Godsdienstvrijheid en Henk Bleker. Niet, eigenlijk.

door GB op 10/05/2012

in Haagse vierkante kilometer, Uitgelicht

Post image for Godsdienstvrijheid en Henk Bleker. Niet, eigenlijk.

Het boerkaverbodvoorstel is een graat die inmiddels in aardig wat kelen begint te steken. Zo maakte minister Spies van de eerste de beste gelegenheid gebruik om zich ervan te distantiëren. Daarbij draaide zij zich vast in het soort onderscheid waar men vroeger Nawijn voor naar de kamer haalde, namelijk tussen een eigen mening en een kabinetsstandpunt. Een paar dagen later toeterde Heldere Henk op televisie dat hij de boerkajacht nog altijd wil openen. Daarmee plaatste hij het kabinet in een spagaat waar Balkenende, Bos en Koenders vroeger voor naar de kamer werden geroepen: hoeveel monden heeft het kabinet?

Maar goed. Het kabinet is demissionair en het zijn lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA. Dus zal de Tweede Kamer het wel niet hoog opnemen. Maar er is een punt dat we niet moeten laten lopen. Gisteren stond Henk Bleker in Groningen andermaal het boerkaverbod te verdedigen. Dit keer op meer inhoudelijke gronden: het aantrekken van zo’n ding wordt weliswaar door velen geassocieerd met godsdienst, maar het is eigenlijk gewoon cultuur. Oftewel: niet meer of minder beschermwaardig dan de wens om als oranje indiaan naar het Nederlands Elftal te gaan.

Dat betoog van Bleker zou tot grote argwaan moeten leiden. Zeker in CDA-kringen. Bleker zet namelijk niet alleen kabinetsbeleid door, maar verkwanselt andermaal de godsdienstvrijheid. Dat deed hij destijds door te accepteren dat de PVV om politieke redenen de Islam een ideologie mocht noemen, hoewel de PVV niet aan enig debat daarover wilde bijdragen maar moslims de pas naar de godsdienstvrijheid wilde afsnijden. Dat doet Bleker nu door te schamperen over iemands religieuze motieven – eveneens om hen de weg naar de godsdienstvrijheid af te sluiten.

Het probleem is namelijk dat hiermee de reikwijdte van de godsdienstvrijheid in politiek vaarwater terecht komt, zeker als daar – zoals bij Bleker – niet echt inhoudelijke argumenten bij genoemd worden. Het is, alsof D66 aan de PVV de vrijheid van meningsuiting wil ontzeggen omdat Pechtold hun betoog geen ‘meningsuiting’ maar ‘geschreeuw’ vindt. De vraag of iets een godsdienst of een mening is, moet zoveel mogelijk neutraal beantwoord worden in een rechtsstaat. De politieke discussie kan dan gaan over de vraag wat een gerechtvaardigde beperking van het grondrecht is.

Als de CDA-leden Bleker niet weer rustig aan zijn oude hobby helpen, dan zijn er goede redenen voor de kamer om vragen te stellen. Waarom wijkt een staatssecretaris af van het reeds door vele neutrale derden, waaronder onlangs nog de Raad van State, ingenomen standpunt dat het bij draagsters van boerka’s wel degelijk over de godsdienst kan gaan?

1 Yoeri Roosendaal 10/05/2012 om 19:31

Merkwaardig genoeg hield Bleker wel een warm betoog voor godsdienstvrijheid toen het wetsvoorstle ritueel slachten aan de orde was in beide Kamers. Ook nog eens inconsistent, die Henk. Maar wellicht speelde daar mee dat ook joden door het voorstel werden getroffen?

2 Super De Boer 11/05/2012 om 01:36

Ik zag vanavond in het toch goed gevulde Koning WIllem II stadion geen enkele burka. Zo zie je maar weer dat alleen al van het op de agenda houden van een onderwerp een stevige preventieve werking kan uitgaan.

Het is gevaarlijk als de reikwijdte van de godsdienstvrijheid in politiek vaarwater terecht komt. Op zich mee eens. Het omgekeerde, namelijk dat de reikwijdte van politieke zeggenschap in religieus vaarwater terecht komt, lijkt mij echter nog veel erger.

Naarmate een religie meer maatschappelijke en politieke zeggenschap voor zichzelf claimt, wordt m.i. daardoor het ideologische karakter van de religie sterker. Voor wat het waard is overigens, ik heb al die ophef over de term religie vs. de term ideologie nooit begrepen. Maakt het wat uit of ik ‘de islam is een intolerante, op maximale expansie gerichte ideologie’ zeg in plaats van ‘de islam is een intolerante, op maximale expansie gerichte religie’? Het punt is in beide gevallen toch duidelijk?

[eens even kijken wat dit doet met de poll 8) ]

3 GB 11/05/2012 om 08:38

Ik wil mijn stem terug!

4 Super De Boer 11/05/2012 om 10:02

😛 Eens gegeven blijft gegeven! Wat dat betreft zijn het net echte verkiezingen. Had je maar net als ik op Keijzer moeten stemmen. Overigens mijn complimenten voor de toelichtende tekst bij de verschillende stemopties, ik piste bijna in mijn broek van het lachen.

5 JWvR 11/05/2012 om 10:19

Grondrechten is niet helemaal mijn ding, maar is de vraag wat de reikwijdte van grondrechten is niet juist een politieke discussie bij uitstek? Dat wil zeggen: of een bepaald gedrag onder de reikwijdte van een grondrecht valt volgens mij onmogelijk neutraal vast te stellen; is per definitie subjectief. Een rechter, die geacht wordt op objectieve gronden tot een oordeel te komen, komt daardoor bijna onherroepelijk in de problemen als hij vaststelt dat iets niet door een grondrecht gedekt wordt (zie HR AOW-gewetensbezwaren). Een politicus heeft wat dat betreft meer ruimte. Begrijp me niet verkeerd: wat Bleker over het boerkaverbod zegt, vind ik persoonlijk gezwets (zoals wel meer wat hij zegt). Maar ‘neutraal’ vaststellen betekent feitelijk dat elk beroep op godsdienstvrijheid als zodanig moet worden gekwalificeerd.

6 GB 11/05/2012 om 11:00

Het zal altijd wel moeizaam gedoe blijven met ´beginselen van interpretatieve terughoudendheid´ enzo. Maar het ideaal is wat mij betreft: zo neutraal mogelijk. Dus niet, terwijl de Raad van State net geoordeeld heeft dat het wel om godsdienst gaat, een politieke campagne voeren met het argument ´als we het nu eens geen godsdienst noemen, dan hoeven we helemaal nergens meer naar te kijken.´

7 a.zecha 11/05/2012 om 17:06

In de naam van … en voor ..…
de koning, de wet, het woord;
pietje, god, boeddha, democratie, vrijheid, solidariteit, vrije markt, marietje, etc., etc., etc.,
M.i. dekken koningen, wetten en woorden de lading voor de één wèl en voor de ander niet;
evenzo geldend voor andere naamwoorden.

Democratische tijd besteden aan kissebissen, twitteren, “uitleggen”;
of méér extreem: aan elkaar dood concureren of aan verdienstelijke wapens leveranties;
tot meerdere democratische glorie.

Politici, kooplieden, instituties, industriën, bedrijven, bestuurders, aandeelhouders, commisarissen en meer van dezulke lieden varen er wel bij; evenals diegenen die in de media- en PR-circuits hun boterhammen halen (zolang een democratische parlementaire meerderheid er de facto mee accoord is dat kiezers deze democratische uitgaven bekostigen).
a.zecha

8 Filip S. 14/05/2012 om 09:22

Wat mij betreft is Bleker de verpersoonlijking van de politicus die er alles maar uitkraamt, zonder kennis van zaken. Sterker nog hij exploiteert dat imago.

Het is staande jurisprudentie dat de reikwijdte van religie weliswaar een identificeerbare, formele inhoud (McFeely, 1981) dient te hebben, maar dat dit bereikt wordt als er een bepaalde coherentie en cohesie zit in de gedeelde opvattingen (Campbell, 1983). In 1998 is in de toepassingen van een VN convenant tevens bepaald dat de inhoud van religie breed geinterpreteerd dient te worden. Als de boerka daar niet aan voldoet, is ook het zondagsgebed, het kruisje of de bijbel geen uitingsvorm van religie, maar slechts cultuur.

9 Rob 14/05/2012 om 11:48

Als het een culturele uiting is, is het dan niet vanzelf te zien als een uiting van een levensbeschouwing of levensovertuiging – waarmee het ook onder art. 6 Gw en art. 9 EVRM valt? Ik citeer van Wikipedia: “Nog steeds heeft (het cultuurbegrip in de Renaissance) echter niet die brede betekenis zoals wij die nu gebruiken, namelijk de levensvisie en levenswijze van een volk (de manier van zien, zijn en doen). Dit cultuurbegrip ontwikkelt zich vooral in Frankrijk, waarvoor dan eerst het woord civilisation wordt gebruikt (1756). Dat Franse woord civilisation staat in betekenis wel dicht bij het Duitse woord Cultur.”

Vorige post:

Volgende post: