Harry van Bommel vrijuit

door GB op 31/01/2010

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer

De aangifte van Moskowicz tegen Harry van Bommel is geseponeerd. Op zijn weblog heeft hij het besluit van het OM volledig gepubliceerd, zodat we inzage hebben in de laatste stand van zaken bij de uitingsdelicten. Aanleiding voor de aangifte tegen Harry was dit filmpje:

We zien Harry van Bommel tijdens een protestmars, terwijl hij ‘Intifada, intifada, Palestina vrij’ scandeert. Op de achtergrond is op een gegeven moment ook ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ te horen. Die laatste kreet is zonder meer (dus ook als ‘onderdeel van de voetbalcultuur’) strafbaar. Maar je kunt niet beweren dat Harry zelf deze kreet uit. Zijn stelling dat hij het niet eens gehoord heeft, is op basis van het filmpje ook niet ongeloofwaardig te noemen. Daar komt bij, aldus het OM in de sepotbrief, dat de politie van plan was om in te grijpen bij het gebruik van deze leus. En dat heeft de politie niet gedaan, want ook zij hebben hem niet gehoord. Dat spoor loopt dus vrij snel dood.

Maar de aangifte steunde ook nog op een andere redenering. Namelijk de redenering van de Hoge Raad toen zij Janmaat veroordeelden voor zijn uitlating op een CD-protestbijeenkomst dat hij de multiculturele samenleving wilde afschaffen. De Hoge Raad woog toen mee dat andere deelnemers aan die actie teksten als ‘eigen volk eerst’ en ‘vol is vol’ hadden uitgeslagen. Eigenlijk werden Janmaat dus uitingen aangewreven die hij niet zelf gedaan had. Dat is niet op voorhand een heel overtuigende redenering. Maar het is een arrest uit 1999 en Moskowicz vroeg om toepassing daarvan op deze feiten. De officier wil er echter niet in meegaan. Daarvoor voert hij aan dat Janmaat destijds de organisator was van de actie en hij moet hebben geweten wat voor vlees hij in de kuip had. Dat is hier niet het geval. Het was geen SP-actie; iedereen kon meedoen. Van enige betrokkenheid tussen degenen die de leus schreeuwen en Harry kan niet worden gesproken. Het Janmaat-arrest acht de officier dus niet van toepassing. Sterker, door deze interpretatie wordt de uitspraak weer een stukje verder de coulissen in geschoven.

Blijft over de vraag of het oproepen tot een intifada op zichzelf een strafbaar feit is. Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld acht de officier niet aan de orde, althans, niet voor zover dat gericht zou zijn op het Joodse ras of het Joodse geloof. Het gaat hier immers om de staat Israël, en niet om de Joden. Mogelijk is het oproepen tot een intifada een vorm van opruiiing. Ook dat heeft het OM onderzocht. Voor opruiing is opzet gericht op strafbare feiten nodig, en dat is in ieder geval niet aan de orde als Harry gelijk heeft met zijn stelling dat intifada een vreedzame protestbeweging is. En ‘intifada’ blijft een vaag begrip, aldus de officier, ook wanneer we minder vredelievende ingredienten niet uitsluiten. Te vaag om voldoende duidelijk te kunnen aanwijzen tot welke strafbare feiten Harry nu heeft willen opruien.

Ik denk dat het OM gelijk heeft. Het is geen duidelijke zaak. Bovendien moet meewegen dat het hier een demonstrerend kamerlid betreft. Dan zou de rechter zich moeten beperken tot het corrigeren van de evidente gevallen. Feit blijft echter wel dat juist Harry van Bommel hier heel gelukkig uitspringt. Want hij heeft wel degelijk een vrij omlijnd begrip van intifada, inclusief de daarmee verband houdende strafbare feiten. Even voor de protestmars stelde hij samen met Agnes Kant schriftelijke vragen over de Israelische inval in de Gazastrook. Een van de vragen luidde:

Deelt u de mening dat verdere escalatie van de oorlog een reëel probleem is, en dat tot een derde Palestijnse intifada wordt aangezet, waarin zelfmoordaanslagen in Israël zullen voorvallen? (nr. 1186)

Hoe vreedzaam zelfmoordaanslagen zijn, moet Harry op zijn weblog nog maar eens uitleggen.

Vorige post:

Volgende post: