Groundhog Day

door AM op 08/06/2009

in Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

De C-1000 in Amsterdam-Noord was gisteren (zondag) open, een overtreding van de Winkeltijdenwet en de gemeentelijke verordening. Dit keer kon C-1000 geen gebruik maken van een ontheffing van het dagelijks bestuur van het stadsdeel en was blijkbaar zelfs een last onder dwangsom opgelegd. Het AD bericht dat het stadsdeel een dwangsom van € 15.000 heeft opgelegd.

Die ontheffingen werden in 2007 en 2008 grif uitgedeeld door het stadsdeel. Op grond van de toepasselijke verordening bestaat die ontheffingsbevoegdheid in geval van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, zoals feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen. Een creatieve ambtenaar heeft de beoordelingsvrijheid die de verordening geeft ruimhartig ingevuld en eind 2008 het stadsdeel voor iedere zondag ontheffingen laten verlenen. Als bijzondere gelegenheden golden het prijzencircus V&D, verschillende specialiteitenbeurzen, de veiling ten behoeve van de voedselbank Amsterdam Noord, de internationale dag der verdraagzaamheid, en het sinterklaasfeest (dat op altijd op zaterdag werd gevierd in het winkelcentrum). Het jaar daarvoor was het nog bonter, opgevoerd werden de Amerikaanse “Doe vriendelijk dag”, het Thais en Boeddhistisch Nieuwjaar, de Chinese dag van het kind, de Tsjechische Johannes Husdag, de Servische en de Maleisische nationale feestdagen, en de Braziliaanse onafhankelijkheidsdag.

Deze gebeurtenissen werden allemaal aangemerkt als bijzondere gelegenheden van tijdelijk aard, in een poging van het staddeel om een algehele openstelling op zondag mogelijk te maken, een diepe wens van de mensen in Amsterdam-Noord. Om die reden trad het stadsdeel ook niet op tegen winkels die zonder ontheffing op zondag geopend waren, een regelrechte ondergraving van de Winkeltijdenwet.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft deze benadering in een voorlopige voorziening op verzoek van verschillende winkeliersverenigingen afgeschoten.

“Ofschoon, wat betreft het aanwezig achten van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard in de hiervoor weergegeven betekenis, aan het betrokken bestuursorgaan een ruime vrijheid van interpretatie moet worden gelaten – het gaat om het hanteren van een tamelijk vage norm door een gemeentelijk bestuursorgaan, waarbij plaatselijke omstandigheden aan de orde (kunnen) zijn – vindt deze vrijheid haar begrenzing in hetgeen onder de gegeven omstandigheden redelijk is te achten.”

Kortom, de rechter vond het te gek worden en keurde het ontheffingenbeleid af. Een mooi voorbeeld van rechterlijke toetsing van beoordelingsvrijheid. Nu pakt het stadsdeel het anders aan, minder ontheffingen en zelfs handhavend optreden! Blijkbaar heeft het Groundhog Day ontdekt, een Amerikaans-Canadese feestdag (2 febr.), èn zoals de geestige film met Bill Murray laat zien een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard om je fouten te herstellen.

Vorige post:

Volgende post: