Het uur van Ab Klink: van Klaveren op het klavier

door GB op 19/09/2011

in Grondrechten, Haagse vierkante kilometer

Het kabinet is inmiddels toe aan het eerste Ab-Klink-momentje in zijn bestaan: het boerka verbod. Dat is namelijk een maatregel waarbij het van belang is waarom je hem neemt. Je verbiedt iets wat naar iemands eigen overtuiging een uitdrukking van haar geloof is, en dat soort beperkingen van grondrechten vereisen om te beginnen een legitiem doel.

Het persbericht van de ministerraad zet een (voor mij) tot nog toe onbekende beperkingsgrond in:

het kabinet acht een beperking van de godsdienstvrijheid in deze, indien daar sprake van is, nodig en gerechtvaardigd in het belang van de bescherming van het karakter en de goede gewoonten van het openbaar leven in Nederland.

Deze formulering past niet onmiddellijk op de beperkingsgronden uit artikel 6 van de Grondwet: bescherming gezondheid, belang van het verkeer, openbare orde. Die zogenaamde ‘doelcriteria’ kunnen relevant worden als de burgemeester een rol gaat spelen, zoals de bedoeling schijnt. De wetgever zelf zal moeten voldoen aan de criteria uit artikel 9 EVRM: openbare orde, veiligheid, gezondheid, goede zeden, rechten en vrijheden van anderen. Met enige goede wil valt in het persbericht een combinatie van goede zeden en openbare orde te lezen. Problematisch is het doel van de beperking in de rechtspraak echter zelden, al heeft het EHRM de Griekse overheid wel eens gecorrigeerd toen die kwam aanzetten met het ‘upholding of Greece’s cultural traditions and historical and cultural symbols.’

Wat in ieder geval onder geen enkele beperkingsgrond valt, is het verhaal van de PVV: ‘de-islamisering’ en ‘een duidelijk signaal aan boerka-dragers’. De vraag is dan wat er gaat tellen als het ‘doel’ van het boerkaverbod. Het gaat natuurlijk wel ver om verdachte motieven van de individuele kamerleden te laten meetellen wanneer ze een overigens goed voorstel steunen, maar er is hier natuurlijk wel meer aan de hand.

Vol op het orgel lijkt mij hier ook het doel van de beperking vergiftigen.

1 Henk 19/09/2011 om 17:50

Het Appie Hour! hahahaha

2 Martin Holterman 20/09/2011 om 19:42

Sinds wanneer is de relevante test zo subjectief? Voor zover ik weet is de enige relevante vraag of er een denkbaar doel bestaat dat juridisch door de beugel kan, c.q. of de juristen van de staat voor het EHRM zo’n doel overtuigend kunnen verkopen. Wat kabinet en kamerleden beoogden is irrelevant. Toch?

3 AEN 24/09/2011 om 14:48

– indien het verbod in de wet is opgenomen, spelen de doelcriteria in artikel 6 lid 2 geen rol van betekenis
– dat ligt anders voor de (enigszins discretionaire) ontheffingbevoegdheid van de burgemeester, indien de activiteiten in kwestie onder art. 6 of 9 Grw vallen. Deze zal aan de betreffende doelcriteria gekoppeld moeten zijn.
– een ontheffing tav activiteiten die onder 7 lid 3 Grw vallen kan eveneens tot problemen leiden.

Los daarvan: de levende standbeelden zullen het zwaar krijgen.

4 GB 24/09/2011 om 14:48

Post aangepast n.a.v. bovenstaande opmerkingen.

Vorige post:

Volgende post: