Herrie in de Senaat IV: ‘het ging om fundamentele belangen’

door GB op 26/01/2010

in Haagse vierkante kilometer

Post image for Herrie in de Senaat IV: ‘het ging om fundamentele belangen’

Nadat Hirsch Ballin een wettelijk instemmingsrecht van de Eerste Kamer bewust negeerde vroeg die kamer gepikeerd om uitleg. De minister stuurde een brief waarin hij om begrip voor zijn handelwijze vroeg. De verontwaardiging in de Senaat was nog niet bekoeld, want per ommegaande wreven de senatoren de minister met zoveel woorden in dat hij onjuist had gehandeld en afbreuk had gedaan aan de staatsrechtelijke rol van de Eerste Kamer. Bovendien werd de minister subtiel gemaand om zich niet achter een besluit van de ministerraad te verschuilen; ook die besluiten kunnen onjuist zijn en de staatsrechtelijke rol van de Eerste Kamer afbreuk doen. Daar leek het bij te blijven. Op een verontwaardigde column van Marc Chavannes na, was van weinig opwinding sprake.

Maar de minister laat het toch niet over zijn kant gaan; hij heeft weer een brief gestuurd. Hij wil weer vriendjes worden:

Ik betreur dat kennelijk de indruk is ontstaan dat ik de positie van de Eerste Kamer in deze heb willen schaden. Ik hecht aan de rol van de Eerste Kamer grote waarde en heb steeds, ook in situaties van bijzonder grote druk van het Voorzitterschap of andere lidstaten, het parlementaire instemmingsrecht nauwgezet gerespecteerd. 

Dat hij het deze keer niet heeft gedaan, mag hem naar zijn mening niet al te zeer worden aangerekend. Er was namelijk sprake van een ‘ongebruikelijke en unieke situatie’, waarbij handhaven van het instemmingsrecht zou betekenen dat de Europese besluitvormingsprocedure helemaal overnieuw moest. En dat, wil de minister zeggen, kan je niet van hem verwachten.

Ik heb zorgvuldig gepoogd in deze situatie zo dicht mogelijk bij de gewone gang van zaken te blijven, om te voorkomen dat belangen en posities fundamenteel zouden worden geschaad. Mijn ongebruikelijke handelwijze heeft naar de mening van de regering de rol van de Eerste Kamer in het Europese beleids- en besluitvormingsproces in de kern niet aangetast. 

Het gebeurt volgens mij niet vaak dat de regering zich expliciet verdedigt met het argument dat naleving van het staatsrecht niet verwacht kan worden als ‘belangen en posities daarmee fundamenteel worden geschaad’. Nu dus wel. Uiteraard is zelfs een Minister van Justitie niet tot het onmogelijke gehouden. Maar voor een goed begrip van deze casus moet bedacht worden dat de ‘ongebruikelijke en unieke situatie’ door laksheid van het ministerie zelf veroorzaakt was, en dat het bovendien niet de eerste keer is dat de Eerste Kamer de minister herinnerd heeft aan zijn verplichtingen jegens de Senaat.

Maar hoe nu verder? Dit lijkt een zinloos heen en weer sturen van brieven te worden. Nu de Tweede Kamer kennelijk niet vindt dat deze wetsovertreding een ambtsmisdrijf is waar Hirsch Ballin voor vervolgd behoort te worden, lijkt het mij dat de Eerste Kamer nog maar één ding kan doen om zichzelf serieus te nemen: een interpellatie. We wachten af.

1 Wil Geertens 26/01/2010 om 22:03

Misschien ben ik heel dom, maar hoezo 'in de kern niet aangetast'? Dus wel aangetast, maar niet zo heel erg?

De Eerste Kamer had nee gezegd. Dus moest de minister in Europa ook nee zeggen. Nu heeft de minister ja gezegd. Is dat 'zorgvuldig pogen zo dicht mogelijk bij de gewone gang van zaken te blijven'? Alleen als de gewone gang van zaken het negeren van de Senaat is.

Wie is hier nu gek?

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: