Haagse kattenluikjes

door GB op 03/06/2009

in Rechtspraak

Post image for Haagse kattenluikjes

De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft recent aan het belanghebbende-kattenluik gemorreld. Dit soort ingrepen leiden soms tot klepperende luikjes bij de buren: de categorie civiel-overig op rechtspraak.nl. Het blijft immers mogelijk de Staat zelf voor de civiele rechter te slepen, daar deze in de afwezigheid van bestuursrechtelijke bescherming een reden ziet om organisaties in hun eis te ontvangen. In de regel doet de civiele rechter daar niet al te moeilijk over, een beetje proefprocessenfonds komt wel binnen. Toch zijn er grenzen.

Twee recente hoogtepunten uit de boedel van de Haagse rechtbank zijn wel de CORV en de stichting Tribunaal voor de Vrede. De eerste komt op voor ‘mensen die nadeel ondervinden van het handelen van de overheid’ en de tweede behartigt de ‘instandhouding van de rechtsstaat, de rechtsstatelijkheid en zedelijkheid.’ De eerste werd onverkort niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering tegen de herkeuring van WAO’ers omdat zijn doelstelling geen enkele onderscheidende waarde had. Ook over de positie van de tweede was de Haagse rechtbank pessimistisch omdat het luik voor dit soort zuiver ideële belangenbehartiging doorgaans gesloten blijft. Toch komt de rechtbank daar niet echt aan toe, omdat er nog een fundamenteler probleem kleeft aan de wensen van het Tribunaal van de Vrede.

Hun eis was namelijk dat de rechtbank een verklaring voor recht zou uitspreken dat een arrest van de Hoge Raad onrechtmatig was, en dat de Staat zou worden verplicht om overal te melden dat dit arrest niet deugde. Het ging daarbij om het arrest, gewezen tussen Juristen voor de Vrede en de Staat over de vraag of – grofgezegd – kernwapens mochten worden ingezet. In de ogen van het Tribunaal was de negatieve uitkomst van het arrest in strijd met het (internationale) strafrecht en met humanitaire normen. Terwijl het toch wel een fundamenteel recht is dat rechterlijke uitspraken niet in strijd komen met dit soort normen.

Tegen dit soort Droste-effecten helpen geen kattenluiken meer. Daarom zet de rechtbank in op het ‘gesloten stelsel van rechtsmiddelen’. Het houdt een keer op. En dat moment is voor de rechtbank nu aangebroken. Het is onbekend of het Tribunaal in hoger beroep is gegaan.

1 WdH 03/06/2009 om 08:07

Mijn gebrekkige kennis: had de rechtbank deze grapjassen nu niet-ontvankelijk verklaard o.g.v. het gesloten stelsel van rechtsmiddelen? En kun je daarvan in beroep?

2 GB 03/06/2009 om 09:21

Dat is onduidelijk, zoals in veel civiele zaken. De rechtbank wijst gewoon 'alle vorderingen' af.

Vorige post:

Volgende post: