Gisteren, vandaag, morgen

door RdG op 20/10/2010

in Buitenland, Grondrechten

Op 4 november 1950 werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens getekend in Rome. De totstandkoming werd onmiskenbaar beïnvloed door de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de VN uit 1948. In Europa, zo vlak na WOII en tijdens de wederopbouw, had men behoefte aan meer dan een verklaring.

Sindsdien is er een hoop veranderd. Maar liefst 14 protocollen werden toegevoegd en sinds 1998 is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens “2.0” actief. De afgelopen jaren dreigde dit Hof ten onder te gaan aan het eigen succes. Maar, redding is onderweg: met de inwerkingtreding van Protocol 14 afgelopen zomer hoopt men efficiënter zaken niet-ontvankelijk te kunnen verklaren (ongeveer 95% van alle klachten is niet-ontvankelijk). Ondertussen zijn de onderhandelingen over de details omtrent de toetreding van de EU tot het EVRM bezig. Straatsburg blijft dus in beweging.

Naar aanleiding van de aanstaande 60e verjaardag van het EVRM is de volgende website opgericht. Voor niet-juristen een handige site, maar ook juristen zullen het overzicht prettig vinden. Door even heen en weer te scrollen word je op de hoogte gesteld van de belangrijkste mensenrechten, de meest baanbrekende arresten en van de structuur van de Raad van Europa, moederorganisatie van het EHRM en hoedster van de rechten uit het EVRM.

Gisteren
Vooruitlopend op de 60e verjaardag van het EVRM vond gisteren al een bijzondere ceremonie (zie link voor foto’s, video’s en speeches) plaats bij de Raad van Europa in Straatsburg. Speciale gast: dhr. Ban Ki-Moon, Secretaris-Generaal van de VN. Hij gaf daar de volgende waarschuwing af:

‘Dans bien des pays développés, immigration et récession économique suscitent une anxiété croissante; une anxiété qui, de plus en plus, sert de prétexte à des politiques de discrimination et d’exclusion.’

Ook in het Europees Parlement liet hij zich horen over de huidige politieke situatie in Europa:

‘But for Europe, “winning the peace” was the narrative of the last century. The 21st century European challenge is tolerance within.’

‘And a dangerous trend is emerging. A new politics of polarization. Some play on people’s fears. They seek to invoke liberal values for illiberal causes. They accuse immigrants of violating European values. Yet too often, it is the accusers who subvert these values – and thus the very idea of what it means to be a citizen of the European Union. Europe’s darkest chapters have been written in language such as this.’

Bij de Raad van Europa liet hij weten de Roma-top, die vandaag wordt gehouden, te verwelkomen:

‘Let this be the moment when governments reaffirm their commitment to the highest human rights standards for all.’

Vandaag en morgen
Inderdaad vindt vandaag de High level meeting over de Roma plaats in Straatsburg, waar ik eerder al over schreef.
Het is de bedoeling dat de 47 vertegenwoordigers (ministers, maar meest staatssecretarissen of ambassadeurs) een gezamenlijke verklaring uitbrengen, waarin zij (kortgezegd) laten zien het integratieprobleem van de Roma aan te willen pakken, met inachtneming van de mensenrechtenstandaarden, voortvloeiend uit het EVRM en de jurisprudentie van het Straatsburgse Hof.

Maar dit is niet alleen een belangrijke dag voor de Roma, of voor Europese integratie-problemen in het algemeen. Het is ook een belangrijke dag voor de Raad van Europa en diens Secretaris-Generaal, Thorbjorn Jagland.

Achter welke verklaring zullen de lidstaten zich scharen? Op welk politiek niveau is men vertegenwoordigd (bijkomend probleem wat participatie betreft: de Franse stakingen)? Is de Raad van Europa, naast een invloedrijke juridische organisatie, ook (nog) in staat een sterk politiek signaal af te geven? En wordt dat signaal opgepikt in de media?

Het is een belangrijke periode voor de Europese politiek en de Europese mensenrechtenbescherming. Het is te prijzen dat S-G Jagland een krachtige oproep vanuit Straatsburg tracht te doen op dit moment. Tegelijkertijd wordt het hierdoor ook een duidelijke test voor de huidige politieke invloed van de Raad van Europa op het Europa van morgen.

Vanmiddag weten we meer!

Edit: Op 12 november vindt een conferentie over 60 jaar EVRM plaats in Leiden, o.a. met Egbert Myjer, de Nederlandse rechter in het EHRM.

{ 12 reacties… read them below or add one }

1 RdG 20/10/2010 om 08:33

En vandaag, een interview in Trouw met plv. SG van de Raad van Europa, de Nederlandse Maud de Boer-Buquiccho:

http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article3259952.ece/_rsquo_Ik_weet_zeker_dat__ik_dingen_bereik_rsquo__.html?part=1

2 PB 20/10/2010 om 09:34

Ban Ki Moon zei ook: “Today the primary targets are immigrants of the Muslim faith”. Na de uitzending van gisteravond van de EO weten we dat dit juist niet het geval is, het zijn christelijke vluchtelingen die getorriseerd worden door hun islamitische medevluchtelingen.
Maar Ban Ki Moon heeft volgens mij nog nooit echt kritiek gehad op de geloofsvervolging en vergaande discriminatie in islamitische landen. Ik heb het nog nooit gehoord. En dat wat mensen daar moeten door maken is toch echt anders dan iemand als Geert Wilders. Daar gaat het om moord, uitsluiting en discriminatie door overheden. Hier gaat het om een man met geblondeerd haar die kritiek heeft op de Islam. En hier durft Ban Ki Moon wel te spreken en het gelijk met het nazisme te vergelijken. Zegt hij ooit wat over de holocaust verheerlijking in Islamitische landen. Nee. Het geeft zo’n ongeloofwaardige indruk. Ik denk dat zijn woorden voor de Nederlandse burger uit een ivoren toren komen. En ik denk niet dat het behulpzaam zal zijn. Het is ook niet goed voor het beeld dat men heeft van de VN.

3 RdG 20/10/2010 om 10:17

Die kritiek is er ook al geruime tijd op de Mensenrechtenraad van de VN, die zich, o.i.v. landen uit het Midden-Oosten en steun van China en Rusland, teveel zou richten op veroordelingen van Israël. Destijds heeft Ban Ki-Moon wel benadrukt dat de raad alle schendingen van mensenrechten, waar ook ter wereld, dient te beoordelen.

Hier strijden twee visies om voorrang. Vanuit de niet-Westerse landen is veel kritiek op de mensenrechten zoals ze zijn geformuleerd: die zouden vooral Westers zijn. Niet voor niets richt men ook hun eigen instrumenten op, zoals de African Charter. Het betrekken van deze landen in bijv. de mensenrechtenraad maakt hopelijk dat het instituut als meer legitiem wordt gezien. Aan de andere kant zorgt meer invloed ook voor meer oordelen waar de Westerse wereld het minder mee eens zal zijn. Dit is eigenlijk een vraag van universaliteit van mensenrechten, die op dit moment in ieder geval politiek beïnvloed wordt. Gelijke invloed voor landen in verschillende stadia van ontwikkeling, dan komt er inderdaad geen genuanceerd, Westers plaatje uitrollen.

Iets anders, wat Ban Ki-Moon betreft. Hij gaf waarschuwingen, maar roemde Europa tegelijkertijd als een inspiratiebron voor de rest van de wereld. En als hij zegt, in zijn speech van gisteren bij de RvE:

‘One of the cardinal missions of the United Nations is to shine the light of human rights everywhere, including the darkest corners of the world.’

Dan bedoelt hij volgens mij dat de VN zich (uiteraard) ook een beetje moet bemoeien met Europa, maar dat het buiten Europa nog wel een tikkeltje erger is. Hij roemt in zijn EP-speech Europa daarom ook als een ‘beacon of hope’.

We moeten niet vergeten dat mensenrechten pas echt kunnen worden beschermd in gebieden waar geen honger of armoede meer heerst. Zo bezien begrijp ik dat Ban Ki-Moon in zijn speech voor het EP het volgende benadrukt:

‘Rising prices are putting essential medicines out of reach of many of the neediest. Nearly one billion people go to bed hungry every night. And this year alone, an additional 64 million people will fall into extreme poverty.’

Het heeft voor hem geen zin in Straatsburg te pleiten voor een aanpak van discriminatie of geloofsvervolging in andere landen. We moeten beseffen op welk podium hij stond. Dan vind ik het begrijpelijk dat hij verwijst naar de veranderingen van de afgelopen 7 (!) jaar: het klimaat is toch ook verhard? Daarnaast geeft hij Europa veel complimenten, benadrukt hij enkele uitdagingen zoals klimaatverandering en de strijd tegen honger en armoede (waarvoor ook Europees geld nodig is). Allemaal best begrijpelijk toch?

4 Remy Lang 20/10/2010 om 10:22

Na de uitzending van de EO weten we nog steeds helemaal niets. De EO heeft veel meer beeldmateriaal dan ze laten zien. Verder is ons niet bekend op welke wijze er onderzoek gedaan is (Weet u welke vragen gesteld zijn, en aan wie?). Verder, is het vermeende geweld geweld gepleegd door moslims gericht tegen christenen, of is er sprake van geweld tussen individuen die elk een andere religie blijken aan te hangen? Is er zelfs wel sprake van religieus geweld? De media zijn niet gebaat bij een doorwrocht onderzoek. Stemmingmakerij is hun boterham; die van de EO evenzeer als van GeenStijl.

Er lijkt rook te zijn, maar of er ook vuur is, is nog maar zeer de vraag. Kom maar op met dat doorwrochte onderzoek, en we zullen zien of er rook is en vuur.

5 LD 20/10/2010 om 10:31

Christelijke vluchtelingen die ‘getorriseerd’ worden? Misschien is het verstandig ook eens naar de verklaring te kijken die het COA heeft afgegeven:

http://www.coa.nl/NED/website/nieuws.asp?menuid=16&command=read&article=368

Het COA herkent zich totaal niet in het geschetste beeld. Veelzeggend vind ik deze passage:

“Van een representatief onderzoek kan geen sprake zijn aangezien Stichting Gave hiervoor geen formeel verzoek heeft gedaan bij het COA. Daarnaast is Gave op enkele centra de toegang ontzegd vanwege intimiderende activiteiten richting onze bewoners.”

6 PB 20/10/2010 om 10:45

@ RdG
Het klopt wel ongeveer wat je zegt. Maar je krijgt alleen bepaalde delen van zo’n toespraak door in de Media. En de beeldvorming die dan ontstaat is uitermate slecht.
Overigens heb ik ook wel moeite met het idee van Europa als een licht in de wereld. Met het uitdragen van dat licht moeten we heel voorzichtig zijn. Wanneer wij door middel van statelijke middelen (en zeker door middel van oorlog) ons evangelie willen opdringen dan ontstaan er van zelf conflicten met niet-westerse landen, in het bijzonder islamitische landen. Juist om die reden hebben Islamitische landen de Cairoverklaring laten uitgaan waar alle mensenrechten ondeworpen zijn aan de Sharia. Dergelijk handelen reflecteert ook onmiddelijk op de positie van christenen in die landen, die als onderdeel van het christelijke westen worden gezien.

@ Remy Lang

Mijn indruk van het programma was duidelijk dat het ging om moslimgeweld/bedreiging tegen christenen. Dat bleek ook duidelijk uit de smsjes en bedreiging die personen kregen. Een smsje citeerde de hadith van Mohammed duidelijk door te zeggen “wie zijn geloof verlaat, dood hem.” Maar je hebt gelijk dat ons verder te weinig bekend is van het onderzoek zelf, de methode en de betrouwbaarheid. Op de website van stichting Gave wordt niets vermeld over het onderzoek zelf. Het zal mij niet verbazen als het heel moeilijk is hier betrouwbare gegevens over te krijgen. Als er een organisatie is die het vertrouwen heeft van deze christenen, dan is het deze stichting. Ze zullen er wel veel vragen over krijgen. Wel staat er op de website dat Somaliers een eigen ondergrondse kerk hebben in NL, omdat het hier niet veilig is. Maar mij verbaast het niks dat dit gebeurt.
Je twijfels of er zelfs wel sprake is van religieus geweld, verbaast mij een beetje. De wereld barst van religieus geweld. Zeker wanneer het gaat om moslims tegen christenen…. En waarom zou dat dan niet hier plaatsvinden…

7 PB 20/10/2010 om 10:54

Overigens viel mij wel de felheid op waarmee politieke partijen dit bericht hebben opgepakt. Daarmee proberen ze zich duidelijker op dit onderwerp te profileren. Terechte kritische vragen, zoals hierboven gesteld, zijn daarbij nauwelijks aanwezig. Het gaat allemaal om beeldvorming…. het echte werk komt later wel…
Trouwens ik denk niet dat die stichting ooit met een uitgewerkt onderzoek komt. Het zal allemaal wel geheim zijn…

8 PB 20/10/2010 om 11:00

Ok. ik heb net even gebeld met de desbetreffende stichting. Ze zei dat er weldegelijk sprake is geweest van een echt onderzoek en dat vandaag werd gesproken over het publiceren van de resultaten op de website. Maar zien dus….

9 RdG 20/10/2010 om 11:14

@ PB

Eerst zeg je (over de uitlatingen van Ban Ki-Moon):

‘Maar je krijgt alleen bepaalde delen van zo’n toespraak door in de Media. En de beeldvorming die dan ontstaat is uitermate slecht.’

Dan zeg je:

‘Overigens viel mij wel de felheid op waarmee politieke partijen dit bericht hebben opgepakt. Daarmee proberen ze zich duidelijker op dit onderwerp te profileren. Terechte kritische vragen, zoals hierboven gesteld, zijn daarbij nauwelijks aanwezig. Het gaat allemaal om beeldvorming…. het echte werk komt later wel…’

Akkoord, er is een probleem met beeldvorming. Maar ik kan het eerlijk gezegd niet helemaal rijmen met de felheid waarmee je zelf op de uitspraken van Ban Ki-Moon hebt gereageerd (zie eerste reactie).

Is dit nu een pleidooi voor beter onderzoek? Misschien hadden die politieke partijen zichzelf die kritische vragen moeten stellen. Maar had je dan zelf ook de volledige speech van Ban Ki-Moon moeten lezen voordat je je eerste reactie gaf?

10 PB 20/10/2010 om 11:58

Ok. Je hebt wel gelijk dat ik de toespraak eerst had moeten lezen. Helaas ga ik ook altijd af op de media.

Na lezing van de toespraak, en dan vooral het laatste gedeelte, vind ik het eigenlijk nog steeds zoals ik het ongeveer heb gezegd in de eerste post. Ban verwijst naar een toespraak van Annan in 2004 in het EP. Daarin bepleitte Annan dat Europa nog veel meer immigranten moet toelaten tot haar samenlevingen. De strekking ervan was: “Migrants are part of the solution, not part of the problem.” Daartoe is volgens Annan een open samenleving nodig die meer migranten wil toelaten. In deze toespraak keert Ban hierop terug en hij vindt dat de situatie erger is geworden:
“I wish I could report, today, that the situation in Europe has improved over the intervening years. But as a friend of Europe, I share profound concern.” Vervolgens gaat hij in op de huidige situatie

“The 21st century European challenge is tolerance within. Inclusion, building diverse communities, is as complex a task as the one Europe faced after the Second World War. None of this is easy. Migrants suffer disproportionately, whether from within Europe or beyond. Unemployment. Discrimination. Unequal opportunities in schools and the workplace.
And a dangerous trend is emerging. A new politics of polarization. Some play on people’s fears. They seek to invoke liberal values for illiberal causes. They accuse immigrants of violating European values. Yet too often, it is the accusers who subvert these values – and thus the very idea of what it means to be a citizen of the European Union. Europe’s darkest chapters have been written in language such as this.
Today, the primary targets are immigrants of the Muslim faith. Europe cannot afford stereotyping that closes minds and breeds hatred. And the world cannot afford a Europe that does this.”

Vanuit zijn optiek kan ik het goed begrijpen dat hij dit zegt. Hij wil een globale solidaire samenleving. En een Europa dat boerka’s, hoofddoeken en minaretten verbied, helpt daar niet bij. Maar het is juist deze droom van een solidaire globale samenleving die mensen in hun culturele eigenheid bedreigt. Het is juist die cultuur die in hun ogen hun vrije samenleving waarborgt. De toekomst van verregaande demografische veranderingen (zoals ook geschetst door de VN) doet mensen vrezen dat de huidige westerse cultuur bedreigd wordt. En daar toont hij geen enkel begrip voor. Hij ziet de problemen met moslimimmigranten als discriminatie van de immigranten. Zijn boodschap is: Europa moet toleranter zijn en meer immigranten toelaten, meer geld geven aan arme landen, etc. Ban Ki Moon blijft daarmee zo ver weg van de discussies die nu in Europa plaatsvinden. Daarmee vervreemd hij zich van de mensen op de grond. Nogmaals, vanuit zijn optiek kan ik het goed begrijpen, maar de visie van Ban Ki Moon op een globale solidaire samenleving blijkt steeds irreeler te worden in de huidige globale, europese en nationale ontwikkelingen.
Hij had mijns inziens moeten benadrukken dat Europa nooit zijn culturele eigenheid mag verliezen omdat dit de kracht is van de westerse beschaving. Hij had mogen zeggen dat hij de zorgen van mensen over de invloed van demografische veranderingen op hun culturele eigenheid kan begrijpen. Maar dat zij moeten geloven in de kracht van Europa.

11 TdB 20/10/2010 om 12:01

Geheel in lijn met al deze feestelijkheden, stelde de Europese Commissie gisteren een strategie vast ten aanzien van de bescherming van de mensenrechten uit het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1348&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en

12 PB 21/10/2010 om 08:59

Ok. Wat blijkt aangaande het Gave onderzoek. Zij hebben op hun website de ‘resultaten’ staan.

Zij hebben een email-peiling gedaan onder in totaal 24 personen die zelf contact hebben met asielzoekers en/of in een werkgroep zitten van lokale christenen met contact onder asielzoekers. De 24 personen hebben in totaal contacten in 28 verschillende asielzoekerscentra.

De resultaten verwijzen dus niet naar het aantal christelijke asielzoekers maar naar het aantal contactpersonen dat wist van christenen die met discriminatie, doodsbedreiging en geweld te maken hadden gekregen op azc’s waar zij werken. Het EO-programma zegt dat in 75 % van de AZC’s christenen gediscrimineerd worden, etc. De website van Gave komt niet verder dant “Uitgesproken EO toont dat christelijke asielzoekers in Nederlandse AZC’s vanwege hun geloof regelmatig worden bedreigd en mishandeld door hun (veelal islamitische) medebewoners.” Dat laatste wil ik best geloven. Ook lijkt het mij aannemelijk gemaakt uit het onderzoek dat de discriminatie en vervolging van christenen niet beperkt is tot een enkel centrum. Maar de resultaten zijn toch een beetje gebracht van 75 % van de christelijke asielzoekers. Het dat was niet juist. In die zin moet ik van harte instemmen met Remy

“De media zijn niet gebaat bij een doorwrocht onderzoek. Stemmingmakerij is hun boterham; die van de EO evenzeer als van GeenStijl.

Er lijkt rook te zijn, maar of er ook vuur is, is nog maar zeer de vraag. Kom maar op met dat doorwrochte onderzoek, en we zullen zien of er rook is en vuur.”

Gave en de EO wilden gewoon aandacht vragen. En dat is ze gelukt….

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: