Herrie in de Senaat II

door GB op 08/12/2009

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Herrie in de Senaat II

De volgende zet in het schaakspel tussen Hirsch-Ballin en de Eerste Kamer is een brief van Zijne Excellentie. Die komt een dag voor het verstrijken van de doodlijn binnen en is hier te vinden.

We noteren de volgende argumenten: 1. Het Verdrag van Lissabon trad de volgende dag in werking, dus uitstel was afstel. Althans, de hele procedure zou opnieuw moeten. En 2: Het Verdrag van Lissabon bevat geen overgangsrecht.Vervolgens herformuleert de minister de vraagstelling tot:

Dit veroorzaakte een situatie waarin het kabinet voor de vraag kwam te staan hoe zo dicht mogelijk bij de gewone gang van zaken te blijven zonder aanzienlijke vertraging te veroorzaken bij onder andere de implementatie van door alle lidstaten en betrokkenen gewenste verbeteringen op het gebied van informatieuitwisseling en misdaadpreventie. 

Bij het beantwoorden van die vraag meende de minister te moeten instemmen, maar niet dan nadat hij in de Raad had aangegeven dat de Senaat nog akkoord moest gaan en niet dan nadat hij een inhoudelijk bezwaar wat in de Eerste Kamer leefde nogmaals onder de aandacht gebracht had. Daarbij verwijst hij ook nog naar telefonisch overleg met Tiny Kox, waarmee toch de suggestie wordt gewekt dat Kox zelf min of meer in het complot zat.

Opvallend is het herformuleren van de vraagstelling. We zien dan het kabinet, met misdaadpreventie hoog in het vaandel, worstelen met de vraag hoe zo dicht mogelijk bij ‘de gewone gang van zaken’ te blijven. Dat was echter de vraag niet. De vraag was: waarom mag een wettelijk vastgesteld instemmingsrecht genegeerd worden? De naleving daarvan ombouwen tot ‘de gewone gang van zaken’ is een subtiele maar betekenisvolle wending. Verder valt op dat de minister in zijn beroep op overmacht niet ingaat op de zaken die wel in zijn macht hebben gelegen, namelijk het op tijd aanleveren van de stukken.

Vandaag was er een debat over deze kwestie. Zo gauw het verslag bekend is weten we meer.

1 Richard Westerbeek 11/12/2009 om 11:02

Heel goed dat jullie hier aandacht aan besteden. Het weblog van Marc Chavannes heeft hier begin december ook aandacht aan besteed, maar heeft het vervolg verder (nog) niet in de gaten gehouden. Ik zelf wel, ook via de website van Europapoort, maar ik ben blij dat er ook een blog is dat dit kritisch volgt.

2 Anonymous 11/12/2009 om 14:54

Op die Europapoort lees ik trouwens het volgende:

"De commissie bespreekt de brief van de Minister van Justitie van 7 december 2009 naar aanleiding van de brief van de commissie van 1 december 2009 over schending van het instemmingsrecht. Besloten wordt een brief terug te schrijven waarin de commissie in duidelijke bewoordingen stelt dat zij de beantwoording van haar brief niet bevredigend acht. De brief zal, gezien het feit dat de Minister van Justitie handelde met machtiging van de ministerraad, ook aan de minister-president worden verstuurd. De conceptbrief zal voor de vergadering van de commissie van 15 december 2009 geagendeerd worden."

Op 15 december gaan we verder dus.

Vorige post:

Volgende post: