Het verkassen van de Hoge Raad

door SV op 25/02/2010

in Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

Deze week werd bekend dat, solo volente, de Hoge Raad over enkele jaren gaat verhuizen. Het pand aan de Lange Voorhout 20 en de naastgelegen Franse ambassade worden van de kaart geveegd om plaats te maken voor nieuwbouw voor de Hoge Raad.

De statige huidige locatie (rechtdoor na het rode ballonnetje) werd door nieuwe regelgeving, een grotere instroom van zaken etc. te klein. Dat wekt geen verbazing.

Interessanter is de opmerking van de Rijksgebouwendienst dat de nieuwbouw”naar moderne maatstaven tijdloos moet zijn“. Ik zal mij niet afvragen of over tien jaar tijdloos heel anders kan zijn. Wat mij interesseert is de tekst dat het nieuwe gebouw door haar tijdloze stijl recht moet doen aan de “functie en plaats [van de Hoge Raad-SV] binnen de Nederlandse samenleving.” Dit sluit immers naadloos aan bij de boodschap die leden van de Hoge Raad tijdens een mooi symposium enige tijd geleden ventileerden: de Hoge Raad moet de mogelijkheid creëren minder vaak op te treden als rechter in derde instantie en zo meer aan haar rechtsvormende, althans -ontwikkelende, taak toekomen. De Hoge Raad wil de interessante zaken aan de poort scheiden van de claires en de eclarés.

Hoewel de Hoge Raad de facto al zaken al filtert op de voet van art. 81 RO, vreest de cassatiebalie dat formalisering van dit beleid ertoe zal leiden dat de Hoge Raad minder vaak blunderende hoven corrigeert. Dat is aannemelijk. Zodra een persoon of organisatie zich immers openlijk aan een koers commiteert, wordt deze koers ook vaker gekozen.

Nog niet gevreesd echter. De cassatiemagistratuur staat bekend om het glaciale tempo van zijn innovatie. Iedere vrijdagochtend prevelen jonge advocaten oude magische bezweringen en doen een dansje om een uur later opgelucht te concluderen dat zij de rolzitting weer hebben overleefd. Deze cynicus acht de kans dan ook groot dat tegen de tijd dat de Hoge Raad zich meer als Supreme Court kan concentreren op haar rechtsvormende taak (if ever – GB?), het tijdloze gebouw even achterhaald is als de huidige foeilelijke achterkant van de Hoge Raad.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: