Hirsch Ballin & strafvervolging van Wilders

door GB op 05/10/2010

in strafrecht

Of het een ‘beloning’ is voor zijn interventie op het CDA-congres en in Buitenhof, zal wel nooit duidelijk worden. Maar opmerkelijk is het wel dat juist nu via de Telegraaf uitlekt dat Hirsch Ballin ‘gepolst’ is over het besluit om Wilders al dan niet te vervolgen. Het geheel leidt her en der tot verontwaardiging, niet in de laatste plaats bij mr. Moszkowicz zelf.  Is Hirsch Ballin inderdaad te ver gegaan?

Volgens mij niet. De Wet op de rechterlijke organisatie regelt de verhouding tussen de minister en het OM. Het College van procureurs-generaal vervult daarin een belangrijke spilfunctie. Zij zijn in de eerste plaats verplicht de minister alle inlichtingen te verstrekken die hij nodig heeft (art. 129 Wet RO). Dat de minister door het OM op de hoogte is gehouden is dus volstrekt normaal. Het zou eerder opvallen als de minister niets zou weten van de mogelijke vervolging van een kamerlid.

Volgens de Wet RO heeft de minister ook nog de bevoegdheid om ‘algemene en concrete aanwijzingen’ te geven. Die bevoegdheid is bedoeld om te gebruiken in uitzonderingsgevallen, maar de minister was dus bevoegd om te gelasten dat Wilders wel vervolgd zou moeten worden, of juist niet. (artikel 127 Wet RO). Als Hirsch-Ballin van die bevoegdheid gebruik heeft gemaakt om te bevelen dat Wilders niet vervolgd zou mogen worden, dan was hij verplicht om dat voornemen met het College van procureurs-generaal te overleggen (artikel 128 lid 1 Wet RO) en om de beide Kamers der Staten-Generaal zo spoedig mogelijk over de kwestie te berichten. Tenzij het belang van de staat zich ertegen zou verzetten. (artikel 128 lid 6 Wet RO). Dat laatste lijkt mij niet het geval. Het lijkt mij verder ook niet waarschijnlijk dat Wilders in de Tweede Kamer een brief van de Minister van Justitie betreffende het voornemen in zijn zaak in te grijpen ongemerkt voorbij zou hebben laten gaan.

Kortom: de minister moest op de hoogte worden gehouden en mocht specifiek ingrijpen, maar heeft dat niet gedaan. Anders had de Tweede Kamer ervan moeten weten. Dus wat is precies het punt van Moszkowicz? Zijn bezwaar is ‘dat er sprake is geweest van inhoudelijke politieke betrokkenheid bij de beslissing om tot vervolging over te gaan.’ Maar juist daar is geen sprake van. Er werd namelijk niet vervolgd door het OM, maar uitsluitend op last van de rechterlijke macht zelf. Uit de uitgelekte mailwisseling valt – voor zover geciteerd – eigenlijk alleen maar op te maken dat het personeel van het OM wel wilde vervolgen. Of Harm Brouwer, de baas van die club, dat ook wilde is niet duidelijk. Stel dat hij dat ook was, dan heeft Hirsch Ballin hem kennelijk overtuigd om het toch niet te doen – zonder van zijn formele bevoegdheden gebruik te hoeven maken. Wat is dan de klacht van Wilders hiertegen?

Het wordt allemaal steeds onverkwikkelijker.

1 Piet van Linden 05/10/2010 om 17:40

Door de opmerking van Plasterk bij Pauw en Witteman, dat de arrestatie van castoonist Gregorius Nekschot, vooraf ik het kabinetsberaad was besproken, krijgt de rol van Hirsch-Ballin in de zaak Wilders toch wel een ander perspectief.
Door dit gesjoemel wordt de rechtstaat uitgehold en vluchten de kiezers naar partijen die hieraan niet meedoen. Dit juridisch rotzooien heeft veel grotere maatschappelijke complicaties van HB kan overzien.

2 Quinten Weeterings 05/10/2010 om 17:58

Zou het wat dit betreft niet ook wenselijk zijn geweest als de heer Ivo Opstelten als informateur samen met de mede-onderhandelaars over het kabinet Rutte I de demissionair Minister van Justitie bij zich hadden ontboden om zich te krijgen op de mogelijke consequenties van deze zaak tegen het enige lid van hun beoogde gedoogpartner? De demissionair Minister van Financiën heeft zich namelijk maar wat vaak gevoegd bij de lopende gesprekken.

3 V.L. 05/10/2010 om 18:02

Niet te geloven. Het is onduidelijk of Hirsch Ballin überhaupt invloed heeft uitgeoefend en zo ja, dan heeft hij hooguit invloed uitgeoefend om de vervolging tegen te houden. Hoezo is dit ‘pikante informatie’ en komt hiermee ‘de rol van Hirsch Ballin als een van de felste CDA-tegenstanders tegen gedoogsteun van Wilders’ PVV in een ander daglicht te staan’, zoals de Telegraaf schrijft?

Er lijkt inderdaad sprake van bewuste pogingen om Hirsch Ballin zwart te maken. Getuige de reactie van Piet van Linden en vele reacties op de site van de Telegraaf zijn die pogingen nog geslaagd ook.

4 GB 05/10/2010 om 18:07

@ Quinten: Deze kwestie speelde eerder.

5 PB 05/10/2010 om 20:52

Bedankt voor de verhelderende uitleg GB. Op dit moment heerst er volgens mij overal absolute paranoïde en een verlangen iedere politieke tegenstander op elk mogelijke manier in diskrediet te brengen. Telegraaf wil volgens mij graag daarin een rol spelen.

6 Frits ten Kate 06/10/2010 om 10:33

HB was afgelopen vrijdag te gast in Nieuwsuur. Met een van haat vertrokken gezicht fulmineerde hij tegen PVV en Wilders. Kijk het maar eens terug en je weet genoeg!

7 PWdH 06/10/2010 om 11:35

@ Frits: ik zag eerder iemand die op genuanceerde wijze zijn bezwaren tegen de gedoogconstructie formuleerde.

8 PB 06/10/2010 om 16:29

Ik herinner me nog goed dat ik op een congres was in Den Haag over samenwerking tussen rechters op internationaal niveau. dhr. Hirsch Ballin was ook daar (volgens mij als voorzitter van de Raad van State). Tijdens de lunch zat ik rustig even nog wat door te nemen. Hij kwam op een allervriendelijkste wijze naar mij toe en toonde een uitvoerige interesse, hoewel ik toen alleen nog student was. We hadden het over een bepaalde uitspraak. En hij ging die nog persoonlijk voor mij halen. Zijn eruditie, openheid, zachtmoedigheid en vriendelijkheid zijn mij echt bij gebleven.

Ik vind het veel betekenend dat deze zachtmoedige man zijn politieke carriere thans zozeer op het spel zet door zich publiekelijk zo op te stellen tegen het huidig kabinet. Hij strijdt echt tot het bittere einde. Ik zag geen haat in zijn ogen. Misschien kan je zijn beschrijving van de positie van Wilders tegenover moslims wat simplistisch vinden en wil hij de islam geheel ontzien. Maar om hem haat toe te schrijven vind ik echt onzin en onzinnig polariserend. De insinuaties van de telegraaf zijn bji het ontbreken van verder inhoudelijk bewijs over de precieze woorden van dhr. Hirsch Ballin ronduit onzin.

9 Maarten 09/10/2010 om 17:42

Ach, deze zaak is een politiek en juridisch wespennest. Wat mij verbaast is dat zo weinigen zich afvragen of Wilders zijn uitlaten in zijn hoedanigheid van gewoon burger heeft gedaan of als lid van de Tweede Kamer. Voor misdrijven die een Kamerlid pleegt op gelijke voet als elke andere burger – door rood licht rijden bijv. – komt dat Kamerlid bij de gewone rechter, en vindt de vervolging door het OM plaats (onder verantwoordelijkheid van de MvJ) zoals bij elke andere burger.
Voor handelen als Kamerlid ligt dat anders. In die hoedanigheid gepleegd, zijn misdrijven te kwalificeren als ambtsmisdrijven. Dat zijn de echte politieke processen waarvoor artikel 119 Grondwet een specifieke procedure voorschrijft….

10 RvdW 09/10/2010 om 18:39

@Maarten

De rechtbank heeft deze kwestie al op 3 februari 2010 beslist: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BL1868&u_ljn=BL1868.

Vorige post:

Volgende post: