Herrie in de Senaat III: Hirsch Ballin op de knieën gedwongen

door GB op 16/12/2009

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Herrie in de Senaat III: Hirsch Ballin op de knieën gedwongen

De Eerste Kamer heeft min of meer besloten de kwestie over de minister die een wettelijk instemmingsrecht negeert verder af te doen met een boze brief. Enerzijds is dat slap; een interpellatie had mij wel gepast geleken. Anderzijds is het wel een brief die Hirsch Ballin een behoorlijk blauw oog slaat. Subtiel, maar dwingend wordt de minister langs alle momenten geleid waarop de regels zijn vastgesteld, de regels zijn geschonden, beterschap is beloofd, de regels toch weer werden geschonden, excuses werden aangeboden en uiteindelijk de regels toch weer werden geschonden. Dan haalt de commissie uit:

Concluderend stelt de commissie vast dat uw handelwijze voorafgaand en tijdens de JBZ-Raad van 30 november onjuist is geweest en dat u daardoor afbreuk hebt gedaan aan de staatsrechtelijke rol van de Eerste Kamer. Een wettelijk verankerd instemmingsrecht van de Eerste Kamer is gepasseerd, zonder tijdig overleg vooraf. De commissie betreurt dit zeer. Ook betreurt zij de trage afhandeling van haar brieven en het feit dat met haar suggesties betreffende de kwaliteit van de geannoteerde agenda op essentiële punten te weinig gedaan is. De commissie gaat ervan uit dat u kunt instemmen met deze conclusies. Mocht dat niet het geval zijn, dan vernemen wij graag op korte termijn uw argumenten. 

De commissie timmert alle vluchtroutes stevig dicht. Er worden geen ‘miscommunicaties betreurd’ of ‘onduidelijkheden voor de toekomst weggenomen’. Er staat nog maar één conclusie open: u heeft de wet geschonden. En: zonder tegenbericht nemen we aan dat u dat zelf ook inziet.

Verder reageert de Eerste Kamer ook op het staatsrechtelijke schaakspel van de minister. Toen hij van de problemen op de hoogte raakte heeft hij niet meteen contact opgenomen met de commissievoorzitter. In plaats daarvan heeft hij eerst de ministerraad gevraagd of zij mee wilden doen met het schenden van het instemmingsrecht, waarna het besluit vervolgens aan de Eerste Kamer als voldongen feit kon worden meegedeeld. Vilein merkt de commissie op:

Vanwege de betrokkenheid van de ministerraad wordt een afschrift van deze brief aan de voorzitter van dat college gezonden. De commissie merkt op dat een machtiging van de ministerraad niet kan bewerkstelligen dat een onjuist besluit in een juist besluit verandert. 

Hirsch Ballin voldeed zelf al aardig aan de delictsomschrijving van artikel 355 Strafrecht, maar de overige ministers nu dus eigenlijk ook. Beschikkingen nemen wetende dat daarmee wet wordt geschonden is namelijk een ambtsmisdrijf.

{ 1 reageer… read it below or add one }

1 Wil Geertens 17/12/2009 om 16:21

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: