij niet. Van Gent noemt het “pijnlijk”. Of dat zo is, weet ik niet (ik kan dingen bedenken die eerder voor die term in aanmerking komen), maar fout is het wel.  Rectificeren dus.

Dit soort nieuwsberichten wakkeren in mij een niet te temperen vuur aan om de wetsgeschiedenis te raadplegen. Soms vind je daarin leuke curiosa. Zo ook in dit geval.  In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1978-1979, 15 400 nr. 3, p. 12) staat de volgende passage:

Er is overwogen voor het geval van de advertentie die zich slechts tot mannen of tot vrouwen richt een strafbepaling in het leven te roepen. De ondergetekenden zijn echter tot de overtuiging gekomen dat de materie zich weinig leent voor een strafsanctie. Oplegging van straf of zelfs al de strafbedreiging zou wellicht tot gevolg hebben dat in advertenties geen onderscheid naar geslacht meer wordt gemaakt, maar het is de vraag of daarmee ook de achterliggende mentaliteit zou veranderen.

Zou een strafbepaling echt niet helpen? Ik vraag het me af. Het in een vacaturetekst niet expliciteren dat een functie voor zowel mannen als vrouwen openstaat, terwijl louter de mannelijke functiebenaming wordt gebruikt, kan ertoe leiden dat vrouwen zich minder snel geroepen voelen te solliciteren. Dat komt de gelijkheid niet ten goede. Om dat te voorkomen kan het helemaal geen kwaad om bij de burger (en de overheid!) de norm uit bovengenoemd art. 3 in te scherpen door een strafbaarstelling. Dit mogelijke positieve effect wordt niet meegenomen door de wetgever bij de afweging of een strafbaarstelling op haar plaats is. Dit bevreemdt te meer daar de wetgever blijkens dezelfde memorie van toelichting zich hier wel bewust van lijkt te zijn geweest:

In de periode die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaat kan de toegang tot het arbeidsproces geblokkeerd zijn, doordat de advertentie waarin een betrekking aangeboden wordt zich slechts tot een van beide seksen richt.

Natuurlijk is het zo dat het strafbaar stellen van het schenden van de verplichting om de advertentietekst juist in te richten nog niet gelijk betekent dat gelijke behandeling in de beoordeling van de sollicitaties gegarandeerd is. Maar de advertentie voor de vacature van vice-voorzitter van de Raad van State toont aan dat fouten in de advertentietekst niet altijd zijn te herleiden tot kwade opzet (althans, dat hoop ik), terwijl dit soort fouten wel degelijk een rem op de emancipatie kunnen zijn. Wellicht kan Van Gent de  Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen proberen te rectificeren middels een mooi initiatiefvoorstel?

(foto Bob Bronshoff)

{ 15 reacties… read them below or add one }

1 Martin Holterman 20/10/2011 om 15:24

Wie had dat gedacht? Ben ik het opeens toch nog met Wilders eens: De Wet Gelijke Behandeling is aan herziening toe.

2 ROVE 20/10/2011 om 15:52

Donner is toch geen vrouw?

3 MM 20/10/2011 om 23:14

Laten we dan ook maar meteen vrouwelijke rechters bij de gerechtshoven raadsvrouwe gaan noemen….

Sommige functies hebben nu eenmaal een bepaalde naam. Er is nog genoeg om ons druk over te maken voordat we hieraan moeten beginnen.

4 JU 21/10/2011 om 11:37

@ROVE

Gezocht: Piet Hein Donner (m/v)?

5 JADB 21/10/2011 om 11:56

MM: nee hoor, dat hoeft niet. Maar als je voor een functie als raadsheer adverteert moet je wel even aangeven dat zowel mannen als vrouwen worden uitgenodigd te solliciteren.

6 GB 21/10/2011 om 12:01

Nu zit ik mij af te vragen of mijn ironie-antenne werkt. Meen je dit?:

“terwijl dit soort fouten wel degelijk een rem op de emancipatie kunnen zijn.”

7 JAdB 21/10/2011 om 12:25

GB: ja, maar ik heb het natuurlijk niet over de advertentie voor de functie van vice-voorzitter van de Raad van State – juist omdat het zo’n belangrijke functie is is iedereen wel duidelijk dat zowel mannen als vrouwen kunnen solliciteren.

8 WJLH 21/10/2011 om 13:10

De toepasselijke Yes, Minister: http://www.youtube.com/watch?v=OhZRDoGZg00 (negeer even die reclame).

9 CS 21/10/2011 om 14:09

Micha Wertheim deed het in dit kader beter:
http://blogs.vn.nl/images/40michawerthim11.jpg

10 Nicol de Voor 24/10/2011 om 13:34

Theoretisch heeft mevrouw Van Gent een punt. Echter….de pot verwijt de ketel….. zo leerde mij een bezoek aan de vacaturepagina van GroenLinks mij. Hier trof ik de vacature voor een ‘stagiair biobased economy’ aan en ga op zoek naar termen als stagair/stagaire of man/vrouw. Helaas, mijn zoektocht levert niets op. Met andere woorden: de pot verwijt de ketel dat hij( of zij?) zwart ziet. En om met mevrouw Van Gent’s woorden te spreken: ‘Dit is toch pijnlijk’.

11 Nicol de Voor 24/10/2011 om 13:36

Kleine toevoeging op bovenstaande: de sollicitatiebrief dient gericht te worden aan Hare Majesteit de Koningin. I doubt it dat onze koningin zich niet zou houden aan de wet voor Gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

12 Filip S. 24/10/2011 om 15:27

In een paper van Bayerova vond ik dat de term voorzitter valt onder de zogenaamde sekseneutrale termen (evenals -manager, -adviseur of – coordinator). Zij merkte tevens op dat de toevoeging m./v. niet consistent wordt toegevoegd.

Het voorgaande lid uit de aangehaalde wet geeft aan dat voldoende duidelijk moet zijn dat zowel mannen als vrouwen uitgenodigd worden te reageren. Dat roept de vraag op of deze wijdverbreide praktijk de term ‘uitdrukkelijk’ in lid 4 niet heeft ingehaald ? Ik denk in het ubergeemancipeerde Nederland toch wel. Taalkundige Bayerova denkt van wel, zelfs de CV van Clemence Van Ross geeft aan dat zij staatssecretaris en PR-adviseur was, geen staatssecretaresse, noch PR-adviseuse.

Kortom, dit is alleen nog nieuws voor een stelletje oude wijven, die nog altijd consequent hun okselhaar niet scheren. Volkomen overbodige discussie nochtans. Overigens hoeveel juristen zijn hier de afgelopen 30 jaar over gevallen en wat heeft dat opgeleverd. Juristen, kom op, pluis die databanken uit.

13 CS 24/10/2011 om 15:55

De term “vice-president” is nu eenmaal mannelijk geformuleerd in de wet en daarom is er m.i. niet zo heel veel mis mee dat een “vice-president” gezocht wordt en niet een “vice-president(e)”. Als Ineke van Gent daar problemen mee heeft, dan zou ze een initiatiefwetsvoorstel kunnen indienen om hier iets aan te veranderen (misschien ook even “Koning(in)” ervan maken in de Grondwet?).
De link naar de profielschets werkt bij mij niet meer, maar als ik puur uit ga van de vacature in de Staatscourant, dan staat er weliswaar nergens “(m/v)” of iets dergelijks, maar ik kan ook nergens uit afleiden dat per se een man gezocht wordt. Er wordt steeds gerefereerd aan het “ambt” vice-president, over de sekse van de eventuele ambtsbekleder is niets vermeld. Daaruit meen ik te kunnen afleiden dat ook vrouwen van harte uitgenodigd worden om te solliciteren.

P.S. @ Filip S.: of Nederland “übergeemancipeerd” is, is maar zeer de vraag. Jij geeft er in ieder geval duidelijk geen blijk van.

14 Filip S. 24/10/2011 om 16:51

@ CS,

In hoeverre meent u te kunnen vaststellen of ik wel of niet geëmancipeerd ben ? Sloeg u meer aan op oud wijf of op ongeschoren ?

Enfin, zoals ik al zei is de discussie de sop in de kool eigenlijk niet waard. Het is des te jammer dat oude, verstokte feministes a la Van gent dat niet willen erkennen.

15 Martin Holterman 25/10/2011 om 17:41

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: