Het potje van de banken

door PWdH op 17/09/2009

in Varia

Aan de kant met Kant, schreef ik al flauw onder FTG’s impressie van het debat na de Troonrede. Ik word ook moe van het voortdurende verontwaardigde gegil van deze politica. In Haar Woede lijkt zij haast Geert – voorzitter, het is schandalig – Wilders te overtreffen, toch een niet geringe prestatie. Waarom zijn al deze mensen steeds zo boos, denk je als naïeve tv-kijker.

Er zijn meer overeenkomsten: pleit Wilders voor het belasten van hoofddoekjes, Kant pleit voor belastingmaatregelen gericht tegen banken. Nu ben ik geen voorstander van een van beide smaken belastingparticularisme. Toch moet ik bekennen dat ik wel meevoel met Kant:

‘Waarom zulke fluwelen handschoenen voor de veroorzakers van de crisis? Waarom draait de bonuscarrousel gewoon door? U laat de daders wegkomen. Tot grote woede van het Nederlandse volk. Terechte woede.’

Dat de nog naschokkende banken nu weer hoge bonussen uitdelen, heeft inderdaad wel iets pervers. Waar ik bij aanteken dat dit in ons land reuze meevalt, in vergelijking met de Angelsaksische landen. In elk geval op papier hebben de banken hier zich aan (enige) soberheid gecommitteerd. Ik vind het bovendien een moeilijke banken te verwijten dat ze te hoge winsten maken. We willen immers ook het hoogste rendement voor ons geld en de goedkoopste hypotheek.

Daarom dit proefballonnetje: we nodigen de banken uit een door hen zelf te bepalen deel van hun winst te storten in een door wijze mannen en vrouwen te beheren onderwijsfonds. Ik denk daarbij aan een paar procent. Het fonds stelt beurzen ter beschikking aan individuele scholieren, studenten, onderwijzers en wetenschappers. Daarmee doen we iets aan rechtvaardigheid, de banken poetsen hun imago op en het onderwijs verbetert, waarvan iedereen profiteert. Bovenal maakt het Kants belastingparticularisme overbodig.

1 RML 05/10/2009 om 19:13

Gezien het feit dat banken, maar ook andere bedrijven, elk jaar voor miljoenen investeren in onderwijs, scholing en persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers, vraag ik me af wanneer de minister van onderwijs eens zelf de hand in de boezem steekt en ervoor zorgt dat de reeds in ruime mate beschikbare publieke gelden voor het onderwijs op een juiste, efficiente en effectieve wijze worden ingezet.

Vorige post:

Volgende post: