Grondwet Festival krijgt ‘passend vervolg’

door Redactie op 30/04/2014

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Grondwet Festival krijgt ‘passend vervolg’

Onlangs maakte dit blog kort melding van het zeer succesvolle Grondwet Festival dat op zaterdag 29 maart jl. te Den Haag heeft plaatsgevonden. Het evenement trok misschien wel 85.000 belangstellenden, veel meer dan verwacht. Mensen stonden zonder mekkeren uren in de rij om het Catshuys, de Trêveszaal, het Kabinet van de Koning of de Ridderzaal van binnen te bekijken. Er waren debatten, toneelstukken en activiteiten voor de kinderen. Kortom, er was van alles te doen, en het was zowel leuk als leerzaam. Een veelgestelde vraag in de wachtrij was: waarom gebeurt dit niet vaker? Waarom worden deze mooie gebouwen, die we met ons belastinggeld onderhouden, niet vaker opengesteld voor het publiek? Welnu, die vraag leefde ook bij Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Zij stelde schriftelijke vragen aan minister Plasterk over het Grondwet Festival en de openstelling van overheidsgebouwen. De antwoorden van de minister zijn veelbelovend:

Vraag 1

Deelt u de mening dat het Grondwetfestival en de openstelling van overheidsgebouwen zoals de parlementsgebouwen, enkele ministeries, het Catshuis en de Trêveszaal op 29 maart jl. als een groot succes mag worden gezien?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3

Zo ja, deelt u ook de mening dat deze overheidsgebouwen de publieke belangstelling voor de werking van de democratische rechtstaat aanzienlijk vergroten en daarom eigenlijk vaker voor het publiek toegankelijk zouden moeten zijn, en dat ook Het Torentje minimaal eenmaal per jaar voor het publiek te bezichtigen zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om het initiatief te nemen dat markante overheidsgebouwen ten minste eenmaal per jaar voor het publiek toegankelijk zullen zijn, liefst als onderdeel van een groter programma dat erop gericht is de bekendheid van en het draagvlak voor de Nederlandse democratische rechtsstaat te vergroten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u van plan te nemen?

Antwoord 2, 3

De publieke belangstelling voor de opengestelde overheidsgebouwen was groot. Mede naar aanleiding van de bevindingen van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk over het Grondwet Festival zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het initiatief nemen om in overleg met de gemeente Den Haag en andere partners te bezien op welke wijze een passend vervolg kan worden gegeven aan de aandacht voor de Grondwet en de openstelling van daaraan gerelateerde gebouwen.

Er komt dus een ‘passend vervolg’. Openstelling van het Torentje zal wellicht een brug te ver zijn – dat was op 29 maart ook niet te bezichtigen – maar het vaker openstellen van de Trêveszaal is toch niet teveel gevraagd.

Vorige post:

Volgende post: