Hirsch Ballin verlaat zijn eigen proefschrift

door GB op 26/11/2009

in Haagse vierkante kilometer

Toen minister Hirsch-Ballin in 1979 (vrijdag 18 mei des namiddags te 4 uur) promoveerde op ‘Publiekrecht en beleid – fundamentele kwesties rondom het functioneren van de WRR’, luidde stelling 10 bij zijn dissertatie:

Indien een nieuwe provinciale indeling als die, voorgesteld in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 22 mei 1978 (14322/14323 nr. 6) tot stand komt, verdient het – onder meer met het oog op de uitoefening van het gezag over de politieke – aanbeveling, het aantal en het rechtsgebied van de arrondissementsrechtbanken daarmee in overeenstemming te brengen.

Die tussenzin begrijp ik niet onmiddelijk. Maar de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken is via Statengeneraaldigitaal te vinden. Begrijp ik het goed, dan was minister Wiegel van plan om het aantal provincies te verhogen tot 24 of 17. En de promovendus Hirsch-Ballin vond het een goed idee om, nu de aantallen toch bij elkaar in de buurt kwamen, de arrondissementen er dan bij te laten aansluiten.

De vergroting van het aantal provincies is niet doorgegaan. Maar de verkleining van het aantal arrondissmenten wel. De aantallen van de provincies en de arrondissementen komen nu dus weer bij elkaar in de buurt. Aan de knoppen zit nu minister Hirsch Ballin.

Maar helaas. De nieuwe arrondissementen sluiten noch in aantal, noch in begrenzing aan bij de provincies. Hirsch Ballin heeft zijn eigen promotiestelling dus verlaten. Misschien zit de reden daarvoor toch in het tussenzinnetje ‘onder meer met het oog op de uitoefening van het gezag over de politieke’. Maar dan moet wel eerst duidelijk worden wat daarmee bedoeld wordt. Hopelijk laat de minister dat even weten.

1 Ans Hengels 26/11/2009 om 09:24

"onder meer met het oog op de uitoefening van het gezag over de politieke"

Gezag over de POLITIE wellicht?

Anders is er een woordje weggevallen.

Vorige post:

Volgende post: