Heb ik recht op disgenot (sic)?

door SvdL op 20/04/2011

in Rechtspraak, Varia

Post image for Heb ik recht op disgenot (sic)?

‘Teleurstellend dat wrakingsverzoek is afgewezen’, twitterde Geert Wilders 18 april vanaf zijn BlackBerry.’ Hoge heren houden elkaar de hand weer eens boven het hoofd. Het circus gaat nu weer verder.’ Vijf dagen eerder, op 13 april, verzuchtte de PVV-voorman al weinig zin te hebben in een dagje Amsterdam: ‘(…) Zal blij zijn als dit waanzinnige circus voorbij is. Vandaag getuigenverhoor deelnemers “etentje”.’

Een circus is het proces zo langzamerhand en gezien de vele varianten van die ene avond mogen we het ‘etentje’ inderdaad tussen aanhalingstekens zetten. Wat daar precies gebeurd is, blijft onduidelijk. De lezing van Arabist Jansen verschilt op vele punten met die van Hendriks (gastheer) en rechter Schalken (disgenoot). Maanden geleden hield Jansen bij hoog en bij laag vol zich niet te laten beïnvloeden, tijdens het proces vertelde hij dat Schalken dat wel heeft geprobeerd. Hendriks geloofde zijn oren niet en zei bij een geheel ander etentje te zijn geweest (theoretische natuurkundigen kunnen die mogelijkheid trouwens overtuigend voor u uitrekenen).

Mij fascineert niet de juridische haarkloverij over de de betekenis van die dis, als wel de dis zelf. Hoe krijg je rechter Tom Schalken aan (ieder willekeurige) tafel? En waarom neemt-ie dan stukken mee van een zeer media-gevoelig proces tegen een Kamerlid? Wat had Hendriks precies met het dinertje willen bereiken – behalve de kans dat iemand na de derde fles (ontegenzeggelijk) goede wijn zijn neus voorbij praat?

Ik heb ook wel eens etentjes. Met oud-studiegenoten. Sommigen werken in het openbaar bestuur, anderen bij politieke partijen, één (ik) in de bedrijfsjournalistiek, een laatste bij een krant in het oosten van Nederland. We, ik en de andere journalist, horen tijdens die etentjes veel leuke dingen. We, de journalist en ik dus, hebben afgesproken om er niets mee te doen. Na elke avond, dat zijn er zes, zeven per jaar, jeuken mijn vingers. Ik zet het daarom maar op een zuipen – om te vergeten wat er precies is gezegd. Om er voor te zorgen dat de informatie in het private domein blijft.

En precies die vraag blijft in mijn hoofd rondzoemen: bestaat in het recht een privaat domein? Kan Schalken zich beroepen op iets als een ‘private dis’ waar hij, amateuristisch, dat dan weer wel, weliswaar met processtukken zit te zwaaien, maar toch als persoon aanwezig is en niet als rechter? Kan je als getuige zeggen: ‘Jongens, kom op. Ik had zeventien Chablis in mijn donder, ik heb wat zitten oreren over een beslissing die ik tijdens werktijd heb genomen en heb dat eens zitten klankborden met andere intelligente mensen.’ Heeft de rechter dan recht op disgenot (sic) – het genot van een dis te genieten, zonder te vrezen door Wilders c.s. als getuige opgeroepen te worden?

Ben dan ook heel benieuwd aan welke dissen Moszkowicz is aangeschoven. We weten dat hij ooit danste met Desi. Dat mochten we niet zien. Maar wanneer haalt hij processtukken uit zijn dokterstas om met zeventien Chablis in zijn donder te oreren over zijn werk? Ik doe het dagelijks – minus de papieren en de Chablis uiteraard.

Sebastiaan van der Lubben

1 GB 20/04/2011 om 14:20

Een ding mag in ieder geval niet, ook niet met een kistje Chablis in de donder, en dat is het geheim van de raadkamer schenden. Er is dus niet zoiets als ‘een beslissing die ik genomen’ heb. Althans, officieel niet.

2 WvdB 20/04/2011 om 14:51

Oreren over een beslissing die hij tijdens werktijd heeft genomen en dat zitten klankborden met andere intelligente mensen, is één ding. Iets anders is het als één van die andere (vermeende) intelligente mensen naar aanleiding van die beslissing een getuige-deskundige is, wiens interpretatie van de beslissing hij heeft willen beïnvloeden.

3 CR 21/04/2011 om 12:13

Hou even in gedachten waar het ook weer over ging. Het gaat niet over de vraag of Schalken geprobeerd heeft Jansen te beïnvloeden of dat hij het geheim van raadskamer heeft geschonden. Het gaat erover of Jansen daadwerkelijk is beïnvloed, zodat in het geding komt of dit een eerlijk proces is. Het is immers, je zou het bijna vergeten, het proces-Wilders, niet het proces-Schalken.
Ik heb sterk de indruk dat Jansen zich helemaal niet heeft laten beïnvloeden. Daar is hij veel te eigenzinnig voor.

4 GB 21/04/2011 om 15:08

Ik denk ook niet dat Jansen zich heeft laten beinvloeden. Bovendien zou die beinvloeding dan (om de eerlijkheid van de huidige procedure tegen Wilders te raken) moeten zijn gericht op Jansens ideeen over de Islam. En dat is niet waar het Schalken om ging, zo begrijp ik uit de verhoren. Die ging het om de terechtheid van de beschikking van het Hof. Ten aanzien daarvan was/is Jansen niet deskundig.

Volgens mij is Moskowicz op een ander spoor bezig, namelijk het slopen van Schalken tot een soort maniakale Wildershater die waar het kan de beschikking uit de binnenzak tovert om daar willekeurige mensen mee om de oren te slaan, en die bovendien onderdeel uitmaakte van met Wilders geobsedeerde zuipfeesten. Zo iemand heeft per ongeluk bij het Hof aan de knoppen gezeten, en daarom is die vervolging geboden. Moskowicz zal de rechtbank oproepen om daar wat aan te doen door het OM alsnog niet ontvankelijk te verklaren.

Het ‘eerlijk proces’ verhaal zal zich richten op de beschikking van het Hof. Het zal zeker niet de eerste keer zijn dat Moskowicz daarbij via een achterdeur een niet bestaand rechtsmiddel wil introduceren. Maar ik vermoed dat het hem gaat om het aantonen van de vergiftigde bron. Schalken die Jansen probeert te beinvloeden is daarvoor maar een van de onderdelen.

5 WvdB 21/04/2011 om 21:24

GB,

Het gaat er niet om of Jansen zich heeft laten beinvloeden, maar of er een poging daartoe was. Het onderscheid tussen Jansens ideeen over de Islam (en moslims in betekenis van aanhangers van de islam) en de terechtheid van de beschikking is oneigenlijk, want als Jansens (en Wilders’) beweringen met de feiten kloppen kan van discrminatie geen sprake zijn!
De rest van je opmerkingen vind ik neigen naar smaad en laster.

6 GB 21/04/2011 om 21:47

Smaad en laster? Leg uit.

Vorige post:

Volgende post: